Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Terremoto de Murcia: que axudas reclamar

Pólizas de seguros e liñas de crédito bancarias serán as mellores bazas para sobreporse para os efectos do sismo
Por José Ignacio Recio 13 de Maio de 2011
Img lorca
Imagen: aperiago

O pasado mércores un terremoto sacudiu Lorca, un movemento de 5,2 graos na escala de Richter que, ata o momento, deixou nove vítimas mortais, numerosos feridos e a miles de cidadáns na rúa, coas súas vivendas e vehículos irrecuperables. Á parte das axudas que os gobernos nacional e autonómico estimen conveniente aprobar, os afectados deben tentar pescudar que indemnizacións correspóndenlles e a que teñen dereito, así como coñecer as axudas financeiras que brinda o mercado. Pólizas de seguros e liñas de crédito bancarias serán as súas bazas máis seguras para sobreporse para os efectos do sismo.

Recorrer á póliza

Imagen: aperiago

A localidade de Lorca, en Murcia, sufriu o pasado mércores un terremoto de 5,2 graos na escala de Richter. As peores consecuencias do movemento sísmico foron nove vítimas mortais e numerosos feridos. Pero, á marxe das vítimas, na citada poboación son moitos os afectados pola catástrofe natural que danou, entre outras cousas, as vivendas e vehículos dos cidadáns. A magnitude dos danos é tal que, segundo fontes da comunidade murciana, o 80% dos inmobles está danado.

Ante esta situación, os afectados pregúntanse que poden facer, a que axudas optar e como tramitalas. Polo que respecta ás vivendas, os usuarios que teñan contratada unha póliza de fogar terán asegurados os gastos dos danos ocasionados por este terremoto. A maior parte destes seguros contempla entre as súas coberturas estas continxencias de carácter natural. No entanto, non se contratan de maneira obrigatoria e algúns asegurados non contarán con esta garantía adicional. Por tanto, deben tentar pescudar de que tipo era a súa póliza e, se inclúe esta cláusula, comezar a realizar os trámites necesarios.

O Consorcio de Compensación de Seguros asumirá o pago das indemnizacións

Todo o contrario sucédelles a quen viron como os seus coches quedaron esnaquizados, ben polos efectos directos do terremoto ou por consecuencias indirectas (derrubes de casa, caída de cascotes, etc.). Os automobilistas teñen a obrigación de subscribir un seguro, aínda que na maioría dos casos é para cubrir continxencias ante terceiros, polo que non terían ningún efecto para esta ocasión.

Tras o terremoto, será o Consorcio de Compensación de Seguros, entidade pública que depende do Ministerio de Economía e Facenda, quen asuma o pago das indemnizacións polos danos persoais e materiais causados. Este organismo contempla os danos nas persoas e bens asegurados como consecuencia de fenómenos naturais. Segundo unha nota remitida polo citado ministerio, o Consorcio encargarase de tramitar as solicitudes de indemnización que reciba e valorará os danos a través dun equipo de peritos designados para iso.

A solicitude de indemnización por parte do asegurado, compañía de seguros ou corredor de seguros, debe presentarse canto antes, xa sexa a través do Centro de Atención Telefónica do Consorcio (902 222 665) ou na web, se se dispón de certificado ou DNI electrónicos. En todo caso, as indemnizacións aos asegurados afectados abonaranse mediante transferencia bancaria.

As indemnizacións aos asegurados afectados abonaranse mediante transferencia bancaria

Para ter dereito a indemnización por parte do Consorcio de Compensación de Seguros, o dano tivo que ser causado por algún dos seguintes riscos, que teñen a consideración legal de riscos “extraordinarios”:

  • Fenómenos naturais: inundación extraordinaria, embate de mar, tempestade ciclónica atípica (tornados e ventos con refachos superiores a 135 quilómetros por hora), terremoto, maremoto, erupción volcánica, caída de aerolitos.
  • Feitos violentos como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín ou tumulto popular.

  • Actuacións das Forzas Armadas ou das Forzas e Corpos de Seguridade en tempo de paz.

Os afectados por este terremoto deben presentar a súa solicitude de indemnización por escrito, e avaliar tanto os danos persoais como as perdas por beneficio. Respecto dos “papeis” que deben facilitar, o primeiro que se debe facer é presentar unha folla de comunicación de danos, que deberá completarse coa seguinte documentación:

  • Fotocopia da póliza de seguro.
  • Fotocopia do recibo de pago de curmá do seguro, que acredite que a cobertura do seguro estaba vixente na data en que se rexistraron os danos.
  • En caso de danos persoais, achegarase tamén documentación acreditativa da causa do sinistro e das lesións ocasionadas por este.
  • En caso de morte, haberá de achegarse documentación acreditativa da causa do sinistro, libro de familia, liquidación do imposto de sucesións e, se non se designaron beneficiarios na póliza, testamento ou, de non existir este, declaración de herdeiros ou acta de notoriedade.

Créditos bancarios

Os cidadáns poden tamén recorrer a liñas de crédito privadas deseñadas para paliar os efectos dos terremotos. En España, a diferenza doutros países máis adoitados a estas catástrofes naturais, non hai préstamos permanentes para sufragar as súas consecuencias. No noso país, unha vez que ocorreu o sismo, algunhas entidades financeiras emiten esta vía de financiamento baixo unhas mellores condicións de contratación, como sucedeu cos últimos desastres naturais que arrasaron o territorio nacional: inundacións, riadas, pedrisco…

Son créditos atemporales que adiantan ata 20.000 euros, sen comisións nin intereses

BBK dispuxo de dúas liñas de crédito para amortecer os efectos das inundacións no País Vasco. Por unha banda, un préstamo de axuda e, por outro, de emerxencia. Ambos teñen unha mesma estrutura e finalidade, pero mentres un ofrece unhas condicións favorables para os afectados, o outro é unha vía de financiamento que non aplica ningún tipo de interese.

Son créditos atemporales que adiantan un máximo de 20.000 euros, en condicións favorables para os afectados, sen comisións e sen intereses e, se os houbese, por baixo do que marca o mercado interbancario.

Liñas ICO

Outra fórmula que teñen os damnificados por calquera tipo de desastre natural é o acceso ás liñas oficiais do Instituto de Crédito Oficial (ICO). Permiten aos afectados un financiamento especial para paliar os efectos destas catástrofes, sempre baixo unhas condicións preferentes que se plasman na concesión de créditos “brandos”.

Axudas á agricultura e gandaría

Entre os sectores máis vulnerables para os efectos dos sinistros de carácter extraordinario, figuran a agricultura e a gandaría. Por iso deseñouse un tipo de préstamos, moi específicos e delimitados, que teñen por obxecto cubrir as consecuencias das inclemencias climatolóxicas: treboadas, riadas, pedrisco, catástrofes naturais, pragas e enfermidades animais, entre outras.

Non están implantados no panorama crediticio nacional de modo suficiente, pero algunhas entidades financeiras, en especial as de maior peso específico na área rural, confeccionan estes produtos. Na maioría dos casos, son créditos brandos, que permiten ao cliente beneficiarse das súas peculiares condicións. Non son produtos incluídos na oferta global dos bancos e caixas de aforro, senón que se comercializan, tamén neste caso, unha vez ocorrido o sinistro.