Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros para maiores

Non hai pólizas específicas, pero as persoas maiores de 55 anos poden acceder a produtos catalogados como seguros de aforro
Por Cristina Henales 11 de Novembro de 2010
Img mayor parque

Non hai seguros de risco específicos para persoas maiores de 55 anos. Quen xa cumpriron esta idade carecen de modalidades exclusivas, aínda que as aseguradoras resérvanlles certos produtos de aforro. Mediante estes seguros de rendas vitalicias, a entidade garante ao asegurado unha renda periódica ata o seu falecemento, a cambio de pagar unha curmá. Serven, sobre todo, para organizar o aforro dispoñible e repartilo en forma de rendas a partir dun determinado momento.

Rendas vitalicias

O valor económico da vida dun individuo márcano a súa idade, sexo e estado de saúde. Máis de 32 millóns de persoas teñen contratado en España un seguro de vida. O perfil medio do beneficiario é o dun home próximo aos 40 anos. Con todo, esta póliza non é vitalicia. As aseguradoras establecen o final do contrato do seguro de risco entre os 50 e os 75 anos, en función da compañía e do tipo de produto.

Isto é así debido a que, ao alcanzar certa idade, as responsabilidades e as necesidades redúcense e o obxectivo fundamental do seguro de vida (conferir estabilidade económica aos beneficiarios do asegurado en caso de sinistro eventual) xa non se cumpre. Do mesmo xeito, se se excede un número de anos aumentan as probabilidades de morrer, polo que as aseguradoras (que traballan cos índices de mortaldade e esperanza de vida) cobran unha curmá maior por ese risco.

Os seguros de vida específicos para maiores non interesan nin á empresa nin ao asegurado

Os seguros de vida específicos para persoas maiores non interesan nin á empresa nin, sobre todo, ao asegurado, xa que o seu custo é considerable. Unha proba realizada nas páxinas web de tres aseguradoras españolas corrobórao: preguntouse polas curmás anuais que debe pagar unha persoa con 30, 40 e 50 anos que contrata un seguro de vida coas coberturas básicas (falecemento por calquera causa ou anticipo de capital en caso de invalidez). O resultado foi que o individuo de 30 anos desembolsa unha media de 65 euros anuais por asegurar un capital de 30.000 euros, mentres que o de 50 anos podería pagar ata dúas veces máis. Estes datos, con todo, varían en función das características do asegurado: en especial, segundo o seu sexo, o seu estado de saúde e a profesión que exerza.

Quen xa cumprisen 55 anos poden optar, en cambio, a produtos de aforro. Os seguros de rendas vitalicias garanten ao titular unha renda periódica ata o momento da súa morte, a cambio de pagar unha curmá.

Asegurar outros momentos difíciles

Ademais dos seguros de vida, hai outro tipo de produtos con moito éxito no mercado que protexen aos seus beneficiarios en situacións difíciles de afrontar e que supoñen un custo económico elevado:

 • Seguro de decesos. Se se suman todos os trámites que se xestionan ao falecer un familiar (entre outros, tramitar o expediente, o certificado de defunción e a taxa de inhumación, contratar un servizo relixioso, o traslado do cadáver en coche fúnebre, etc.), os gastos poden roldar 2.000 euros nun enterro económico. Por iso, moitas persoas aseguran este momento. En 2009, as aseguradoras cubriron os custos dos funerais e enterros de case 232.000 persoas falecidas.

 • Seguros de dependencia. Un total de 1.423.553 persoas solicitaron a 1 de setembro deste ano valoración para recibir axudas enmarcadas na Lei de Dependencia, cuxo perfil tipo é o dunha muller maior de 80 anos. As persoas que se beneficiaron dunha prestación foron 622.190.

  O temor a non poder afrontar os gastos en caso de ser dependente no futuro, motiva a numerosos cidadáns a contratar este tipo de seguro. Cobre os gastos que leva a redución da autonomía persoal, por mor da idade ou por algunha enfermidade ou accidente.

Os SEGUROS DE RISCO EN DATOS
 • Que son? Unha ferramenta que garante o cobro dunha determinada cantidade de diñeiro cando o asegurado ten un sinistro que lle causa a morte ou a invalidez.

 • Tipos de seguros de vida. O seguro de vida español ten unha estrutura complexa, con varias categorías, para responder a diferentes necesidades. Unha primeira clasificación distingue entre individual (o beneficiario é unha persoa particular) e colectivo (utilizado no mundo da empresa a favor dos traballadores), aínda que tamén destaca unha división básica do seguro de vida. Diferénciase entre o seguro de risco (que compromete unha indemnización en caso de morte ou invalidez) e de aforro (acumúlase un patrimonio no tempo, que se recupera de modo habitual cando chega o retiro laboral).

 • Por que se contrata? Cando o individuo contrata un seguro de vida de risco, faino para ter un soporte no caso de que lle suceda algo. En principio, pode ter varias obrigacións na súa vida: unha débeda (a hipoteca) e unha familia (cónxuxe ou fillos) que quedarán cubertas.

 • Modos de pago. Págase unha curmá que determinará a cantidade que se percibirá en caso de falecemento. O desembolso pode realizarse cada ano ou dividirse en prazos.

 • Prezo da curmá. Depende de varios parámetros, como a modalidade de seguro elixida, o capital contratado, se o asegurado é home ou muller, a súa idade, factores médicos e profesionais, estilo de vida, etc.

 • Quen asegura a súa vida? O perfil da persoa que contrata este tipo de seguros é un home de 39 anos, casado, empregado por conta allea, sen titulación específica, residente en capitais de provincia, que contrata seguros de risco cunha curmá anual inferior a 300 euros e cun capital asegurado que non supera os 18.000 euros.

 • Límite de idade para contratar un seguro de risco. Estes seguros renóvanse de maneira automática cada ano, pero a data de finalización está prefijada e varía entre os 50 e 75 anos, en función da compañía aseguradora e a modalidade de seguro de vida.