Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Tarifas eléctricas para elixir

A subida media que terán que abonar este ano os usuarios en cada factura é de 1,12 euros mensuais, un 3,5% máis do que pagaron en 2008
Por Rosa M. López-Maroto 25 de Xaneiro de 2009
Img luz
Imagen: Igore Konforti

A luz subiu 1,12 euros mensuais desde o 1 de xaneiro para preto de 25 millóns de consumidores domésticos, o que sitúa a súa factura por encima do 1,5% do encarecemento da vida que se produciu durante o pasado decembro segundo os últimos datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Ademais, este incremento podería non ser o único de 2009, xa que as tarifas pódense revisar cada tres meses.

En función da potencia

A subida do recibo da luz prodúcese a primeiros de cada ano porque é cando o Estado e os subministradores comezan o exercicio fiscal e económico, e cando pon en marcha as súas previsións orzamentarias e as adaptacións dos prezos á inflación. As subidas, en función da potencia contratada, foron as seguintes:

 • Para un consumidor doméstico tipo cunha potencia contratada de entre 2,5 e 5 quilowatts, a subida será do 3,34%, o que equivale a uns 0,92 euros mensuais.
 • Para os clientes con potencias contratadas inferiores a 1 quilowatt, o prezo encarecerase o 2,35%, uns 0,11 euros mensuais máis.
 • Para os que teñen contratada unha potencia de entre 1 e 2,5 quilowatts o incremento será tamén do 2,35%, 0,43 euros máis ao mes.
 • Os consumidores con potencias de entre 5 e 10 quilowatts deberán afrontar unha subida do 4,1%, 2,07 euros máis ao mes.
 • Para os que teñan unha potencia de entre 10 e 15 quilowatts, o recibo elevarase nun 4,7%, 5,83 euros mensuais máis.

Se se toma como referencia o conxunto dos consumidores domésticos, a subida media é de 1,12 euros mensuais, é dicir, un 3,5%. O menos alentador é que se espera que haxa máis subidas, xa que haberá máis revisións trimestrais e, dado o déficit acumulado, con toda seguridade haberá alzas iguais ou superiores á actual, tal e como sucedeu en anteriores exercicios (de feito, durante 2008 subiron un 9%).

O menos alentador é que se espera que haxa máis subidas, xa que haberá máis revisións trimestrais

A desaparición da tarifa nocturna é outra das novidades que ofrece ao panorama enerxético nacional. Desde o pasado verán aplícase a tarifa con discriminación horaria, que conta con máis horas de período vale (tamén chamadas nocturnas) que son máis baratas (un 47%, se se comparan co prezo das tarifas estándar). Por outra banda, as horas de consumo con recarga (ou horas punta) redúcense, pasando de 16 a 10 horas, cunha recarga sobre o consumo dun 35%. O usuario pode elixir libremente contratar outro tipo de tarifa, aínda que é aconsellable que seleccione a nova tarifa con discriminación horaria, xa que é máis económica que calquera outra, se mantén a maior parte do seu consumo no novo período vale.

De momento non é necesario modificar a instalación para adaptarse a este novo sistema de tarificación. Con todo, nos próximos meses, as empresas distribuidoras poranse en contacto cos usuarios para realizar as seguintes actuacións:

 • Adaptar o actual contador e o reloxo de modo que reflictan o cambio nas horas punta e val.
 • Asegurar que a potencia contratada correspóndese efectivamente, coa potencia máxima que prevexa utilizar o usuario, independentemente do período horario en que se produza. Esta adaptación de potencia non leva ningún custo asociado polos dereitos de acometida correspondentes (ata o máximo que permita o boletín). Con todo, a partir de entón, variará o termino fixo de potencia da factura.
 • Colocar na instalación un Interruptor de Control de Potencia (ICP) que garanta a seguridade e o correcto funcionamento da instalación.

Pode suceder que cando se deban adaptar o reloxo e o actual contador, sexa necesario modificar a potencia contratada, xa que por lei, a potencia que se debe contratar é a máxima que se prevexa demandar, xa sexa en horas punta ou val. Por tanto, se o usuario decide aumentar a potencia contratada non pagaría os dereitos correspondentes de acometida asociados a ese incremento de potencia. Con todo, a partir dese momento variará o importe do termo fixo de potencia que se pagará en cada factura. Tampouco se terá que abonar nada pola adaptación do reloxo e o contador. En canto á instalación do ICP, este pode ser de aluguer ou propiedade.

Tarifas sociais e de último recurso

Para poder aforrar na factura da luz, o mercado enerxético nacional dispón dunha serie de tarifas de carácter social, aínda que na práctica son moi poucos os fogares que poden acceder a elas, xa que é difícil reunir os requisitos necesarios para gozar das súas condicións. As tarifas sociais (as que teñen contratada unha potencia inferior a 3 quilowatts e cumpren determinados requisitos) creceron o 2,9%, mentres que as dos consumidores con potencias por baixo de 1 quilowatt aumentaron o 2,7%.

A Tarifa de último Recurso é unha tarifa única para todo o territorio español establecida por orde ministerial. Os consumidores con dereito a acollerse á mesma son todos aqueles conectados a gasodutos de presión menor ou igual a 4 bares, grupo no que se inclúe a todos os consumidores domésticos de gas. Con todo, hai un calendario polo cal, nos próximos dous anos, limítase progresivamente o perfil do cliente con dereito a acollerse á devandita tarifa. Polo que respecta á tarifa social, establece a gratuidade do termo fixo de potencia (Tp), polo que só se facturará polo consumo eléctrico realizado (Che). Así mesmo, ao contratar esta tarifa obtense a exención do pago dos primeiros 25 quilowatts por hora de cada bimestre. Pero só é aplicable a subministracións domésticas de baixa tensión contratados por persoas físicas que cumpran, simultaneamente, cos seguintes requisitos:

 • A subministración corresponde á residencia habitual da persoa física titular do contrato eléctrico.
 • A potencia contratada deberá ser sempre inferior aos 3 quilowatts.
 • A instalación dispón de ICP ou se pode realizar a solicitude para que sexa instalado.

A contratación da tarifa social leva algúns inconvenientes, entre os que cabe destacar o feito da súa temporalidade, xa que só se pode gozar mentres se cumpran todas e cada unha das condicións establecidas por lei. Así mesmo, o cliente está obrigado a comunicar á súa empresa subministradora o incumprimento de calquera destes requisitos no prazo máximo de 15 días. Ademais, o período de aplicación desta tarifa desde a súa concesión é dun ano, xa que non está establecida aínda a continuidade da tarifa por períodos superiores.

REFACTURACIÓN COMPLEMENTARIA

Respecto ao mantemento da instalación, o consumidor é o último responsable da custodia dos equipos de medida e control, e o propietario dos mesmos o será do seu mantemento. Por iso, no caso de comprobarse un funcionamento incorrecto, procederase a efectuar unha refacturación complementaria.

Se se facturaron cantidades inferiores ás debidas, a diferenza a efectos de pago poderá ser prorrateada en tantas facturas mensuais como meses transcorreron no erro, sen que poida exceder dun ano o adiamento nin o período a rectificar.