Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Subida das comisións bancarias

O prezo das tarifas bancarias sitúase en case un punto por encima do custo da vida
Por José Ignacio Recio 4 de Agosto de 2008
Img comisiones

O incremento medio dos prezos das comisións bancarias durante o primeiro semestre deste exercicio foi do 5,78%, segundo os últimos datos facilitados polo Banco de España, situándose por encima do Índice de Prezos ao Consumo (IPC), que segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) alcanzou en xuño o 5%. Trátase de datos elaborados coas tarifas máximas que permite aplicar o banco supervisor ás entidades financeiras, á marxe dos prezos que posteriormente trasladen a cada un dos seus clientes. O aumento das comisións, por tanto, sitúase en case un punto por encima do aumento do custo da vida.

Dos distintos tipos de comisións, o que máis aumentou en xuño respecto ao 31 de decembro do ano pasado foi o correspondente ao pago por descubertos, que tivo unha subida do 10,91%, pasando dun valor medio de 8,34 a 9,25 euros. Séguelle de preto a emisión de cheques nunha mesma praza, que pasa de 2,08 a 2,27 euros, experimentando unha alza do 9,13%, mentres que a emisión de cheques en prazas diferentes soamente subiu un 5,90% neste período. Tamén por encima da inflación existente nestes momentos sitúase a extracción de diñeiro con cartón de débito nunha entidade diferente á nosa, pero coa mesma rede de cartóns (Servired, Euro6000 ou 4B).

A extracción de diñeiro nunha entidade diferente á nosa, pero coa mesma rede de cartóns aumentou o seu prezo de media un 6,06%

Estas extraccións aumentaron o seu prezo de media un 6,06%, pasando dos 66 céntimos de media a finais de 2007 aos 70 céntimos de media que hai que abonar na actualidade. Os datos facilitados polo órgano emisor español constatan que a cota por manter un cartón de crédito subiu durante o seis primeiros meses do ano nun 4,18%, pasando dunha media de 28,43 euros a finais do pasado exercicio ao pago actual de 29,62 euros, aínda que é unha das modalidades onde menos se aprecia a subida das tarifas bancarias.

Depositar o diñeiro nunha conta custa máis

En canto a outros aumentos significativos dos produtos financeiros que comercializan os bancos e caixas de aforro, destacan os que se produciron por transferencias bancarias nacionais, xa fosen desde a mesma ou desde distinta praza da sucursal onde se ten a conta. Polo que respecta ás tarifas que aplican as entidades financeiras polas operacións ou produtos máis usuais entre os clientes, como son as contas correntes e as contas de aforro, as subidas obtidas durante este período foron máis moderadas que as que obteñen outras operacións financeiras, aínda que a súa alza atópase practicamente no límite da inflación.

Conforme a estes datos ponse de manifesto que a comisión media das contas correntes aumentou un 4,81% no primeiros seis meses do ano e un 5,03% nas de aforro, pasando na primeira delas dunha tarifa media de 18,91 euros á actual de 19,82 euros. Polo que respecta ás contas de aforro, a tarifa que se pagaba a finais do pasado exercicio era de 18,07 euros mentres que tras o primeiro semestre é de case 19 euros, concretamente 18,98 euros. Iso quere dicir que un cliente que teña contratadas ambas as contas nunha entidade financeira pagará 1,82 euros máis en concepto de comisións, ou o que é o mesmo, ten unha subida intersemestral do 9,84%, dobrando practicamente a subida do custo da vida nestes momentos.

Tarifas bancarias

VALOR MEDIO DIC 2007 JUN 2008 VARIACIÓN %
CONTAS CORRENTES18,9119,824,81
CONTAS DE AFORRO18,0718,985,03
DESCUBERTOS8,349,2510,91
CARTÓNS DÉBITO13,7114,022,26
– Sacar diñeiro da propia rede0,660,706,06
CARTÓNS CRÉDITO28,4329,624,18
– Sacar diñeiro da propia rede2,913,023,78
CHEQUES EN PROPIA PRAZA2,082,279,13
CHEQUES EN PRAZA DISTINTA2,542,695,90

*Fonte: Banco de España

O EURIBOR SOBE ATA O 5,361% EN XUÑO

O índice Euribor, que é utilizado como principal referencia para fixar o tipo de interese dos préstamos hipotecarios concedidos polas entidades de crédito españolas, subiu en xuño ata o 5,361% desde o 4,994% do mes anterior, segundo os datos facilitados polo Banco de España. Tomando como referencia os últimos doce meses, o índice de referencia rexistra un ascenso de 0,856 puntos. Este índice é calculado pola Federación Bancaria Europea cos datos das principais entidades da zona do euro e consiste no tipo de interese medio de contado para as operacións de depósito de euros a prazo dun ano.

Os datos correspondentes ao mes de xuño mostran tamén un ascenso, ata o 5,338%, do Mibor, o tipo interbancario a un ano que servía de referencia oficial do mercado hipotecario para as operacións realizadas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2000. Outros índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á compra dunha vivenda quedaron situados da seguinte forma a finais de xuño: tipo activo de referencia das caixas de aforro, ao 6,375%; préstamos hipotecarios a máis de tres anos para adquisición de vivenda libre por parte dos bancos, ao 5,777%; e os facilitados polas caixas de aforro ao 5,808%.