Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sobe o IVE, como afecta o consumidor?

A subida do Imposto sobre o Valor Engadido afectará a todos os cidadáns, pero de forma especial a aqueles con menor nivel adquisitivo
Por Pablo Pico Rada 12 de Xullo de 2012
Img carro dinero
Imagen: sanja gjenero

O Goberno español ha anunciado a temida subida do Imposto sobre o Valor Engadido. Unha medida que tanto o FMI como Bruxelas demandaban con insistencia a España tras o rescate concedido ao sistema financeiro de nuesto país. E a pesar de que o Executivo anunciou o pasado abril que se aplicaría en 2013, o IVE sube antes do esperado. Como afectará os cidadáns esta decisión, que efectos terá sobre os consumidores? Máis paro ou caída do consumo son só algunhas das consecuencias, que se enumeran ao longo do seguinte artigo.

1. Que consecuencias terá para os cidadáns?

En 2010, por mor da decisión do Goberno de subir o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) do 16 ao 18%, a Asociación Española de Centros Comerciais (AECC) esgrimiu que se produciría un incremento dos preciosen o seu conxunto de ata 4.000 millóns de euros anuais. Agora, a partir do 1 de setembro, sobe do 18% ao 21% (do 8% ao 10% o reducido). Esta inminente inflación terá unha serie de efectos.

 • Caída do consumo e paro.

  Cando nunha economía deprimida un imposto como o IVE increméntase, as familias e empresas diminúen o gasto que dedican ás súas compras. E é que esta subida en produtos básicos como a roupa pode supor un desaxuste no orzamento familiar. De forma inevitable o consumo se retrae, o que xera caídas de ingresos nas empresas, que ven obrigadas a despedir traballadores ou pechar. Isto provoca un aumento do paro e, nunha espiral destrutiva, o consumo contráese aínda máis.

 • Repercusión no consumidor.

  O IVE é un imposto que se aplica aos consumidores de maneira indirecta, xa que son eles quen soportan este tributo, aínda que os empresarios e fabricantes sexan os obrigados a ingresar as súas cotas a Facenda . Esa porcentaxe que deben aumentar termina engadíndose no prezo final do produto ou servizo. Por tanto, é o consumidor final quen fai fronte á subida.

 • Redución poder adquisitivo e máis diferenzas sociais.

  Consumir os mesmos produtos a un prezo máis elevado fai que todos os cidadáns vexan reducido o seu poder adquisitivo. Unha situación que se agrava para as persoas con menores ingresos xa que destinan o seu maior parte ao consumo e non ao aforro, que non está gravado polo IVE. A subida deste imposto produce, así, unha desigual redistribución da renda e aumenta as diferenzas sociais.

2. A quen vai prexudicar máis?

 • Os máis pobres.

  Coa anterior subida do IVE hai dous anos, Gestha, o Sindicato de Técnicos do Ministerio de Facenda, adiantou que dita medida afectaría en maior medida aos preto de 26 millóns de españois cuns ingresos por baixo de 30.000 euros, o 88,76% do total. Ademais, ao ser un tributo “que grava por igual a todos os cidadáns con independencia da súa poder adquisitivo”, afectará en especial os colectivos con menores ingresos, como os 18,4 millóns de mileuristas , entre os que se atopan pensionistas, asalariados e autónomos. E como quen contan cun menor nivel adquisitivo (ou menores ingresos), deberán dedicar unha proporción maior da súa renda para a compra de produtos ou servizos, máis se empobrecerán.

 • Familias numerosas e parellas con fillos.

  O IVE é un tipo de imposto que penaliza o consumo, é regresivo, polo que os fogares que máis gastan soportan un maior tipo efectivo. Aínda que os gravames sexan iguais para todos os consumidores, pola súa estrutura de gasto, as parellas con fillos serán os principais damnificados do aumento do IVE. Esta é a conclusión dunha investigación de 2010 da Fundación Acción Familiar (AFA) e a Universidade Complutense, que calcula o esforzo fiscal que realizan, a través do pago do IVE, as distintas clases de fogares cando consomen.

3. Que efectos terá por sectores?

O incremento do IVE non repercute de igual maneira en todos os sectores. Hai distintos tipos de impostos, e os produtos e servizos contan con diferentes cargas impositivas: desde a exención da asistencia sanitaria ou a educación, ata o IVE reducido nos alimentos, o transporte ou a vivenda, pasando polo de tipo xeral da roupa, os electrodomésticos ou os mobles.

  • Sector vivenda.

   Coa subida de 2010, o prezo por adquirir unha vivenda de nova construción elevouse un 1%. Co novo IVE agora tamén se incrementará o prezo da vivenda libre. Con todo, o aluguer de vivendas non se verá afectado, pois o pago mensual da renda non está gravado con IVE.

  • Sector do automóbil.

   A porcentaxe de subida do IVE notarase de maneira especial, ao tratarse dun produto cun alto custo.

  • Sector do turismo e transporte.

   As subidas reflectiranse de forma notable no prezo dos desprazamentos en coche, barco ou avión. Tamén se producirá un encarecemento dos servizos turísticos e, en menor medida, nas viaxes organizadas, debido ao tipo de tributación reducida ao que están sometidos.

  • Sector hostaleiro, restauración e de lecer.

   Notarase con menor intensidade en sectores como a hostalaría, a restauración ou actividades culturais como museos ou bibliotecas, xusto ao contrario que nas entradas para cinema, teatro ou concertos.