Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Tope máximo embargable nas contas

A Seguridade Social xa non ten un tope máximo da contía que pode embargar aos cidadáns que teñan contraídas débedas con este organismo
Por José Ignacio Recio 4 de Marzo de 2013
Img billetes 500

Desde o pasado 1 de marzo, a Seguridade Social non ten un tope máximo da contía que pode embargar aos cidadáns que teñan contraídas débedas con ela. Ata agora, podía recadar por este concepto ata 6.000 euros, incluídos recargas, intereses e costas. Na presente reportaxe explícanse as novidades en canto á eliminación do tope embargable e que suporá para os cidadáns morosos con esta Administración.

Maior rapidez nos embargos a contas

A partir de agora será máis fácil e rápido embargar as contas á vista procedentes de entidades financeiras aos cidadáns en posición morosa con respecto á Administración central. Así se desprende da recente resolución ditada pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, que entrou en vigor o pasado 1 de marzo, e pola cal queda eliminado o tope máximo da contía que pode embargarse, por medios telemáticos, aos cidadáns que teñan contraídas débedas con este organismo público. Ata agora estaba fixado en 6.000 euros, incluídos recargas, intereses e costas.

Ata agora o tope máximo que podía embargar a Seguridade Social era de 6.000 euros, incluídos recargas, intereses e costas

No anterior modelo, cando se superaba esa cantidade (6.000 euros), o proceso de embargo tiña que realizarse de forma presencial, e non de modo telemático. A explicación da posta en marcha desta medida, segundo a Seguridade Social, responde á necesidade de gañar “eficacia” na xestión de recadación executiva, xa que se evita a presentación de dilixencias de embargo en soporte papel ante as oficinas dos bancos e alixéirase o proceso.

Esta actualización consegue asegurarse os cobros debedores dunha forma máis rápida e efectiva e modernizar as estruturas telemáticas fronte á situación actual. Se antes facíase a través dun funcionario, a partir de agora utilízanse os instrumentos que proporcionan as novas tecnoloxías.

O proceso de embargo en contas

 1. Contas á vista

  O embargo en contas á vista é un proceso ao que teñen que facer fronte os cidadáns que están en posición debedora co Estado, neste caso coa Seguridade Social, e require duns prazos e unha orde nas actuacións.

  Iníciase cando o órgano recadador selecciona as persoas que se atopan en situación de prema. Despois, demanda a información necesaria ás entidades financeiras colaboradoras (bancos, caixas de aforro ou entidades de crédito) sobre as contas abertas por estas persoas nas súas sucursais, sempre baixo os prazos previstos pola lei.

  O paso seguinte consiste en transmitir ás entidades as dilixencias propias do embargo, nas que se deberá reflectir a contía exacta da débeda contraída polos morosos. Nese momento, os bancos reterán os importes obxecto do embargo dos clientes afectados, ata cubrir a cantidade debida.

 2. Contas nómina

  Un embargo moi particular é o que corresponde a cóntalas nómina, e non ás correntes. Aquí o procedemento difire sensiblemente. O Banco de España estableceu a seguinte pauta para a súa formalización: cando na conta afectada polo embargo efectúese de maneira habitual o abono de soldos, salarios ou pensións, deberán respectarse as limitacións establecidas na Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de Enjuiciamiento Civil.

  Así, considérase soldo, salario ou pensión o importe ingresado en dita conta por ese concepto no mes en que se execute o embargo ou, na súa falta, no mes anterior. Na práctica significa que ás persoas que teñan domiciliada a súa nómina no banco a través destas contas, deberán respectarlle o salario mínimo (o actual é de 645,30 euros) e desde leste ata o dobre, o 30%. A medida que o soldo supera esta cantidade, a porcentaxe increméntase de maneira progresiva.