Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Solicitar una redución de xornada

O traballador ten dereito a reducir o seu horario laboral entre un 12,5% e un 50%, pero se lle aplicará una diminución proporcional do salario
Por Rosa Cuevas 17 de Marzo de 2010
Img becario

Traballo e familia deberían ser compatibles, pero compaxinar a vida laboral coa persoal non sempre resulta una tarefa sinxela. Tentalo complícase aínda máis cando no fogar hai nenos, avós a quen coidar ou outros familiares e achegados que, debido ao seu estado de saúde, requiren una atención diaria. Nestes casos, hai una solución que permite aliviar as obrigacións dos traballadores: solicitar una redución voluntaria da xornada laboral. É una fórmula intermedia entre unha excedencia, coa que o empregado se ausenta do seu traballo durante un período determinado, e os horarios de traballo rutineiros. A xornada laboral limítase entre un mínimo do 12,5% -una hora se a xornada é de oito- e un máximo do 50% -traballar a metade do habitual-. Iso si, o horario acúrtase, pero o soldo tamén diminución. A redución de xornada implica una diminución proporcional do salario do traballador.

Beneficiarios

A redución voluntaria da xornada laboral é un dereito, recollido no Estatuto dos Traballadores (art. 37.5), ao que só poden acceder os empregados que estean nalgunha das seguintes situacións familiares:

  • Ter a garda legal dun fillo, biolóxico ou adoptado, menor de oito anos.

  • Estar ao cargo dun familiar de até segundo grao de consanguinidad (fillos, pais, irmáns, avós ou netos) que por diversas razóns non sexa capaz de valerse en por si e non realice ningunha actividade laboral retribuida.

  • Ser responsable dunha persoa con discapacidade física, psíquica ou sensorial que non traballe.

É habitual considerar esta fórmula como exclusiva das mulleres, pero a norma recoñece que é un dereito individual dos traballadores, sen distinción de sexo. O único requisito que se debe cumprir paira optar a unha redución da xornada laboral é atoparse nalgunha das anteriores circunstancias.

A redución voluntaria da xornada laboral é un dereito recolleito no Estatuto dos Traballadores

A súa concesión non depende do beneplácito da empresa ou de que nunha mesmo persoal de traballadores haxa máis dun que goza desa medida. Este último suposto convértese nunha escusa habitual por parte das compañías paira obstaculizar que o traballador exerza o seu dereito. É una situación froito da interpretación errónea da parte final do art. 37.5 do Estatuto dos Traballadores. Nel, establécese que si dous ou máis empregados da empresa xeran o dereito de redución pola mesma persoa -menor, familiar ou persoa discapacitada ao seu cargo-, o empresario ten a potestade de limitar a súa goce por razóns de funcionamento da compañía. Con todo, é una escusa inxustificada, xa que esta norma refírese aos casos nos que una parella ou varios familiares coincidan na empresa e soliciten á vez una redución paira coidar do seu fillo ou do mesmo familiar.

Duración e soldo

O beneficiario pode gozar da redución ata que o menor cumpra oito anos ou ata que o familiar ou a persoa discapacitada ao seu cargo xa non o estean porque falezan, o seu estado de saúde cambie ou o seu garda legal estea en mans doutras persoas.

Paira pór fin á redución, o empregado debe avisar á súa empresa, polo menos, con 15 días de antelación

Paira pór fin á redución, o empregado está obrigado a avisar á súa empresa, polo menos, con 15 días de antelación. O habitual é que mentres o dereito a reducir a xornada persista, o traballador renove cada ano o acordo e repita, co envío dun novo comunicado, o mesmo proceso que o iniciou. É entón cando debe elixir o coeficiente de redución, entre un 12,5% e un límite máximo do 50%, e como quedará deseñado o seu novo horario. Este último aspecto é, segundo o Estatuto dos Traballadores, competencia única do empregado. A xornada reducida debe estar sempre dentro do seu horario habitual. Pola contra, a empresa está no seu dereito de non aceptar a redución. Se un empregado traballa sempre de seis da mañá a dúas de tárdea, non poderá solicitar o seu novo horario pola tarde, salvo que chegue a un acordo expreso coa compañía.

As porcentaxes de redución da xornada aplícanse a todos os conceptos que compoñen a nómina, fóra dos que non dependen do número de horas traballadas. A efectos de indemnización por despedimento ou de cálculo paira cobrar o paro, o feito de gozar dunha redución de xornada non inflúe á baixa, xa que se cobra o mesmo que se o traballador non a solicitou.

Proceso de solicitude

Paira acollerse a unha redución de xornada, o traballador ten que comunicalo á empresa por escrito. Debe remitir un documento ao departamento de recursos humanos no que se identifique e detalle a data na que desexa iniciar a redución e o seu novo horario. No comunicado, o demandante debe lembrar á compañía que, si nun prazo determinado non contesta, o documento servirá como aceptación expresa da redución de xornada. Por iso, recoméndase enviar o escrito a través de burofax para que teña carácter de proba fronte a terceiros.

Recoméndase enviar o comunicado a través de burofax para que teña carácter de proba

Una vez enviado, o desexable é que a compañía se poña en contacto co traballador e acceda á súa petición. Paira selar o acordo, non basta cunha aceptación verbal. É recomendable que o comunicado se asine entre as dúas partes, con copia paira ambas. Se a empresa négase ou non acepta os novos horarios propostos polo traballador, as discrepancias deben resolverse, previa demanda, pola xurisdición competente. Segundo a lei de procedemento laboral, o proceso debe ser urxente e preferente.

Una redución voluntaria non leva a modificación do contrato laboral: o empregado traballa menos horas das habituais, pero non rompe a súa relación contractual coa empresa e inicia una nova con outras condicións laborais (xornada parcial, antigüidade). Por este motivo, o traballador non ha de asinar un novo contrato de media xornada. Paira gozar da redución, só será necesario selar o acordo coa firma do comunicado.