Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Teño máis débedas que ingresos, como me organizo?

Reducir ao máximo os gastos imprevistos, buscar fontes de ingresos extras e non vivir por encima das posibilidades axuda a diminuír as débedas
Por Ana Palomo Trigo 31 de Xaneiro de 2012
Img monedero viejo
Imagen: Austin White

Os créditos dubidosos das entidades financeiras españolas alcanzaron os 134.143 millóns de euros en novembro de 2011, segundo o Banco de España. Pola súa banda, e ante as dificultades da economía española, o Banco de Santander vaticina unha subida da taxa de moura do seu negocio doméstico ata o 5,8% a finais deste ano. Neste sentido, prevese que a economía se contraia un 1,5% en 2012 e estímase que o paro ascenderá ata o 23,4%. E é que os españois están cada día máis endebedados. Por iso, e dado o número cada vez maior de persoas con máis débedas que ingresos, faise indispensable achegar unha serie de consellos para tentar reducir gastos.

Débedas crecentes

O Servizo de Estudos do Banco de España prognostica un retroceso do 1,5% de PIB para 2012, mentres augura que o emprego non crecerá ata dentro de dous anos. En paralelo, o último informe de conxuntura económica que publicou o organismo supervisor testemuña que o volume de créditos de dubidoso cobro sumaba 134.143 millóns de euros en novembro de 2011, algo que representa un 28,1% máis que no mesmo mes de 2010. Segundo o Banco de España estes créditos son os que presentan dúbidas sobre o seu reembolso total (principal e intereses) nos termos pactados por contrato. Nos próximos meses, o aumento da morosidade reflectirase nas contas de resultados das entidades que, á súa vez, concederán menos créditos.

Hai que dar prioridade aos gastos esenciais e identificar os gastos superfluos que se poden eliminar, reducir ou aprazar

Os salarios cada vez máis baixos, a crise económica e o aumento do desemprego levaron a que un 6% dos españois atrásese nos pagos da hipoteca, do aluguer, da letra do coche ou das subministracións básicas e máis dun terzo das familias non pode afrontar un gasto inesperado, como unha enfermidade.

E, segundo os expertos, o peor está por chegar xa que, a recesión vai ter un impacto devastador sobre o emprego, o principal indicador da deterioración da economía española. Os prognósticos vaticinan que se vai a destruír medio millón de postos de traballo este ano, o que elevará a taxa de paro por encima do 23%. A creación de emprego atrásase ata o segundo semestre de 2013 e a ruína económica que xa sofren moitas familias españolas contribúe a que a falta de pagamentos aumenten sen cesar. Non queda outra opción que tratar de incrementar os ingresos para saír airosos desta situación de recesión. Por iso, é esencial coñecer en que conceptos débese reducir gastos e poder chegar a fin de mes.

Nove consellos para diminuír débedas e aumentar ingresos

 1. Nas situacións de crises, é importante ser sincero cun mesmo e coñecer que cantidade de diñeiro entra no fogar e canto se gasta ao mes. Facer un seguimento dos gastos e ter consciencia deles evita o malgaste. Por iso, como primeira medida, hai que identificar os gastos superfluos que se poden eliminar, reducir ou aprazar ata un momento de maior desafogo económico e dar prioridade aos gastos esenciais. Tamén é conveniente recoñecer se se pode gastar menos cambiando o modo de vida, certos hábitos, algunhas afeccións custosas, os caprichos, etc.

 2. Para conseguir o obxectivo de redución dos gastos e o aumento dos ingresos, toda a familia ten que colaborar e estar concienciada de que hai que gastar menos. Por iso, convén coñecer con detalle os gastos que realiza cada un dos seus membros para confeccionar un orzamento útil.

 3. A través da elaboración dun orzamento obtense información sobre o que se ingresa cada mes no fogar e o que se gasta. Recortar ao máximo os gastos discrecionales e reducir os gastos variables ata que non superen o 90% dos ingresos é unha norma de obrigado cumprimento para sanear a economía doméstica. Os tipos de gastos son:

