Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Son nai en ERTE, perdo a dedución por fillo?

A posibilidade de deducir ata 100 euros mensuais por fillos menores de tres anos pérdese, pero só mentres dure a situación en ERTE
Por EROSKI Consumer 10 de Xaneiro de 2021
ERTE y deducciones por hijo
Imagen: ParentiPacek

En España hai 728.909 persoas afectadas por un ERTE, segundo datos oficiais. Se é a túa situación e es nai, mentres esteas en ERTE perdes a posibilidade de deducir ata 100 euros mensuais por cada fillo menor de tres anos. Por que? Porque este beneficio se aplica só ás mulleres que realicen unha actividade por conta propia ou allea pola cal estean dadas de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutualidade. Iso si, á volta ao traballo podes solicitar de novo as deducións por maternidade e gardaría ás que teñas dereito. Nas seguintes liñas explicámolo en profundidade.

Se estás en desemprego, non hai dedución por fillo

As nais afectadas por un Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) non poden minorar a cota diferencial do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) ata en 100 euros mensuais por cada fillo menor de tres anos. Isto é así porque no caso destas nais “enténdese que se suspende o contrato de traballo e que, por tanto, a nai-contribuínte atópase en situación de desemprego total”, explica Marcos Rivas, avogado e socio de LETRADOX® Avogados.

O desemprego é incompatible con este beneficio —engade Alejandra Gútiez, avogada laboralista da&E Avogados— porque este só se pode aplicar “sempre que realicen unha actividade por conta propia ou allea pola cal estean dadas de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutualidade”.

Por tanto, se deixa de facerse unha actividade por conta allea, “deixan de cumprirse os requisitos para gozar da dedución por maternidade e o correspondente abono anticipado”, indica Rivas.

ERTE y deducción hijoImaxe: Endho

Afecta a todas as nais traballadoras, sexa cal for o seu réxime laboral? Si, aínda que hai algunha opción de continuar coa dedución por maternidade. Como indican ambos os avogados, “existe a posibilidade de que a nai traballadora que ten un contrato a tempo parcial afectado por un ERTE subscriba un contrato tamén parcial con outra empresa“. Nestes casos “si se tería dereito por eses meses” á dedución por maternidade, aclara Gútiez.

Por que en ERTE non hai dedución por fillo?

A lei é a que establece a imposibilidade desta dedución en caso de ERTE. Establécese no artigo 262.2. da Lei Xeral da Seguridade Social (Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro) que dispón o seguinte: “O desemprego será total cando o traballador cesamento, con carácter temporal ou definitivo, na actividade que viña desenvolvendo e sexa privado, consiguientemente, do seu salario”.

Por tanto, aínda que o cesamento fose de carácter temporal, a lei considera que se está en situación de desemprego total, e déixase de realizar unha actividade por conta allea. Por iso, déixanse de cumprir os requisitos “para gozar da dedución por maternidade e o correspondente abono anticipado”, explica Rivas.

ERTE y deduccion por hijoImaxe: nastya_gepp

Pode unha nai en ERTE reclamar esta dedución?

Ao estar desempregada e, por tanto, non cumprirse o requisito que fai posible a dedución, non pode reclamarse. Iso si, unha vez que a nai traballadora afectada é sacada do ERTE e volve ao seu traballo, “pode solicitar de novo as deducións por maternidade e gardaría”, apunta Alejandra Gútiez.

Así mesmo, segundo sinala Marcos Rivas, cabe a posibilidade de analizar cada caso en particular e comprobar que o ERTE aplicado cumpre co establecido legal e jurisprudencialmente. Porque se se declarase a nulidade do expediente de regulación temporal de emprego, “hai dereito do consultante á reposición das condicións de traballo previas ao expediente, con todos os abonos ou reintegros que correspondan”. E, por tanto, en caso de non producirse a dedución por maternidade e logo declararse nulo o ERTE que orixinou a situación da nai, poderíase expor unha consulta vinculante para determinar o dereito á devandita prestación.

Ademais, hai que ter en conta que a lei contempla que o pai sexa quen teña dereito á práctica da dedución pendente nestes casos:

  • Se se producise o falecemento da nai.
  • Cando a garda e custodia atribúase de forma exclusiva ao pai.

Nestas situacións, o pai (ou no seu caso, o titor) deberá cumprir os requisitos xerais para a aplicación da dedución.