Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Teño que facer a Declaración da Renda se estou en paro?

O paro tributa no IRPF coma se fose un soldo máis, polo que se se chega ao mínimo obrigatorio para presentar a Declaración, hai que facela
Por Blanca Álvarez Barco 5 de Maio de 2016
Img declaracion renta paro
Imagen: AndreyPopov

Non todos os desempregados atópanse na mesma situación: algúns traballaron parte do ano e outra non, outros capitalizaron o paro, nalgún caso só teñen a prestación como ingreso… Como se lembra no seguinte texto, aínda que todos estean sen traballo, as súas declaracións do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) serán moi diferentes e ata, nalgúns casos, non terán a obrigación de presentala. Pero convén ter en conta que o paro tributa coma se fose un soldo máis, polo que se se chega ao mínimo obrigatorio, hai que facer a Declaración.

1. Teño que facer a Declaración se non traballei en todo o ano?

A lei considera as prestacións por desemprego como rendementos íntegros do traballo, é dicir, coma se recibísese un salario. Por iso, tributan no IRPF (ata na prestación por desemprego aparece unha retención) e, se se chega ao mínimo de ingresos obrigatorio para declarar, hai que presentar a Declaración ante Facenda.

Con todo, se nun ano só recibiuse como salario a prestación por desemprego, co Servizo Público de Emprego (SEPE) como único pagador, non se está obrigado a presentar a Declaración, pois non se supera o tope de rendas, que é de 22.000 euros anuais. Iso si, se se teñen outros ingresos (rendas dun aluguer, un premio, etc.) hai que asesorarse, porque quizais se teña que render contas ao fisco e defráudese á Axencia Tributaria sen sabelo.

Img impuestos calcular grande
Imaxe: 401(K) 2012

2. Traballei unha parte do ano e outra cobrei o paro

Se no mesmo ano unha persoa ten un traballo durante uns meses e durante outros recibe o paro, a situación cambia e moito! Pásase a ter dous pagadores (a empresa e o Servizo Público de Emprego), co cal é obrigatorio presentar a Declaración da Renda a partir dun determinado nivel de ingresos moito máis baixo, que se sitúa en 12.000 euros (se a suma das cantidades percibidas do segundo e restantes pagadores supera a cantidade de 1.500 euros anuais). Por exemplo, se se cobrou o paro ata abril de 2016 e traballouse o resto de meses, estarase obrigado a declarar, se en total obtivéronse 12.000 ou máis euros e percibiuse do segundo pagador máis de 1.500 euros.

3. Pedín o paro nun só pago, teño que facer Declaración?

Non. Se se capitaliza o paro (pídese un pago único), esta prestación está exenta de tributar polo IRPF ata o límite de 15.500 euros con carácter xeral. Será sen límite algún, no caso de persoas con discapacidade que se convertan en traballadores autónomos.

Quen decida emprender unha actividade profesional pode solicitar a capitalización. Así, o SEPE adiántalle o que queda por cobrar da prestación por desemprego e con iso pode financiar o investimento necesario para montar un negocio ou pagar as cotas á Seguridade Social.

4. Se o SEPE retennos pouco, haberá que pagar

O paro considérase unha renda do traballo e, en consecuencia, o SEPE retén desta prestación unha porcentaxe do IRPF, que logo se axusta na Declaración da Renda. A porcentaxe de retención calcúlase en función do importe total que se vaia a cobrar polas prestacións ao longo dun ano e tamén tendo en conta as circunstancias persoais e familiares (fillos, etc.).

Se reteñen pouco ou nada, é fácil que ao presentar a Renda téñase que pagar. Para evitalo, pódese solicitar ao SEPE que incremente as retencións que practica sobre a nómina da prestación por desemprego.

5. Hai que estudar se nos sae a devolver!

Aínda que non se teña obrigación de presentar a Declaración, ás veces pode ser beneficioso realizala. Sempre convén facer a Declaración e, se se ve que sae a devolver, presentala. Deste xeito, recuperarase o que a Axencia Tributaria ha estado cobrando de máis durante todo o exercicio.

No caso de estar a recibir o paro é difícil que se dea esta circunstancia pois as retencións do SEPE son moi reducidas e, case sempre, haberá que pagar a Facenda.

Como obter o certificado de retencións

Se durante o ano 2016 cóbrase o paro, é posible obter o certificado de retencións do IRPF a través de Internet. A Axencia Tributaria ten xa a información rexistrada, polo que se se ten o borrador, o normal é que apareza nel ou nos nosos datos fiscais.

Se se necesita solicitalo, pódese acudir á Sede Electrónica do SEPE e clicar na pestana “Procedementos e servizos”, despois en “Persoas” e alí consultar “Obtención de Certificados”. Pódese acceder de dúas formas: con certificado dixital, DNI electrónico ou clave; ou ben cos datos de contraste (NIF, número de conta, data de solicitude ou teléfono móbil).