  • Gastos fixos: non poden deixar de abonarse, aínda que o seu importe non varía excesivamente dun mes a outro. Entre eles figuran a hipoteca ou o aluguer da vivenda, os gastos de comunidade, a letra do coche ou os préstamos bancarios. Se non se pagan nos prazos estipulados, aplícanse intereses de demora e a débeda aumenta. Ademais, pode verse afectado o historial crediticio do debedor, co que se dificulta a obtención de crédito no futuro. No peor dos casos, se non se cumpre cos pagos, pódese perder a vivenda, ou afrontar xuízos e demandas, cos seus correspondentes custos.
  • Gastos variables: refírense a a alimentación, a roupa, o transporte e as subministracións básicas (luz, auga, gas, teléfono, etc.). Son gastos necesarios na vida cotiá, que poden reducirse facendo un consumo máis moderado, como empregar lámpadas de baixo consumo, viaxar en transporte público, baixar a temperatura da calefacción, desenchufar os aparellos eléctricos que non se usan a miúdo, utilizar a lavadora e o lavalouzas cando están cheos, darse unha ducha en lugar de bañarse, etc.
  • Gastos discrecionales: son os demais gastos domésticos que, en caso de necesidade e cando se ten débedas, pódense reducir ou eliminar. Aquí inclúense as actividades de lecer, as comidas fóra de casa, o tabaco, as bebidas alcohólicas, etc.
 4. Nos momentos de crises faise preciso conservar o posto de traballo e buscar unha nova fonte de ingresos extra. Empregos que en épocas de bonanza serían refugados fronte a outros mellor pagos, agora constitúen unha oportunidade para saír do aperto. Son os traballos a tempo parcial, por horas ou de media xornada (repartidor de publicidade e de comida rápida, camareiro, comercial, profesor particular, coidador de nenos, anciáns e dependentes, colaborador en internet, etc.).

 5. Hai que conservar e clasificar os documentos, facturas e escritos importantes que se reciben. Convén anotar nun calendario as datas de vencemento de pagos (contribución, imposto de circulación, pólizas de seguros, cotas de préstamos, etc.) para evitar penalizacións por demoras.

  Así mesmo, débese comprobar de modo exhaustivo os extractos de contas, os recibos domiciliados e os resumos de cartóns de crédito e, cando non se entende un apuntamento bancario ou se cre que pode haber un erro, hai que contactar enseguida coa entidade. Ter as contas bancarias ordenadas permite, en caso necesario, demostrar que se pagou unha débeda ou reclamar calquera cobro indebido.

 6. Débese reducir ou eliminar as débedas abonando primeiro as máis perentorias e as de menor contía. Neste sentido, hai que extremar as precaucións ao tentar obter un préstamo persoal xa que, os tipos de interese son moi altos.

  Debido á crise financeira, en moitos fogares españois solicítanse créditos rápidos para facer fronte aos pagos. A obtención destes créditos non é unha solución, xa que os seus elevados tipos de interese provocan que as familias se vexan envoltas nunha espiral de débedas, polo que non poden devolver o préstamo.

  Por iso, é importante non pagar un crédito con outro crédito, posto que se acaba abonando intereses en lugar de capital, sen conseguir amortizar a débeda que se vai acumulando. Neste sentido, os expertos afirman que un crédito rápido pode constituír unha medida de urxencia para un caso extremo. Aínda así, nos últimos meses a moitas familias non queda outra alternativa que recorrer a esta opción.

  Por outra banda, o 30% das execucións hipotecarias que se produciron nestes meses evitáronse se mediase un proceso de refinanciamento de débeda, cunha ampliación do prazo de amortización da hipoteca. Grazas ao refinanciamento tanto o cliente, como a entidade bancaria obteñen un beneficio. Por unha banda, o cliente pode seguir residindo na mesma vivenda e, doutra banda, a entidade financeira, nestes momentos de dificultade económica e de imposibilidade para vender inmobles, consegue seguir cobrando o diñeiro da hipoteca ou, polo menos, unha parte.

  Con este refinanciamento pódese ampliar o prazo ou reducir o diferencial aplicado sobre o Euribor, co que o tipo de interese mensual é menor aínda que, a longo prazo, o volume de intereses xerado para a entidade financeira vese incrementado de forma notable.

 7. Para os gastos diarios convén utilizar diñeiro en efectivo. Os pagos aprazados dos cartóns de crédito ou débito xeran un interese alto. Os cartóns levan unha recarga en forma de tipo de interese que debe de ser asumido á hora dos pagos, co que todo o que se comprou cun cartón de crédito encarécese. Ademais, a utilización de cartóns incita a un maior consumo, posto que non se ten a percepción de que se gastou.

 8. Débese vivir conforme ás propias posibilidades, o que permite facer plans para afrontar o futuro de forma estable.

  Na medida do posible, convén apartar unha cantidade de diñeiro todos os meses para aforrar ou para dedicala a emerxencias e gastos inesperados (unha enfermidade, unha avaría do coche, a perda do emprego).

 9. Con todo, hai que procurar recortar o menos posible nos temas relacionados coa saúde, a alimentación, a educación dos fillos e a formación académica e profesional.