Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros incluídos no Rexistro

Os seguros de vida vinculados a cartóns de crédito, hipotecas ou préstamos persoais son os que menos se cobran por descoñecemento, pero agora poden consultarse no Rexistro de Seguros
Por Blanca Álvarez 24 de Outubro de 2007
Img registro listado

Desde hai varios meses todos os españois podemos saber se algún familiar tivo a ben deixarnos como beneficiarios dun seguro de vida, nese caso recibiremos unha determinada cantidade de diñeiro. Todos pensamos, nestes casos, no tradicional seguro de vida, pero hai numerosos produtos financeiros que tamén levan asociado un seguro con cobertura de falecemento, como as hipotecas, os unit-linked, os préstamos persoais ou os cartóns de crédito. Seguros cuxa existencia desonoce a maioría, que non adoitamos reclamar, e de cando en cando cóbranse. A recente reforma do Rexistro de Contratos de Seguros con Cobertura de Falecemento pode pór fin a esta siuación, xa que o novo ficheiro contén os datos de todos os usuarios que teñen contratado un seguro con cobertura de falecemento, sexa da modalidade que sexa, e con que entidade subscribiuno.

Seguros vinculados a produtos financeiros

Unha de cada dez pólizas de vida non se reclamaba ata hai poucos meses. A razón? Descoñecíase a súa existencia. As que máis adoitan caer no esquecemento son os seguros de vida con cobertura de falecemento asociados a produtos financeiros como cartóns de crédito, hipotecas ou préstamos persoais. Desde hai varios anos, as entidades financeiras han imposto a moda de obrigar a contratar un seguro de vida cando un cliente lles solicita un préstamo, polo que hai un bo número de seguros de vida con cobertura de falecemento. E tamén un bo número de beneficiarios que descoñecen a súa existencia. Pero co rexistro, poderase consultar se un parente falecido tiña subscrito un seguro deste tipo,asociado a algún outro produto financeiro.

O ficheiro contén, ademais, os datos dos contratantes de certos tipos de seguros de vida-aforro, como Plans de previsión asegurados, Plans individuais de aforro sistemático, seguros de xubilación ou unit linked. Desde o Ministerio de Xustiza aseguran que o ficheiro contempla información de todos os titulares dun seguro de vida, “sexa cal for a súa modalidade, sempre que contemple cobertura por falecemento”, e están por tanto, incluídos os plans de previsión asegurados, e os PIAS ou os seguros de xubilación. Aínda que a principal finalidade destes produtos é permitir acumular un capital, é dicir aforrar, con vistas á xubilación ou a cubrir continxencias en determinados períodos da vida (para cubrir os gastos dos estudos dun fillo, por se o titular queda no paro…), moitos tamén engloban unha cobertura de falecemento, casos nos que se atoparán incluídos no rexistro.

O ficheiro ten información de todas as modalidades de seguros de vida que inclúan cobertura por falecemento

Outro tipo de seguros de vida incluídos no rexistro e que ata agora podían “esquecerse” á hora de cobro son aqueles que están contratados por unha empresa, a favor do traballador. De momento, en España non son moitas as empresas que contratan seguros de vida a favor dos seus empregados co obxectivo de fidelizarlos. No entanto, trátase dunha práctica crecente e que, en calquera caso, adoita facer caer no esquecemento o produto unha vez que falece o traballador. O ficheiro xoga, por tanto, un papel importante para emendar estes posibles “descoidos” que se poidan ter respecto dos seguros de vida contratados pola empresa.

Tendo en conta estes datos, ata a creación do rexistro,as compañías deixaban de pagar anualmente uns 1.500 millóns de euros, é dicir máis dun 1% do aforro xestionado en seguros de vida por todo o parque de aseguradoras español (en 2006, o aforro xestionado alcanzou os 130.000 millóns de euros). O obxectivo do rexistro foi o de terminar con esta mala práctica que tiña como prexudicados directos aos familiares dun titular dun seguro. Desde as asociacións de usuarios asegúrase que a creación do rexistro é aplaudido por todo o sector, xa que permite seguir aumentando a transparencia deste importante segmento económico cuxos ingresos anuais representan algo máis do 5% do Produto Interior Bruto español.

