Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Teño secuelas de covid-19, daranme incapacidade permanente?

Ter secuelas do virus pode ser motivo de incapacidade laboral permanente, pero deben ser duradeiras e diminuír ou anular a capacidade para traballar
Por EROSKI Consumer 10 de Novembro de 2020
Incapacidad permanente por secuelas covid
Imagen: Engin_Akyurt

Os expertos vaticinan que as peticións de incapacidade laboral permanente poden multiplicarse entre quen padeceron covid-19 e teñen secuelas. Pero estas consecuencias do coronavirus poden ser motivo para que a concedan? É posible, aínda que as secuelas deben ser permanentes e diminuír ou anular a capacidade para traballar, xa que a súa aprobación supón recibir unha pensión vitalicia. Ademais, como tamén explicamos neste artigo, máis que nunca dependerá de cada caso concreto nos que haberá que valorar con detalle tanto a incapacidade que se padece como o seu grao.

Incapacidade permanente por covid-19

Segundo a lei para a aplicación e desenvolvemento das prestacións por invalidez, recoñécese a incapacidade se, despois de someterse ao tratamento prescrito, o traballador non mellora e presenta reducións anatómicas ou funcionais graves, previsiblemente definitivas, que diminúan ou anulen a súa capacidade laboral. Hai, entón, algunha posibilidade de que a covid-19 ou as súas secuelas póidanse considerar incapacidade laboral permanente?

Mercedes de Parada, avogada e CEO de LETRADOX Avogados, non ten dúbidas: “Poden encadrarse nas causas deste tipo de incapacidade”. Ademais, como engade Lorenzo Pérez, presidente de Fidelitis e experto en aspectos sociolaborais, a lexislación española “está baseada en secuelas, non en diagnósticos”. Por tanto, se algunha ou varias das súas secuelas xéranse de forma permanente, poden perfectamente ser susceptibles de pensión por incapacidade laboral permanente.

Incapacidad permanente por las secuelas covid19 Imaxe: HansMartinPaul

Aínda non hai xurisprudencia consolidada debido á recente aparición da enfermidade, pero na medida na que hai paralelismos con outras enfermidades que si que supoñen dita incapacidade, “non tardará o pronunciamento dos tribunais a favor do devandito recoñecemento”, sinala a experta. Iso si, “o estudo de cada caso é fundamental“, aclara. É imprescindible, por tanto, valorar en cada traballador a incapacidade e o grao desta, xa sexa para un traballo concreto ou para todos.

Covid-19: que secuelas poden supor incapacidade

As secuelas son moitas e moi variadas, e aínda se están estudando as que se producen a medio e longo prazo. Algunhas delas, que poderían ser causa de incapacidade, son as seguintes:

 • Secuelas respiratorias
 • Microtrombos
 • Secuelas cardíacas
 • Secuelas neurológicas
 • Síndrome post-UCI
 • Perda de capacidade respiratoria
 • Problemas de realización de movementos
 • Trastornos cognitivos
 • Diminución de capacidade intelectual
 • Problemas psicolóxicos e psiquiátricos
 • Problemas de deglución por intubación

Dependendo das tarefas principais do posto de traballo que desenvolva o traballador, poden afectar unha ou máis secuelas. E, en función de como afecten, poderase pensar ou non nunha incapacidade laboral permanente. As secuelas que normalmente máis afectan o traballo son as neurológicas (confusión, desorientación, perda de memoria, dificultade ao falar ou escribir, fortes cefaleas, etc.) ou as motrices (problemas para camiñar, coller pesos, conducir, para permanecer de pé moito tempo…), tal e como detalla Lorenzo Pérez.

Como solicitar a incapacidade permanente?

Para solicitar a incapacidade laboral hai que presentar á Administración a documentación médica e administrativa que acredite que as secuelas son efectos directos do virus.

Convén contar con asesoramento xurídico, xa que é un proceso que pode presentar algúns escollos. Pero tamén é recomendable acudir a un asesor porque, no caso de que haxa unha resolución desestimatoria (que se denegue a incapacidade), será necesario dispor dun avogado para recorrer “administrativamente ou, posteriormente, por vía xudicial contencioso-administrativa”, explica Mercedes de Prada.

Incapacidad permanente y secuelas coronavirusImaxe: jarmoluk

Incapacidade permanente, dereito a unha pensión

O principal beneficio que se obtén do recoñecemento dunha incapacidade permanente é o dereito a unha pensión vitalicia cuxa contía económica varía en función do grao de incapacidade: total, absoluta e gran invalidez. E mesmo se a incapacidade é parcial, obtense o dereito a unha indemnización, comentan os avogados.

Tipos de incapacidade

Estas son as causas e efectos de cada tipo de incapacidade:

?? Incapacidade parcial:

 • Prodúcese cando as secuelas das túas patoloxías por enfermidade común ou accidente laboral minguan a túa capacidade laboral para o teu posto de traballo con respecto ao que desenvolven outras persoas no mesmo posto.
 • Esa diminución, que debe ser polo menos do 33 % das tarefas principais, permíteche seguir no teu posto de traballo e dáche dereito a unha indemnización de ata 24 mensualidades das túas bases de cotización.

?? Incapacidade permanente total:

 • Correspóndeche cando as secuelas das túas patoloxías impídenche desenvolver as tarefas principais do teu traballo actual.
 • Dáche dereito a unha prestación (pensión) equivalente ao 55 % das bases de cotización do últimos oito anos. A partir dos 55 anos de idade compleméntase ata o 75 %, se non estás a traballar noutro traballo compatible coa devandita pensión.

?? Incapacidade absoluta:

 • Cando as secuelas che incapacitan para calquera traballo.
 • Dá dereito a unha prestación do 100 % das túas bases de cotización do últimos oito anos e, ademais, está exenta de retencións.

?? Gran invalidez:

 • Orixínase cando as secuelas das túas patoloxías, á parte de incapacitarte para desenvolver calquera traballo, fan que necesites a axuda de terceiras persoas para realizar certas actividades básicas da vida diaria (hixiene, desprazamento, alimentación, etc.).
 • É igual que a absoluta, pero ademais compleméntase cun importe que pode chegar a ser de ata un 100 % do importe da pensión (como mínimo é do 45 %).