Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros exclusivos para mulleres

As aseguradoras brindan produtos para a muller que cobren desde o roubo do bolso no coche aos servizos de estética ou os relacionados coa súa saúde
Por José Ignacio Recio 28 de Marzo de 2014
Img mujeres comiendo hd
Imagen: Frerieke

Desde que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ditaminase a finais de 2012 que cobrar máis ou menos por un seguro en función de se o contrataba un home ou unha muller é ilegal, as aseguradoras xa non poden comercializar os seus produtos cunha rebaixa de prezos, como ata hai poucos anos sucedía con algunhas pólizas destinadas ao público feminino. Con todo, están a crear unha serie de propostas que ten á muller como a destinataria dos seus seguros. Como se apunta neste artigo, tratan de chegar ás clientas a través de coberturas que teñan en conta as súas necesidades específicas, desde protección ás súas enfermidades máis comúns ata o roubo do bolso no interior do vehículo, ou cubrir os servizos de estética.

Seguros con respostas a necesidades específicas da muller

As pólizas para mulleres dan resposta a accidentes e enfermidades que lles supoñan moitos gastos adicionais

Os novos deseños de seguros enchen un oco que había con respecto á poboación feminina e encárganse mesmo de dar resposta a accidentes e enfermidades que lles supoñan moitos gastos adicionais. Estas pólizas que están dirixidas en exclusiva para a muller, bríndanas nuns casos as compañías aseguradoras de sempre, aínda que tamén hai novas empresas especializadas neste nicho de mercado.

Pero non se trata só de protexer á muller ante calquera proceso tumoral, por exemplo, senón de incluír unha cada vez máis importante lista de coberturas, que asegure tanto problemas derivados da súa condición de ama de casa como a convalecencia por unha enfermidade ou a indemnización por unha mala praxe nun servizo de estética.

 • Protección da súa saúde

  Boa parte destas pólizas ten como obxectivo cubrir situacións que poden padecer as mulleres, sobre todo as que afectan á súa saúde, e entre as que destacan procesos tumorales, como o cancro de mama ou xinecolóxico.

  Neste sentido, Banco Santander acaba de lanzar o Seguro de Protección Familiar en Feminino, deseñado para a muller e cunha cobertura fixa de 30.000 euros en caso de diagnóstico de cancro xinecolóxico. Doutra banda, protexe á familia da asegurada se se produce falecemento ou invalidez permanente, reducindo o impacto económico ocasionado nestas situacións.

  Con estas mesmas constantes na súa cobertura, Ocaso decantouse polo Seguro de accidentes da muller. Detalla unhas innovadoras coberturas que incorporan unha indemnización en caso de tumor maligno de mama, así como a prestación de servizos de estética e asesoramento e axuda ante calquera tratamento oncolóxico. A súa oferta compleméntase cunha crecente bonificación por non sinistralidade.

  Lagun Aro tamén se sumou a esta tendencia ao elaborar Vida Muller, un seguro cuxa principal garantía vira en torno ao cancro feminino, anticipando o capital asegurado no momento do diagnóstico co obxectivo de pór todos os medios para lograr a curación da enfermidade e facer fronte aos gastos da convalecencia. Entre eles, atópanse asistencia para a vida diaria en caso de hospitalización ou inmovilización no domicilio, debido a unha enfermidade ou accidente, onde se lles facilitan unha serie de servizos (asistente para o fogar, acompañamento e coidado de fillos e familiares dependentes, etc.), así como un segundo diagnóstico en procesos tumorales, entre outras coberturas.

  O seguro Aegon Contigo é outra alternativa de que dispoñen as aseguradas para centrarse nos seus propios problemas, contando cunha indemnización de 30.000 euros, se se lles detecta un cancro de mama a través dun diagnóstico médico. Está desenvolvido con tarifas categorizadas por idade, xa que co paso do tempo increméntase o risco estatístico de desenvolver cancro de mama. Por iso, ata os 35 anos o custo da póliza é de apenas 5 euros mensuais. A partir desa idade, aumenta a 8 euros ata os 40 anos, e así de forma progresiva ata alcanzar 20 euros dos 61 aos 64 anos.

  O Seguro Plan Muller é outra iniciativa máis xenérica que propón ACE, e que ten como obxectivo cubrir as necesidades económicas en caso de hospitalización, falecemento ou invalidez por accidente. Inclúe, ademais, o pago dunha indemnización única en concepto de gastos por cirurxía plástica. Ofrece, ademais, a posibilidade de incorporar servizos de asistencia a domicilio, como barbaría, limpeza do fogar, canguro e aseo, para que os seus titulares poidan afrontar en mellores condicións os momentos en que non se atopan ben de saúde.

 • Outros seguros en clave feminina

  A oferta nestes seguros non se reduce ás pólizas para garantir a súa saúde, senón que tamén se abre a outras necesidades.

  Sobresaen os seguros de coches, onde Zúric Seguros desenvolveu unha proposta na que se inclúen as coberturas e servizos que máis lles interesan ao sexo feminino. Entre elas, destaca os cambios de pneumáticos, reparacións in situ e asistencia rápida.

  Pero quizais un dos programas máis completos é o que confeccionou Penélope Seguros, xa que abarca toda unha serie de pólizas. Unha delas é o seguro que cobre o roubo de bolso, se é subtraído no interior do seu automóbil ou do cajetín da moto; contratando esta cobertura dan ata 200 euros para que o substitúa. Ademais, se a muller subscribiu a cobertura de asistencia en viaxe e róubanlle o cartón, a aseguradora encárgase de xestionar a baixa dos seus cartóns de crédito de inmediato para que non teña maiores preocupacións.

  Santa Lucia, pola súa banda, decántase polo Plan Vida Muller, un seguro de vida pensado para amas de casa, co poden conseguir as coberturas que elas e a súa familia necesitan. Entre elas destacan o falecemento por causa natural, dobre capital en caso de falecemento por accidente, anticipo de capital en caso de enfermidade terminal, dependencia, protección xurídica, garantía médico asistencial e segunda opinión médica, entre outras prestacións.

Produtos de aforro para elas

As aseguradoras non só ofrecen pólizas deseñadas para as mulleres, senón que tamén desenvolven produtos de aforro pensados nelas, aínda que baixo unhas condicións equiparables ás doutros segmentos sociais. É a mensaxe que emana da CuentAegon Muller que, como complemento á súa póliza, ten un produto de aforro de libre dispoñibilidade que está destinada a medio e longo prazo. Ofrece un interese do 4% durante o catro primeiros meses, e cada tres meses comunícase ás titulares o interese en vigor, que será sempre como mínimo do 1%.

Esta proposta pode subscribirse desde 50 euros ao mes, e é a propia asegurada quen decide a regularidade coa que desexa realizar o aforro periódico (mensual, trimestral, semestral ou anual), ademais de poder achegar cantidades adicionais cando dispoña de ingresos extras. Por outra banda, se se produce a súa morte, os beneficiarios recibirían o capital acumulado e intereses, ademais dun capital por falecemento.