Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros para xogar ao golf

As aseguradoras ofrecen pólizas específicas para os xogadores de golf que inclúen indemnizacións de ata 60.000 euros
Por Rosa M. López-Maroto 12 de Abril de 2008
Img campogolf
Imagen: Downtempo

“Swing”, “green”, “caddie”, “foxo”… Ata fai non demasiado tempo estes termos eran descoñecidos en España; agora son palabras que case todo o mundo emprega xa con soltura debido ao aumento da práctica do golf no noso país. O incremento de afeccionados a este deporte, desterrado xa do club de prácticas deportivas elitistas, provocou o nacemento dun novo produto: os seguros para xogar ao golf, a última novidade en aterrar neste sector. Aínda que non son moitas as compañías que ofrecen aínda aos particulares a posibilidade de subscribir este tipo de póliza, é un produto á alza que inclúe tanto prestacións de carácter xeral como específicas.

O principal motivo polo que un xogador de golf pode decidirse a contratar un seguro destas características, é que, grazas á súa subscrición, pode facer fronte a calquera continxencia que poida xurdir no transcurso desta práctica deportiva. Pero, ademais, para os afeccionados que participen en torneos, resulta moi útil en caso de cancelar unha viaxe, xa que permite recuperar parte do diñeiro investido no errado desprazamento.

Algunhas pólizas inclúen prestacións específicas para os afeccionados que xogan fóra das fronteiras nacionais, ben durante as súas xornadas de vacacións ou de traballo

Os xogadores poden contratar pólizas de diversos tipos, en función da asiduidade e intensidade coas que se practique este deporte (non é o mesmo xogar esporadicamente que facelo de forma regular), ou da localización xeográfica, por exemplo. Ademais, algúns contratos inclúen prestacións específicas para aqueles afeccionados que xogan tamén fóra das fronteiras nacionais, ben durante as súas xornadas de vacacións ou de traballo. O mercado asegurador permite tamén subscribir unha póliza que cubra todo o ano, ou simplemente contratala por días.

Á medida de cada golfista

Algunhas das aseguradoras que contan con pólizas para practicar o golf son Mapfre e Europea de Seguros. A primeira ofrece a posibilidade de subscribir un seguro dentro das súas pólizas dedicadas a diferentes actividades deportivas e relacionadas coa natureza (aventura, caza e safari, ou esquí). Europea de Seguros tamén dispón dunha póliza para os amantes deste deporte, neste caso é un seguro específico e dos máis completos que ofrece o sector. Outra posibilidade é contratar un seguro “en liña”, variedade que conta cunha ampla oferta de produtos que inclúen asistencia médica e repatriación, ademais da indemnización (unha media anual de 1.000 euros) en caso de roubo, destrución total ou parcial, ou perda por unha empresa de transporte público de viaxeiros.

A póliza ofrecida por Europea de Seguros é moi completa e permite, nas súas dúas modalidades, gozar con tranquilidade da práctica do golf en calquera campo do mundo:

  • Golf Eagle: Ten unha duración para períodos de doce meses, e contempla todas as coberturas comúns: Accidentes, asistencia a persoas ou responsabilidade civil privada, e cobertura ante calquera continxencia que poida xurdir durante os traslados e no campo de xogo. Ademais, inclúe prestacións específicas como cobertura do roubo de equipaxe, a rotura dos paus e a obtención de premios especiais por redución “de hándicap” ou obtención de foxo “nun”.

  • Golf Birdie: Está confeccionada para o xogador que prefire estar cuberto puntualmente. Neste caso, a póliza contempla unhas coberturas comúns menos completas que inclúen accidentes, equipaxes, asistencia ou responsabilidade civil privada. As coberturas específicas son exactamente as mesmas que no seguro Golf Eagle.

En definitiva, ambos os seguros diferéncianse en que o primeiro cobre períodos de doce meses, e o segundo contrátase por días. As tarifas para a primeira das opcións -que inclúe curmá por persoa e ano, recarga e impostos- é de 168,95 euros, mentres que para a segunda hai que abonar unha curmá de 4,35 euros por persoa e día.

Hai pólizas anuais, pero tamén poden contratarse por días, nese caso haberá que abonar unha curmá de 4,35 euros por persoa e día

Entre as prestacións xerais deste produto asegurador atópase unha póliza de falecemento e invalidez como consecuencia de accidentes acaecidos durante a práctica deste deporte dentro dun club recoñecido para iso, ata un límite de 60.000 euros. Se, como consecuencia dun accidente, a vítima vísese imposibilitada fisicamente para a práctica do golf, a aseguradora tomará ao seu cargo, con franquía do primeiro mes desde que tivese lugar o sinistro, o pago das cotas mensuais ata un límite de 120 euros. Así mesmo contémplase a indemnización polas perdas materiais sufridas durante a estancia no club de golf a consecuencia de roubo, avarías ou danos por incendio ou roubo, así como os ocasionados por choiva ou neve, ata o límite de 1.200 euros; indemnización por roubo do material destinado á práctica do golf, ata o límite de 750 euros; e 180 euros pola rotura dos paus de golf. En caso de hospitalización (sendo superior a 5 días), indemnizaríase ao xogador con 100 euros por día ata un límite de 500 euros.

Para xogadores habituais

Algunhas pólizas premian determinadas xogadas, unha opción moi favorable para os golfistas máis experimentados e os que máis practican este deporte, e mesmo para xogadores profesionais. Entre as accións que contan “con premio” destacan:

  • Hoyo nun: Se durante un torneo oficial o asegurado conseguise realizar esta xogada, abonaránselle ata 150 euros para a compra de material de golf.

  • Redución do “hándicap”: Se durante os torneos oficiais nos que o asegurado participe durante un ano, conseguise unha redución de cinco puntos do “seu hándicap”, a aseguradora tamén abonaría ata 150 euros para a compra de material de golf.

  • Gañar tres torneos: Se o asegurado resultase gañador nun ano de tres torneos oficiais dun mesmo club, abonaríanse ata 150 euros por este concepto.

A ROTURA DOS PAUS DE GOLF

A contratación deste tipo de pólizas adoita cubrir a rotura dos paus de golf, sempre que se produzan como consecuencia dunha acción súbita e involuntaria e, por tanto, accidental. Para poder ter acceso á indemnización correspondente, é necesario presentar o pau roto, así como a factura de reposición.

A indemnización consistirá no custo de reparación do pau. No caso de que esta non sexa posible, calcularase sobre o valor real do pau de golf sinistrado, é dicir, o que tiña no momento inmediatamente anterior ao sinistro. O valor real determínase deducindo do “valor de novo” (considerándose este como aquel prezo de venda do obxecto asegurado en estado de novo) a depreciación por vetustez, uso e desgaste. A indemnización nunca excederá do montante do prexuízo sufrido nin tomará en consideración danos indirectos.