Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Lesiónome ao caer na rúa, podo reclamar unha indemnización?

A túa reclamación, que debes acompañar de ateigado policial, só terá éxito si pódese achacar neglixencia ou culpa á Administración encargada do mantemento da vía
Por Blanca Álvarez Barco 14 de Xaneiro de 2023
Imagen: sferrario1968
Unha mala caída que teña como consecuencia unha lesión pódelle pasar a calquera, xa sexa en casa ou na rúa. Pero se sucédeche na vía pública, tes dereito a reclamar e recibir unha indemnización, aínda que non sempre. Mesmo si o resultado da caída é unha escordadura ou unha cella partida, a túa reclamación só terá éxito se se pode achacar neglixencia ou culpa á Administración encargada do mantemento da vía ou á empresa responsable dunha obra mal sinalizada, por exemplo. Ademais, como explicamos neste artigo, para reclamar resulta indispensable ter un ateigado policial e pode ser determinante contar con probas e testemuñas do accidente.

Podo reclamar si caio na rúa?

👉 Casos máis frecuentes

Caes na rúa e, como consecuencia, rómpesche un nocello ou a boneca… Cales son as principais causas polas que suceden estes accidentes?

  • Falta de iluminación: poucos farois ou pouco iluminadas, travesías escuras, cruces ou bordos pouco visibles son causa frecuente de caídas.
  • Beirarrúas, calzadas ou mobiliario urbano en mal estado: lastro mal colocado, sumidoiro levantado, fochas, raíces que levantan o pavimento…
  • Falta de limpeza: as follas caídas no outono e a choiva son unha combinación letal. Si non se limpan as rúas, as caídas por escorregar ao pisar as follas poden ser importantes.
  • Obstáculos na rúa: cables, sacos de obra, etc. que non están debidamente sinalizados.

👉 Cando se pode reclamar

Podes reclamar si caes na rúa? Segundo o avogado Manuel Castellanos, “non sempre”. Ou, máis exactamente, non sempre a túa demanda chegará a bo porto e obterás unha indemnización.

Si lesiónasche por unha caída na rúa, tes dereito a “reclamar ante o organismo público encargado e a unha indemnización por responsabilidade patrimonial da Administración”, indica a avogada Antonia Cortés. De feito, así o indica a lei: deben responder xurídica e economicamente aos lesionados.

Pero tamén hai que saber que non basta cun resultado danoso (a perna rota, por exemplo), senón que “ten que haber unha neglixencia suficientemente probada do responsable de manter a vía en bo estado para poder declarar a súa culpa“.

Ademais, como aclara Casteláns, a neglixencia depende duns requisitos que delimitou o Tribunal Supremo. Así, “por exemplo, no caso dos sumidoiros ou os lastros, deben ter un desnivel determinado”, puntualiza.

Sumidoiro follas

Imaxe: Domianick

Ante quen denuncio?

👉 Administracións

O mantemento da vía pública en bo estado e a responsabilidade de facer que esta sexa segura para os viandantes é da Administración.

Si caes e lesionas, son os concellos, deputacións provinciais ou consellerías autonómicas as institucións ás que debes pedir responsabilidades e “ante quen debes interpor a reclamación, segundo de quen dependa o emprazamento da caída”, apunta Casteláns.

👉 Empresas

En ocasións, a responsabilidade pode ser dunha empresa que se atope facendo unha obra na rúa e, por mala sinalización ou outras causas, provoque a caída e lesión dun viandante.

Neste caso, a responsable é a compañía encargada dos traballos. E ante ela, ou a súa aseguradora, débese interpor a reclamación.

Para presentala por responsabilidade patrimonial, é recomendable contar coa axuda dun avogado experto no tema, porque “todo o que se alega na reclamación inicial é vinculante en todo o procedemento”, sinala Cortés.

Cal é o procedemento que debo seguir para reclamar?

👉 Procedemento

En liñas xerais:

  • Presentar unha reclamación ante a Administración competente (concello, deputación, consellería).
  • As administracións teñen contratados seguros para afrontar este tipo de reclamacións. Así, pásaselles toda a información referente ao caso e dan un xuízo favorable ou desfavorable (non vinculante) e, tendo en conta todo iso, o órgano competente resolve.
  • Despois, notifícase a resolución ao interesado e indícaselle si pode recorrer ou non, e os prazos nos que debe facelo.
  • Si as respostas non nos satisfán, pódese acudir á vía xudicial.

👉 Que debo achegar na miña reclamación?

As probas e testemuñas da caída poden ser determinantes ao resolver no teu favor. Na túa reclamación debes incluír o seguinte:

🔹 Ateigado policial

É esencial chamar á Policía local para que instrúa un ateigado, pois sen este documento non se pode reclamar. Debe recoller todos os detalles e circunstancias da caída.

É conveniente asegurarse de que os axentes realicen fotografías do lugar e estado da vía no punto concreto do accidente.

🔹 Informe médico

Tanto si necesitas unha ambulancia que che leve coma se vas polo teu propio pé, debes acudir a Urxencias ou ao teu centro de saúde. Alí emitirán un parte de lesións e prescribirán medicación ou tratamento. Debes cerciorarte de que consta a causa exacta da caída, non unha causa xenérica.

Non esquezas gardar facturas de todos os gastos que debas facer (taxi, medicamentos, fisioterapeuta…), porque podes reclamar o seu importe.

🔹 Probas

Si podes, feixe ou pide a alguén que faga fotografías do lugar exacto da caída e que a provocou: baldosa solta, sumidoiro mal pecho, beirarrúas con desniveis polo crecemento das raíces de árbores…

🔹 Testemuñas

Contar con persoas que vexan o sucedido e poidan corroborar o mal estado da vía e avalar a túa versión dos feitos pode resultar determinante.

👉 Prazos

🔹 O prazo para reclamar indemnización por caída na rúa prescribe ao ano de producirse o accidente ou de manifestarse o seu efecto lesivo. Pódese interromper si comunicas ao Concello a intención de reclamar unha indemnización. 

🔹 Para responder, en xeral, as administracións deben contestar en seis meses. O habitual tamén é que, si non responden, considérese denegada a solicitude, o denominado silencio administrativo.

Obra rúa
Imaxe: Pixabay

Que indemnización podo conseguir e que factores téñense en conta?

Obter unha indemnización ou outra depende das lesións que se sufran como consecuencia da caída. “Para o seu cálculo hai un baremo que se emprega de forma orientativa”, comenta o avogado.

Á marxe da indemnización, ao exporche si reclamar ou non hai que ter en conta que o proceso, aínda que termine de maneira beneficiosa para os teus intereses, pode chegar a ser moi longo. Por que? “A non ser que o defecto sexa moi evidente, nin a Administración nin a aseguradora chegan a acordos amistoso”, explica Manuel Castellanos. E a vía contencioso administrativa (procedemento xudicial) é moito máis longa que a civil.

Si escorregas por choiva ou neve, tamén cabe reclamar

Si chove moito e hai follas na beirarrúa é fácil escorregarse, do mesmo xeito que si nieva e fórmase xeo. Nestes casos, si caes e lesionas, podes reclamar á Administración.

Por que? Pódese considerar que os servizos públicos, sempre que se coñecese con antelación a previsión do tempo, son responsables por non tomar medidas para mellorar a seguridade dos peóns ante fenómenos meteorolóxicos adversos.