Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Tocoume a lotaría, como rendibilizo o premio?

Os 720.000 euros do boleto gañador da lotaría de Nadal poden revalorizarse en máis dun 3% si invístense ben
Por José Ignacio Recio 21 de Decembro de 2007

Un total de 720.000 euros é a cantidade que obterán os agraciados que teñan entre as súas mans a papeleta co número “gordo” da Lotaría de Nadal. Que facer con tal suma de diñeiro? Son numerosas as alternativas paira rendibilizar esta cantidade durante o próximo ano e engadir uns cantos miles de euros ao premio. As opcións de investimento son moi variadas, desde contratos en renda fixa ou os derivados da renda variable, até alternativas máis arriscadas, como investir en ouro físico. De calquera modo, os donos do décimo gañador poderán incluír entre as súas ganancias un mínimo de 21.600 euros como froito da rendibilidade do seu investimento. É máis, se esta é acertada, poderán revalorizar o seu capital inicial en máis dun 5% e obter unhas plusvalías a partir de 36.000 euros. Esta revalorización con respecto a outros anos débese a que en 2011 o “gordo” é o maior premio outorgado nun xogo de azar na historia de España, cun total de 720 millóns de euros a un só número, nos seus 180 series. No entanto, tamén será o primeiro ano no que entren no bombo todos os números comprendidos entre o 00000 e o 99.999, polo que as probabilidades de que toque serán menores, en relación a outros exercicios.

Un premio rendible

Non hai normas fixas, a cuestión é acertar na elección. E iso non é pouco. Escoller una ou outra forma de investir o diñeiro dun décimo agraciado non é fácil.

O investimento pode basearse en produtos financeiros de corte defensivo (débeda pública e depósitos, sobre todo), que permitan unhas plusvalías de entre o 1,50% e o 6%, ou en renda variable, co que a revalorización do capital investido podería exceder estes parámetros. Isto é así no caso de que as Bolsas respondan ben á refundación da Unión Europea, a pesar de que este ano as minusvalías oscilan en torno ao 12%. Ademais, cabe a posibilidade de contratar outros produtos específicos e destinados a perfís agresivos, como “warrants” ou opcións de futuro, aínda que son operacións máis adecuadas paira investidores que coñezan os mercados financeiros ou, cando menos, estean asesorados por un analista financeiro independente.

Débeda pública

Una das alternativas máis seguras e sólidas paira rendibilizar o premio obtido na Lotaría de Nadal é acudir a un dos moitos produtos de débeda pública do Tesouro. É una das máis indicadas paira os perfís conservadores, que non queren sorpresas negativas nin estar pendentes dos vaivéns da renda variable. Nestes momentos brindan una maior rendibilidade con respecto a outros exercicios. Con todo, teñen o inconveniente de que algúns se destinan a prazos moi longos, como no caso das Obrigacións do Estado.

Una das alternativas máis seguras e sólidas paira rendibilizar o premio da lotaría é acudir ao Tesouro Público

Se a persoa agraciada decídese por contratar algún destes produtos, debe ter en conta que o Tesouro Público emite diversos valores, a distintos prazos:

  • Letras do Tesouro, a seis e a 12 meses.
  • Bonos do Estado, a tres e cinco anos.
  • Obrigacións do Estado, a 30 anos.

Case sempre se cumpre a norma de que “canto maior é o prazo, maior é a rendibilidade”, aínda que teñen máis risco de mercado os produtos a maior prazo. A rendibilidade da última poxa do Tesouro oscila entre o 5,11% das Letras a tres meses e o 6% das obrigacións a 30 anos. Iso traduciríase nunha rendibilidade durante o próximo exercicio de 36.792 e 43.214 euros, respectivamente, en función da contratación dun ou outro produto.

Este incremento na rendibilidade de Letras, Bonos e Obrigacións durante o ano respecto de exercicios anteriores débese aos problemas nos mercados da Débeda Pública dos países periféricos da Unión Europea. No caso das Letras a 12 meses, pasaron de ter una rendibilidade media de entre o 3% e 4% a primeiros de ano, ao 5% a finais de novembro.

As letras están exentas de retención e os seus rendementos tributan ao tipo fixo do 18%

Outro dos atractivos de contratar calquera destes produtos é o seu tratamento fiscal, xa que as letras están exentas de retención e os seus rendementos tributan ao tipo fixo do 18%, o que fai que a súa rendibilidade sexa máis competitiva fronte a outros produtos financeiros. Pola contra, algúns destes produtos impiden gozar do diñeiro gañado durante un prazo afastado (tres, cinco, dez e, mesmo, trinta anos).

