Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Todo o que debes saber sobre o rexistro da xornada laboral

As empresas deben rexistrar o horario de entrada e saída de todos os seus traballadores, pois se non o fan, poderían ter que pagar multas que superan os 6.000 euros
Por Blanca Álvarez 29 de Maio de 2019

A obrigatoriedade de rexistrar a xornada dos traballadores leva dúas semanas en vigor, pero vaise implantando aos poucos. Ata o propio Goberno sinalou que haberá “certa flexibilidade”. Aínda que está na fala da xente, aínda podes ter algunhas dúbidas sobre que implica e por que leva a cabo este rexistro das horas traballadas cada día. Nesta breve guía atoparás as respostas sobre que é o rexistro de xornada laboral, a quen afecta, como implementalo ou as consecuencias de non realizalo.

Img registro jornada listadogrande

Que é o rexistro de xornada laboral

En marzo o Goberno promulgou o Real Decreto-lei 8/2019, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo, que entrou en vigor o 12 de maio. Este real decreto modifica o artigo 34 do Estatuto dos Traballadores e obriga ás empresas a garantir o rexistro diario de xornada dos seus empregados que “deberá incluír o horario concreto de inicio e finalización da xornada de traballo de cada traballador, sen prexuízo da flexibilidade horaria existente”. O Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea (TJUE) referendou a norma española, ao ditar unha sentenza na que sinala a obrigatoriedade para as compañías de levar o rexistro da xornada dos seus empregados.

Img jornada laboral grande

Por que se obriga ao rexistro das horas de traballo

Preto de 2,6 millóns de horas extraordinarias semanais non están contabilizadas no noso país. A medida adoptada polo Goberno é un modo de evitar unha fraude contra o traballador, que traballa esas horas sen computalas, cobralas nin cotizar por elas. É, en opinión de Álvaro Aróstegui, xerente do meu Rexistro Laboral, unha obrigación beneficiosa para o empregado, “sempre que se utilicen sistemas que sexan pouco abusivos e non deleguen máis carga de traballo”.

Pero engade que, ademais, “é unha norma cuxa finalidade principal é a de inspeccionar e recadar“. O fin non é outro, na súa opinión, que posibilitar o control por parte da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

A quen afecta o rexistro da xornada laboral

Quen debe rexistrar a entrada e saída no traballo? Deben facelo todas as empresas (sexa cal for o seu tamaño e sector) e afecta a todos os traballadores, salvo o persoal de alta dirección, autónomos (si aos seus empregados) e socios traballadores de cooperativas.

Como hai que rexistrar as horas de traballo

O rexistro débese implementar consultándoo cos traballadores, “tendo en conta o sector no que está a empresa e a flexibilidade laboral”, explica Aróstegui. Pode regularse mediante unha negociación colectiva, por un acordo de empresa ou por unha decisión do empresario, previa consulta cos representantes legais dos traballadores na compañía. Ademais, hai que conservar estes rexistros durante catro anos e telos a disposición dos empregados, dos seus representantes legais e da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Img registro jornada grandeImagen: ThePixelman

Para poder levalo á práctica, existen no mercado “aplicacións e sistemas de xestión que garanten o rexistro diario da xornada dunha forma económica e sinxela”, indica o experto, que non requiren datos especialmente protexidos como os lectores de pegada, ademais de que son máis prácticos no día a día dos empregados ao ser “sistemas que non son abusivos nin intrusivos”.

O sistema de app permite que todos os traballadores poidan validar a súa xornada, independentemente de se é un caso de teletrabajo ou calquera circunstancia laboral. “O papel non vale”, opina Álvaro Aróstegui. Polas características que sinala a guía do Ministerio de Traballo, e a tenor de inspeccións pasadas, “queda claro que os sistemas en papel non garanten o cumprimento do rexistro diario de xornada, ao ser modificables, manipulables…”, apunta. Non garanten o rastrexo nin a rastrexabilidade e na súa conservación é difícil garantir a preservación e a fiabilidade e invariabilidad a posteriori do contido.

Que pasa se non se rexistra a xornada laboral: multa e mala imaxe

Se non se implanta o rexistro de xornada laboral, a empresa pode ter que facer fronte a multas de entre 626 e 6.250 euros. Con todo, algúns expertos legais aseguran que poderían chegar a ser maiores. Por que? A clave está no fallo do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. A interpretación do TJUE supera o espírito da norma española e ditaminou que o rexistro de xornada non é unha opción senón unha obrigación, xa que o “dereito á limitación da duración máxima do tempo de traballo e a períodos de descanso diario e semanal é un dereito fundamental dos traballadores“. E se o que se vulnera é un dereito fundamental, as sancións agravaranse.

Ademais da sanción económica -que para as grandes empresas é unha cantidade irrisoria-, non rexistrar as horas que traballan os empregados pode supor algo peor: a “caída en picado da imaxe da empresa que non o faga”, explica Ronsel Martín, avogada da asesoría Sincro Business Solutions. E isto é moito máis prexudicial a longo prazo -e máis difícil de recompor- que ter que abonar unha multa.

Que é unha hora extra

As horas extraordinarias son a cantidade de tempo adicional que un empregado realiza sobre a súa xornada de traballo. Por tanto, quedar unha hora ou dúas despois do traballo para terminar unha tarefa son horas extras e, como tal, deben ser compensadas. A compensación pode facerse de dúas maneiras: cunha contía económica (como mínimo igual á retribución ordinaria que percibe o traballador nas súas horas ordinarias) ou cun descanso retribuído equivalente no catro meses seguintes á realización das horas extras.

As horas extras son voluntarias para o empregado, a non ser que estean estipuladas no contrato individual de traballo ou no convenio colectivo ou se se deben a causas de forza maior.