Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Todo o que hai que saber antes de aceptar un agasallo do banco

Admitir un obsequio do banco implica asumir condicións de permanencia, de vinculación ou gastos de envío
Por Javier Mezcua, Helpmycash 7 de Setembro de 2016
Img regalosbancos
Imagen: blickpixel

A necesidade da banca de mellorar a súa marxe de intereses desembocou nunha guerra entre entidades por captar novos clientes e, sobre todo, vinculalos para convertelos en usuarios rendibles. Para incrementar o número de nóminas, de cartóns de crédito, de subscricións de fondos, etc. están reenfocando a súa estratexia, e os agasallos son unha das súas armas para seducir a novos clientes que busquen un banco que os consinta. Pero a cambio de que? Neste artigo detállanse as condicións que se deberían coñecer antes de aceptar os obsequios bancarios.

Televisores, vaixelas, diñeiro en efectivo…

O catálogo de agasallos que fan as entidades bancarias aos seus clientes é moi amplo. Pódense conseguir desde as clásicas vaixelas ou xogos de tixolas ata diñeiro en efectivo ou os últimos gadgets tecnolóxicos, como televisores HD, smartphones de gama alta ou auriculares Bluetooth, sen esquecer os reloxos, outro clásico das contas con obsequio, ou os máis modernos paquetes de experiencias (sesións de spa, eventos gastronómicos, etc.). Dependendo do banco e do perfil do cliente ao que se dirixa a súa estratexia de captación, o abanico de presentes para escoller será un ou outro.

A cambio de que?

Conseguir un agasallo da entidade bancaria non está exento de condicións. Levar o cobizado televisor ou o último modelo do smartphone de quenda implica asumir unha serie de requisitos que se estenden desde a contratación dunha conta nómina ata a aceptación dun compromiso de permanencia que pode alongarse ata o catro anos. Non se trata dunha cuestión baladí, polo que se debe ler con atención o contrato e as condicións e valorar se vale a pena, así como analizar o custo de oportunidade que suporá atarse a unha entidade durante un tempo. Polo xeral, estes son os requisitos que esixen con maior frecuencia ao aceptar un obsequio bancario:

  • Domiciliación da nómina ou outros ingresos regulares: se é unha promoción asociada a unha conta (a maioría dos agasallos ofértanse coa apertura dunha conta corrente), domiciliar os haberes será un requisito case indispensable.
  • Contratación de produtos vinculados: cabe a posibilidade de que non baste con domiciliar a nómina e a entidade esixa algún tipo de vinculación extra, xa sexa a contratación dun cartón asociado, a subscrición dun plan de pensións ou a obrigación de realizar un mínimo de movementos anuais.
  • Compromiso de permanencia: son escasas as promocións bancarias nas que non é necesario asumir un compromiso de permanencia, se se acepta un presente do banco. Polo xeral, son de entre un e dous anos, aínda que se o valor do agasallo é moi elevado, podería estenderse a tres ou, mesmo, catro anualidades.

Hai que ser conscientes de que mentres dure o compromiso de permanencia, a menos que o contrato diga o contrario, non só terase que seguir sendo cliente da entidade, senón que se deberán manter as condicións e os produtos iniciais. Isto implica un custo de oportunidade ao non poder cambiar os haberes de entidade, pero tamén un risco, xa que, en caso de incumprir os requisitos, calquera que sexa o motivo, como quedar en paro e deixar de ingresar a nómina, haberá que asumir unha penalización.

Coidado cos gastos asociados

Aínda que resulte sorprendente, os obsequios bancarios poden ir acompañados de gastos inesperados como os seguintes:

  • Portes de envío. Se a entidade opta por enviar o agasallo ao domicilio do cliente, poida que cárguelle os gastos de envío. En ocasións, o banco corre con eles. Tamén é posible pedirlle á entidade que mande o obsequio á oficina e que sexa o cliente quen o recolla. En calquera caso, débese preguntar se a operación ten gastos de envío e a canto ascenden.
  • Retención a conta. Os rendementos en especie están suxeitos a tributación e gravados polos tipos impositivos aplicados por Facenda para as rendas do aforro, que en 2016 son do 19%, 21% e 23% en función do volume das ganancias. Polo xeral, o imposto que hai que pagar será do 19% e calcularao directamente a entidade. Segundo o banco e a promoción, a retención poderá correr a cargo do cliente, polo que se descontará o valor correspondente da súa conta, ou a cargo da entidade.
  • Comisións bancarias. Aínda que non están relacionadas directamente co agasallo, non hai que esquecer que contratar unha conta bancaria pode implicar o pago de varias comisións. Do mesmo xeito que se deben analizar as condicións da promoción e os gastos asociados, tamén se terá que comprobar que condicións teñen os produtos contratados e se a conta corrente e os cartóns están libres de comisións.

Vale a pena aceptar un agasallo do banco?

Se as condicións son asumibles, os gastos son inexistentes ou moi reducidos, a conta non ten comisións e o produto resulta moi atractivo e ten certo valor, sumarse a unha campaña promocional deste calado pode ter sentido.

No entanto, non está de máis valorar se as condicións compensan e se en realidade o obsequio é necesario e é preciso telo pronto ou, pola contra, pódese contratar unha conta de aforro gratuíta e sen condicións e, cos intereses devengados, adquirir o mesmo produto ao cabo dun tempo coa vantaxe de non ter que casar con ningún banco.