Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Tarifas sociais paira desempregados

As persoas que se atopan en paro poden contratar bonos e plans específicos en empresas eléctricas e de telefonía con descontos de até o 50%
Por José Ignacio Recio 16 de Febreiro de 2010
Img electrica
Imagen: Peter Kaminski

Empresas enerxéticas e de telecomunicacións crearon tarifas especiais que abaratan as principais facturas domésticas dos parados. Os bonos sociais permiten que os servizos de electricidade resúltenlles menos caros durante dous anos se todos os membros da familia están sen traballo. As compañías de telefonía contan tamén con plans específicos paira desempregados, que poden obter un desconto no seu recibo de até o 50%. Iso si, até un límite de 20 euros por factura.

Bono social

Bono social“>O número de parados situouse en 4.326.500 persoas durante o cuarto trimestre de 2009, tras aumentar en 203.200 persoas respecto ao trimestre anterior. Iso sitúa á taxa actual de desemprego no 18,8%, segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) difundida polo Instituto Nacional de Estatística. Si paira numerosas familias españolas chegar a fin de mes e abonar as facturas de subministracións fíxose difícil nos últimos meses, no caso dos desempregados a situación é aínda máis complicada. Para que poidan facer fronte ao pago das súas principais facturas domésticas, as empresas subministradoras dos servizos de electricidade, gas e telefonía elaboraron unhas tarifas especiais. Nalgúns casos -como no do recibo da luz- o requisito imprescindible paira acceder a elas é que toda a familia estea en situación de desemprego. Preto de 1.220.000 fogares nos que non hai ningún ingreso poderán gozar desta rebaixa, segundo os últimos datos da EPA.

O bono social conxela durante dous anos o prezo vixente no momento da posta en marcha da tarifa de último recurso

Neste marco de necesidade nace o bono social. Concrétase na conxelación do prezo vixente no momento da posta en marcha da tarifa de último recurso até 2012. Esta axuda pódese gozar por un período de dous anos. Pasado este tempo, si deséxase volver beneficiarse del, terase que acreditar de novo que todos os membros seguen en situación de paro. Cando o afectado deixe de cumprir as condicións que lle permiten gozar do bono, deberá comunicalo á compañía. Este produto fíxose efectivo a todos os clientes desempregados dos subministradores de enerxía que operan en España: Endesa, Iberdrola, Gas Natural, etc.

Como solicitalo

Paira poder beneficiarse do bono social hai que solicitalo ante a comercializadora mediante correo ordinario, fax, ou correo electrónico. Tamén é posible acudirse nas oficinas da distribuidora. Hai que acreditar que se cumpren os requisitos esixidos e presentar a documentación necesaria:

  • Solicitude
  • Fotocopia do Documento Nacional de Identidade do titular ao que lle chega a factura da electricidade
  • Fotocopia do libro de familia (só no caso de unidades familiares de dúas ou máis membros).
  • Certificado expedido polo concello coa lista de empadroados no domicilio onde se realiza a subministración.
  • Fotocopia da última factura.
  • Declaración da veracidade da documentación presentada. Nela deben figurar os compoñentes da unidade familiar, e hai que autorizar a comprobación dos datos relativos á súa condición de desempregados nos correspondentes rexistros públicos e, no seu caso, das mutualidades de previsión social alternativas.

Bonificacións en telefonía

O gasto en chamadas telefónicas áchase entre os máis avultados na maioría dos fogares. Tamén neste caso prevense axudas para que quen se atopan en situación de desemprego poidan pagar a factura de teléfono con menos dificultade. O plan de descontos a desempregados -vixente até o 31 de decembro de 2010- aplica ás facturas de fixos e móbiles un desconto de até o 50%, até un límite máximo de 20 euros por factura en ambas as modalidades. Paira acceder a esta bonificación, os usuarios teñen que acreditar a súa situación de desemprego e levar polo menos seis meses de relación coa compañía en cuestión (Movistar).

Algúns municipios aplican descontos nas taxas de lixo ou auga aos desempregados

Desde hai varios meses outra das grandes compañías de telefonía (Vodafone) conta tamén con solucións paira desempregados. Cobre o consumo de móbil dos usuarios que contraten una tarifa plana de 29,9 euros mensuais, no caso de que perdan o seu traballo. A compañía ten en conta tamén as necesidades dos autónomos que se vexan obrigados a cesar a súa actividade nos próximos meses e comprométese a suprimir o seu consumo mínimo; ofrécelles una tarifa exenta de franquía por un prezo por minuto de 15,9 céntimos de euro máis IVE a calquera hora e operador.

Outro tipo de axudas paira desempregados son as propostas por algúns municipios españois. Hai descontos na taxa de lixo (até o 90%) ou na de auga (a correspondente ao primeiro tramo da parte variable da tarifa). Préstanse axudas tamén paira actividades culturais e deportivas.

Paira xubilados

Un produto de similares características, aínda que destinado aos xubilados, é o “Abono Social” de Telefónica. Dirixido a persoas maiores de 64 anos ou persoas retiradas por incapacidade laboral absoluta, consiste nunha redución do 70% da cota de alta da liña telefónica, e do 95% da cota mensual. O custo das chamadas é o mesmo que paira calquera outra persoa, e non hai límite de consumo.

Entre os requisitos paira acceder a este abono destacan:

  • Ser xubilado ou pensionista (por incapacidade, viuvez, orfandade, etc.) e cobrar una pensión.
  • A renda familiar non debe superar os 8.200 euros no ano 2010 (14 pagas de 586 euros) equivalente ao 110% do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples.
  • O domicilio en que se instale a liña beneficiaria do abono social debe coincidir co de empadroamento do titular.
  • O beneficiario non debe dispor doutro teléfono que xa goce desta redución.