Depósitos

Outra opción conservadora, pero tamén atractiva, é a contratación dun depósito. A súa vantaxe radica na forte competencia que teñen os bancos e caixas de aforros paira lanzar estes produtos, que se plasmou nunha oferta cada vez máis agresiva. Poden alcanzar una rendibilidade mesmo do 4%, pero hai que ter certas precaucións no momento da súa contratación, xa que a gran maioría das rendibilidades anunciadas son só paira un período determinado (ao redor dun mes), ou hai que asocialos a outros produtos do banco ou caixa de aforros, como un plan de pensións ou a domiciliación da nómina. Se o titular do décimo premiado decántase por esta alternativa, hai varias modalidades:

  • Depósitos de Benvida. Brindan entre o 3% e 4% de rendibilidade. Están destinados a novos clientes, coa condición de que poida estar depositado durante un mes.

  • Depósitos a medida. Brindan beneficios de entre o 1,5% e o 3%, coa posibilidade de elixir o prazo.

  • Depósitos tradicionais. Hai numerosas ofertas, como o “Depósito Fidelidade”, de Banco Finantia Sofinloc, cuxa rendibilidade é do 5,5% a un prazo dun ano; o “Depósito Máis e Máis” de Bankia, que brinda un 4,5% a tres anos; o “Depósito Laranxa ING”, a catro meses, que concede cerca do 4% interese; o “Depósito Azul”, de iBanesto, que aplica un 3,7%; ou o “Depósito Laranxa CAI”, que proporciona un 2,87% de interese.

Paira buscar maior rendibilidade, tamén se poden subscribir depósitos contratados noutras divisas (dólar ou libra esterlina), aínda que neste caso o investimento verase condicionada pola evolución de divísaa contratada.

Os premiados co “gordo” que se decanten por esta fórmula poderán ampliar o seu capital entre 18.000 e 30.000 euros anuais, en función do produto contratado, que poden elevarse aínda máis nos casos dos depósitos condicionados.

Estes investimentos son una forma de ter a salvo durante un ano o importe do premio, aínda que sen as revalorizacións que se poden obter a través doutros produtos financeiros. Pero é fundamental ter en consideración cal será a ganancia real que se obterá con este investimento una vez deducido o IPC (Índice de Prezos de Consumo), indicador real que dará a pauta da verdadeira rendibilidade do investimento.

Renda variable

A renda variable española proporcionou as maiores posibilidades de revalorización durante os últimos anos, aínda que neste exercicio acumula unhas minusvalías próximas ao 14%, o que significa que se o agraciado no sorteo do Nadal houbese investido todo o seu diñeiro nesta opción, obtería unhas perdas anuais próximas a 100.000 euros.

Pero tamén aquí pódense atopar con varias opcións paira operar, segundo o perfil de cada inversionista: valores que repartan dividendo, valores tradicionais ou valores de alto risco. Se se contrata algún dos valores que recorren ao abono de dividendo como gratificación ao accionista, é moi probable -segundo o dividendo medio (5%) que repartiron as empresas que cotizan no Ibex-35- que as plusvalías que recolla o titular do décimo premiado cífrense en 36.000 euros.

A venda a crédito permite obter beneficios da tendencia baixista dun valor

O mercado proporciona outras ferramentas paira conseguir rendibilidade nos movementos baixistas. Se o agraciado considera que a Bolsa continuará á baixa durante este ano e cre que haberá novos recortes nos seus prezos no próximo, pode contratar a denominada venda a crédito. Este produto permite obter beneficios da tendencia baixista dun valor ao realizar una venda de títulos tomados en préstamo. Una vez realizada a venda, poderá cancelar o préstamo cando o desexe (sempre antes do vencimiento) e comprar de novo os títulos.

Outra opción que ten o investidor paira obter maior rendibilidade do seu décimo premiado en Nadal é acudir aos fondos de investimento, cuxa rendibilidade media é moi difícil de cuantificar, debido á gran variedade de produtos que hai no mercado. Máis ou menos, oscilan entre un 1% e un 3% anual, o que levaría ao recentemente premiado a obter un plus económico de entre 7.200 e 21.600 euros.