Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sete consellos para preparar unha mudanza

Para realizar un traslado con éxito, non convén improvisar durante as semanas previas
Por José Ignacio Recio 30 de Outubro de 2011
Img mudanza2 listado
Imagen: Beth Kanter

A mudanza en si empeza un día determinado, pactado entre o cliente e unha empresa, pero o seu éxito depende en gran medida de todo canto os usuarios prevexan nas semanas anteriores. Convén planificala coa suficiente antelación para non cometer erros que despois non se poidan emendar.

Mudanza con antelación suficiente

Segundo varios estudos, a mudanza ocupa o terceiro posto na clasificación dos factores que causan tensións, por detrás do duelo pola morte dun ser querido e o despedimento. Para evitar que ese desequilibrio sexa excesivo, convén empezar a planificar o traslado con certa anticipación, entre tres e cinco semanas antes da data escollida para a mudanza. Eses 15 ou 20 días deben aproveitarse para eliminar os artigos que non se transporten e para solucionar todos os trámites administrativos que requiran de certa anticipación.

Hai que empezar a planificar o traslado entre tres e cinco semanas antes da data escollida

  1. Para empezar, primeiro hai que desfacerse de todos os artigos que non leven ao novo domicilio, xa sexan antigos equipos informáticos, mobiliario, xoguetes ou roupa moi usada. Ademais, convén reducir de maneira progresiva a comida e bebida almacenadas en casa.

  2. Tamén é esencial separar e gardar nunha carteira toda a documentación importante (facturas, contratos, extractos bancarios, información fiscal…) para levala en persoa ao novo domicilio e evitar que se perda ou estrague.

  3. Hai que abonar calquera pago pendente coa comunidade de veciños e non se debe informar o cambio de domicilio a bancos, subministradores de enerxía, organismos fiscais, colexios, etc.

  4. Conforme se achegue a data, cunha semana de antelación, deben baleirarse os armarios do fogar e comezar a limpeza por habitacións. Tampouco hai que esquecer o aseo de dependencias externas como o trasteiro ou o garaxe e proceder á devolución de artigos prestados ou en réxime de aluguer, se os houbese.

  5. A falta de 24 ou 48 horas para efectuar a mudanza, hai que separar os artigos persoais que levará o usuario consigo: chaves, documentos, carnés, pasaportes, cartóns, diñeiro, etc.

  6. Hai que repasar todas as estancias do fogar para desconectar calquera aparello eléctrico que aínda estea instalado e desmontar os mobles de acordo ao plan acordado coa empresa encargada da mudanza. É tamén o momento de facer unha revisión exhaustiva de todas as habitacións, armarios e caixóns para asegurarse de que non queda nada na vivenda.

  7. Para última hora, só resta chegar a un acordo cos veciños para que deixen suficiente espazo de aparcadoiro para a mudanza. Para iso, deberán porse en contacto co administrador ou co presidente da comunidade. Hai que indicar a data e a hora aproximada en que se realizará a operación. Ademais, convén asegurar a reserva do ascensor para o día da mudanza, con coñecemento de todos os veciños.

Contratar un seguro

Aínda que algunhas empresas encargadas de realizar as mudanzas inclúen unha póliza de seguro que protexe de forma eficiente os obxectos trasladados, son numerosas as que non contan con esta posibilidade, cada vez máis demandada polos clientes.

No caso de que non se inclúa, convén subscribir unha póliza para asegurar aqueles obxectos ou parte do mobiliario que son máis sensibles a sufrir un contratempo durante o cambio de localización: vasos, porcelanas, cadros, antigüidades…

A pesar de carecer de pólizas para a mudanza ao completo, algunhas aseguradoras si protexen equipos informáticos, obxectos de valor ou de interese artístico, entre outros. Subscríbense por unha cota media entre 15 e 20 euros ao mes.