Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Son autónomo, que me podo deducir en transporte, roupa ou vivenda?

Para poder deducirse os gastos en casa, pezas de vestir ou viaxes, tense que demostrar que eses pagos están vinculados á actividade que se realiza como traballador por conta propia
Por Blanca Álvarez 20 de Abril de 2015
Img electricista hd
Imagen: John Boyer

Os profesionais autónomos teñen moitos gastos asociados á súa actividade. En numerosas ocasións deben realizar viaxes, comidas de negocios con clientes, investir diñeiro en vestiario, etc. Pero moitos destes gastos poden deducirse ao facer a Declaración da Renda. E é que as partidas de local ou zona de traballo na propia vivenda, máis as viaxes no vehículo particular e o vestiario son os que máis problemas dan no momento de presentar o IRPF. Neste artigo explícase que pode deducirse respecto destas partidas e as condicións que deben cumprirse para poder incluílos na Declaración.

Condicións para que un gasto póidase deducir no IRPF

Para que un gasto realizado por un traballador por conta propia sexa deducible, debe cumprir algúns requisitos:

  • Ten que estar vinculado á actividade económica que leva a cabo o profesional autónomo.

  • Ten que estar xustificado. Sempre hai que pedir facturas e conservalas, aínda que ás veces tamén valen os recibos e os billetes.

  • Ten que estar rexistrado nos libros de gastos e investimentos.

Aínda que son condicións moi claras e sinxelas, ás veces hai gastos cuxa vinculación coa actividade profesional non é o suficientemente clara. Os máis controvertidos son os correspondentes a vivenda , roupa e viaxes ou transporte. Neste tipo de gastos o autónomo debe demostrar que teñen que ver coa súa actividade profesional, e non coa súa vida privada.

Gasto en transporte

O autónomo debe demostrar sempre que os gastos corresponden á súa actividade profesional, e non á súa vida privada

Peaxes, gasolina… Cando un traballador por conta propia utiliza o seu vehículo para realizar a súa actividade profesional pode deducirse todos os gastos que este lle carrexe. Pero todos estes desembolsos por desprazamentos teñen que ser “esixidos para o desenvolvemento da actividade económica”. Se non hai unha vinculación co traballo ou non se pode demostrar, non son gastos deducibles fiscalmente. Tampouco o serán se o vehículo emprégase de maneira simultánea para as actividades empresariais e as privadas do profesional, a non ser que o uso privado sexa irrelevante (en días ou en horas non hábiles).

Para poder deducirse os gastos de viaxes e transporte, estes non deben ser excesivos ou desmesurados. Se se considera que, respecto da normalidade, son moi elevados, daráselles o tratamento de non deducibles.

Dedución de vivenda

Cando un autónomo desenvolve o seu labor profesional desde o seu fogar, pode deducirse algúns gastos. Pero, respecto da vivenda, debe decidir que parte da mesma destinaraa ao traballo. Ten que atopar unha zona diferenciada do uso común do resto do piso e calcular os metros cadrados para saber que porcentaxe do total do domicilio destinará á oficina. Ademais, ten que comunicalo a Facenda mediante unha declaración censal (modelo 036 ou 037). Non importa que a casa na que se vive e desenvólvese o labor empresarial sexa de aluguer ou en propiedade, pero sempre hai que xustificar que o desembolso económico é consecuencia do seu traballo.

Convén saber tamén que hai gastos domésticos, como os do consumo eléctrico, auga, gas ou calefacción, que non se poden desgravar, a non ser que se teñan contratos independentes: uns para uso persoal e outros para a oficina.

Gasto deducible en vestiario

Traxes, zapatos…. todo o diñeiro investido en vestiario, como nos casos anteriores, considérase deducible fiscalmente, se está “esixido polo desenvolvemento da actividade”.

O gasto que pode deducirse na Declaración da Renda é o realizado en adquirir roupa específica para desempeñar o seu traballo (uniformes, roupa de protección…).