Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Son cliente dun banco, cales son os meus dereitos?

O cliente bancario ten dereito a saber que comisións cóbranlle, recibir información detallada de cada produto e contar cun servizo que resolva as súas reclamacións
Por EROSKI Consumer 17 de Xuño de 2015
Img curriculum perfecto

As relacións dos usuarios bancarios coas entidades financeiras son continuas e, case sempre, cordiais. A diario fan transferencias, sacan diñeiro do caixeiro e ata asinan un crédito. Pero ás veces senten desprotexidos, se os bancos cambian as regras e cobran unha comisión inesperada ou esixen que hai que pagar ao cancelar un contrato. Para evitar problemas, e protexerse mellor, débense coñecer os dereitos que se teñen como clientes, aconsellan os expertos. Neste artigo explícase por que é importante saber que intereses e comisións cobran os bancos, como recibir información detallada dos produtos que se contratan e a forma de queixarse, reclamar e defender os dereitos como clientes bancarios.

Son cliente dun banco: teño dereito á información

Sempre que se vaia ao banco e subscríbase un produto ou realice algunha operación, tense que recibir información. É un dereito do cliente ineludible por parte da entidade, que debe indicar que comisións e gastos cobrarán, como especifica o Banco de España. Deben informar tamén os prezos e características dos servizos que se utilizan con máis frecuencia: os de caixa, ingreso e retirada de efectivo, adeudos en conta, transferencias… Esta información pódese consultar de maneira gratuíta nas oficinas das entidades, os seus sitios web ou no portal do Banco de España.

Ademais, débense recibir explicacións acerca dos tipos de cambio para operacións de compravenda de divisas ou de billetes estranxeiros cuxo importe non supere os 3.000 euros. E, se o banco ten a intención de realizar cambios que afecten a operacións ou produtos, o cliente da entidade ten que recibir información previa.

Clientes de banco: dereito a un contrato

Ao contratar un servizo, o banco debe entregar un exemplar do contrato, en soporte escrito ou electrónico. Leste ten que conter, como mínimo, a TAE aplicada, a periodicidade do deveño de intereses, as comisións e gastos repercutibles, a duración do contrato e os termos para a súa modificación ou cancelación.

Img firmacontrato grande
Imaxe: Dan Moyle

Hipotecas, depósitos e créditos transparentes

Depósitos, créditos ao consumo e hipotecas son os produtos que máis se contratan co banco, polo que deben ter especial transparencia.

A captación de depósitos se reserva ás entidades de crédito, que teñen que estar autorizadas e reguladas.

Pola súa banda, ao pedir un crédito ao consumo, tense dereito a recibir información sobre o seu tipo de interese, as potenciais recargas, o importe total do crédito ou a TAE aplicable antes de asinar o contrato. O contrato, ademais, debe ter unhas cláusulas obrigatorias sobre o importe e periodicidade dos pagos, as garantías e os seguros aos que se condiciona a concesión do crédito.

Se se quere dar por concluído un crédito ao consumo de duración indefinida, ademais, é posible facelo gratis, a non ser que exista un prazo de preaviso. Se o hai, este non pode exceder dun mes; a compensación ao banco ten un límite do 1% do importe do crédito.

E que pasa se se quere asinar unha hipoteca? Neste caso, antes deben dar tres documentos gratuítos: unha guía xeral de acceso ao préstamo hipotecario; unha ficha que recolla as condicións xerais, tipo de interese e outros custos do préstamo e outra ficha coas condicións do préstamo adaptadas á situación financeira do cliente. Na fase de contrato, o contido mínimo de leste está fixado e permítese ao notario desautorizar o préstamo, se incumpre a normativa de transparencia. Como en España a maioría de hipotecas son de tipo variable, a lei impón requisitos para garantir que os tipos de referencia fosen calculados sen influencia da entidade e conforme a un procedemento matemático obxectivo.

Son cliente de banco: publicidade veraz

A publicidade bancaria debe ser clara e obxectiva. As entidades, ademais, teñen que implantar procedementos internos para protexer aos clientes bancarios fronte aos riscos da súa propia publicidade.

Img bancoscliente grande
Imaxe: David Goehring

Dereito a recibir ofertas

O banco ha de proporcionar sen custo algún ofertas vinculantes da entidade en préstamos hipotecarios sobre vivendas, subrogacións hipotecarias por cambio de entidade e crédito ao consumo.

Dereito a reclamar e ser defendido como cliente

Todos os clientes poden reclamar en caso de non estar de acordo coa entidade. En todo banco hai para iso un servizo que atende e defende ao cliente. Para garantir a súa independencia, esíxese que os xestionen “persoas de recoñecida honorabilidade, que posúan coñecementos e experiencia adecuados e que operen con autonomía de decisión”, afirman os expertos.

Ademais, o banco pode contar cun defensor do cliente, sobre cuxa existencia debe informar e indicar ao usuario a súa dirección postal e electrónica. Estes defensores deben ser tamén persoas de recoñecido prestixio no ámbito xurídico, económico ou financeiro sen vínculos profesionais coas entidades e con autonomía de criterio.