Por suposto, ademais dos mencionados seguros, no rexistro están tamén os datos das persoas que tiñan contratado os máis coñecidos e tradicionais seguros de vida-risco, é dicir, os que ofrecen unha indemnización ao beneficiario designado polo titular do seguro cando este último falece. E conta tamén cos datos dos titulares dos Seguros de accidentes, unha subcategoría dos seguros de vida-risco. Polo xeral, este tipo de seguros de accidentes persoais cobren a perda accidental da vida en calquera ámbito, as 24 horas do día e en calquera parte do mundo. O deseño deste tipo de produtos polas aseguradoras é moi variado. Algúns ofrecen indemnizacións por perdas físicas parciais, como a vista ou o oído, ou unha indemnización de renda por cada día que o titular permaneza internado nun hospital. E, como non, inclúen cobertura en caso de falecemento do seu titular.

Información práctica: Como se accede ao rexistro

Para pór en marcha a comprobación da existencia de seguros de vida contratados por parte dun falecido é necesario levar a cabo as seguintes accións:

  • Documentación:Para acceder ao rexistro, dependente do Ministerio de Xustiza, é necesario encher unha solicitude, denominada impreso 790 que se pode adquirir nas 22 Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza, nos 432 Rexistros Civís de España, a sede do Rexistro de Contratos de Seguro de Cobertura de Falecemento, situada en Madrid (Pza. Jacinto Benavente nº 3, 28012 Madrid), o propio Ministerio de Xustiza ou a través da web www.mjusticia.es (nos apartado Trámites persoais da sección Atención ao Cidadán). Os certificados tamén se poden solicitar nas máis de 3.000 notarías do país. Ademais, requírese un certificado de defunción da persoa e o pago de 3,33 euros, cantidade de pago esixida en 2007, pero que posiblemente se incremente de forma leve a partir de 2008.

  • Presentación:Unha vez reunida toda a documentación haberá que enviala por correo ao Rexistro Xeral de Actos de Última Vontades en Madrid, ou presentala persoalmente nas Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza. Pódese acceder á información do rexistro a partir dos 15 días hábiles desde o falecemento e ata que pasen cinco anos desde a defunción.

  • Que información conséguese?:Realizados os trámites, o Rexistro ten sete días para dar unha contestación ao interesado e informarlle de se o seu familiar falecido contaba ou non cun seguro de vida con cobertura de falecemento. En caso afirmativo, entregaralle un certificado de Contratos de Seguro de Cobertura de Falecemento, que é o documento que acredita se unha persoa falecida tiña contratado algún seguro dese tipo. Este certificado tamén informa da entidade aseguradora á que os beneficiarios do seguro deberán reclamar a prestación derivada do contrato. A partir de entón, o beneficiario deberá acudir á compañía onde estaba asegurada esa persoa, quen iniciará o procedemento para o pago dese seguro. En poucos días, o beneficiario deberá contar coa indemnización correspondente.

    No novo rexistro, como o seu nome indica, figuran todos os contratos de seguros de vida dos que é titular unha persoa. Na actualidade, rexistráronse os datos de preto de 50 millóns de contratos de seguros de vida cargados na base de datos, procedentes de 201 empresas de seguros. Con todo, e dado que a lei outorgou un ano extra de prazo para inserir os datos de seguros de cartóns de crédito no rexistro, haberá que esperar ata o 19 de abril de 2008 para saber cantos contratos de seguro de vida hai en España, co que o número probablemente será máis alto.

Máis contratos de seguros de vida

Contratar un seguro de vida, en calquera das súas modalidades, é unha práctica en clara traxectoria ascendente en España. A peche do primeiro semestre do ano, as compañías do sector xestionaban un total de 133.000 millóns de euros en seguros de vida, un 5% máis que hai un ano. En concreto, existen máis de 23 millóns de pólizas de vida-risco tradicionais e 8,7 millóns de seguros de aforro. Dentro desta última categoría (a de vida aforro), os PIAS, o novo produto de aforro previsión que naceu coa reforma do IRPF, xa contan con 80.752 asegurados e xestionan 256.063.489 euros. Outro dos produtos finalistas, é dicir aforro para a xubilación, como os PPA, contan con preto de 150.000 asegurados. Tendo en conta todas as modalidades, a peche de xuño de 2007 había en España un total de 31,8 millóns de seguros de vida subscritos.