Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros para discapacitados

Este colectivo xa pode contratar nas aseguradoras pólizas médicas ou de viaxes que cobren por primeira vez as súas especiais necesidades
Por Rosa M. López-Maroto 19 de Setembro de 2007

Seguros médicos, pólizas de vida e invalidez, de viaxes e produtos exclusivos para os discapacitados son as últimas novidades que o sector asegurador está a desenvolver no seu afán por crear novos produtos que alcancen ao 9% de discapacitados que existen en España, segundo a última enquisa realizada polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Neste sentido, son cada vez máis as aseguradoras que están a lanzar novos produtos cara a este sector da poboación. Sanitas, por exemplo, elaborou o primeiro seguro médico destinado a discapacitados; Europea de Seguros trasladouno ao sector do lecer, deseñando unha póliza de viaxes que cubra as continxencias deste colectivo durante as súas viaxes; mentres que Seguronce, empresa pertencente á corporación empresarial ONCE, dispón unha ampla gama de pólizas adaptadas ás súas necesidades.

Unha das ofertas máis rechamante é a que leva desenvolvendo desde hai un ano Sanitas, co produto ‘Sanitas Accesible’, o primeiro seguro médico destinado especificamente para cubrir as necesidades das persoas que teñen algún grao de discapacidade. Esta iniciativa supón a creación do primeiro seguro de asistencia sanitaria especialmente destinado para todas aquelas persoas con discapacidade física, psíquica e sensorial. A nova póliza liquidará as trabas ás que se enfronta este colectivo á hora de adquirir un seguro privado.

O seu obxectivo é ofrecer unha asistencia sanitaria en todas as especialidades médicas

Ata o momento, ningunha compañía ofrecía un seguro á medida destas necesidades, cun cadro médico específico e coa inclusión dos servizos que eles, pola súa problemática, máis demandan. Inicialmente, este servizo centrouse nas persoas con lesión medular adquirida, pero máis adiante irase abrindo ao tratamento doutros tipos de discapacidade. O seu obxectivo é ofrecer unha asistencia sanitaria en todas as especialidades médicas: asistencia hospitalaria e extrahospitalaria, probas diagnósticas e métodos terapéuticos e servizo de urxencias no territorio nacional. O novo seguro cubrirá o 100% dos gastos médicos cubertos pola póliza incorridos a través dos servizos do cadro médico específico de Sanitas ‘Accesible’ en España. Este cadro agrupa a un conxunto de expertos profesionais, formados no tratamento deste tipo de lesións e integrados na ‘Rede Sanitas de Centros Accesibles’.

Póliza de viaxes

Europea de Seguros, pola súa banda, trasladou esta iniciativa ao sector turístico creando un seguro que cobre as necesidades destas persoas durante as viaxes que realicen. Para conseguir que estas persoas poidan viaxar coa máxima seguridade e fomentar os seus desprazamentos de lecer, a aseguradora acaba de crear o primeiro seguro de viaxes especializado que cobre todas as necesidades específicas de calquera persoa con discapacidade. “O obxectivo é que grazas a este novo seguro a porcentaxe de viaxeiros creza do 50 ao 80% e auméntese o número de desprazamentos anuais que realizan”, afirman desde a aseguradora.

A póliza tamén cobre aos monitores ou acompañantes das persoas con discapacidade intelectual

A póliza, ademais de ofrecer todas as coberturas comúns á calquera seguro de viaxes, conta cun apartado especial referido a os monitores ou acompañantes das persoas con discapacidade intelectual. Este novo seguro, por exemplo, permite que cando un monitor teña que interromper a viaxe, sexa substituído de inmediato por outro do mesmo nivel de especialización ou por un acompañante designado pola familia. Este elemento permitirá ao minusválido seguir gozando da viaxe sen ningún problema. O novo seguro de viaxes cobre, ademais, a responsabilidade civil profesional dos monitores. En caso de hospitalización tamén se facilita o traslado inmediato dun familiar, así como da súa manutención durante o tempo necesario.

Pólizas de vida e invalidez

A aseguradora Seguronce comercializa tamén un novo seguro de vida e invalidez pensado para liquidar os problemas deste colectivo. Devandito produto ofrece a posibilidade de asegurar a persoas con discapacidade, quedando excluída a minusvalía preexistente, previo positivo informe do correspondente departamento médico da compañía aseguradora. Tamén contempla entre os seus produtos seguros específicos de automóbil, accidentes, vida, saúde e outros máis especializados como o seguro de equipos de tiflotécnicos que cobre os equipos electrónicos que utilizan os cegos e deficientes visuais para acceder á información. O seguro inclúe a cobertura de danos materiais, como consecuencia dun sinistro cuberto pola póliza.

Tamén contempla entre os seus produtos seguros específicos de automóbil, accidentes, vida e saúde especializados

Destaca así mesmo a póliza de vida ‘e discapacidade’ que prevé, ante unha fatalidade, continuar cos estudos ou acabar de pagar a hipoteca, por exemplo, adaptándoo a cada caso en particular. Ademais da cobertura de falecemento, pódese contratar a de invalidez, que supón o adianto do capital en caso dunha invalidez sobrevinda. Esta cobertura tamén pode contratarse se o subscritor ten unha minusvalía preexistente. Á hora de formalizala contémplase un desconto especial do 7%.

Corporación Previgalia, por último, é un sistema de previsión social complementaria con produtos de seguros especializados. A compañía estrutúrase en tres áreas diferenciadas e coordinadas entre si. Conta con expertos en fondos e plans de pensións, actuarios e técnicos en seguros, para deseñar os produtos o máis personalizados posible para este colectivo.

O 9% DOS ESPAÑOIS PRESENTAN ALGUNHA DISCAPACIDADE

Segundo a última enquisa realizada polo Instituto Nacional de Estatística sobre ‘Discapacidades e Deficiencias’, en España existen 3.528.222 persoas que declararon algún tipo de discapacidade ou limitación, o que representa un 9% sobre a poboación total. A taxa de prevalencia de discapacidade é o número de individuos que sofre esta circunstancia de forma duradeira (máis dun ano) sobre o conxunto da poboación. No estudo ponse de manifesto que as persoas con discapacidade teñen unha idade media máis elevada que o resto da poboación: 62,7 anos contra 36,4. De feito, a maior parte das persoas con discapacidade son persoas que cumpriron os 65 anos ou máis. Así, os maiores supoñen un 58,8% de todos os que declaran atoparse nesa situación; un 23,1% son adultos maduros de 45-64 anos (818.213, dos que 438.561 son mulleres), e o resto (18,1%) adultos, novos e nenos de pouca idade. Incídese en que as taxas de discapacidade aumentan coa idade, conforme a poboación vaise expondo a novos riscos e problemas que poden afectar as súas condicións de saúde (accidentes, enfermidades, trastornos, envellecemento, etc.). Igualmente ponse de relevo que a discapacidade é ante todo feminina.