Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Traballo desde casa, que podo desgravarme a Facenda?

Realizar o traballo desde o domilicio permite ao autónomo deducir todos os gastos derivados da súa actividade profesional se están xustificados
Por Blanca Álvarez 6 de Marzo de 2014
Img teletrabajo hd
Imagen: April

Cando un traballador autónomo traballa desde o seu domicilio pode desgravarse todos os gastos derivados da súa actividade profesional: Internet, teléfono, material necesario para oficina, etc. Como se sinala nesta reportaxe, non importa que a casa na que se vive e desenvólvese o labor empresarial sexa de aluguer ou propia, pero sempre hai que xustificar que o desembolso económico é consecuencia do seu traballo. Ademais, convén saber que hai gastos, como os do consumo eléctrico, auga, gas ou calefacción, que non se poden desgravar, a non ser que se teñan contratos independentes: uns para uso persoal e outros para a oficina.

Gastos deducibles ao traballar en casa

Poder conciliar a vida familiar e profesional, aforrar custos, ter máis comodidade… As motivacións son variadas, pero unánime é o feito de que traballar desde casa é unha opción á alza. Cando un autónomo decide embarcarse en desenvolver o seu labor profesional desde o seu fogar, pode deducirse algúns gastos. Pero antes debe ter en conta algúns aspectos, como decidir que parte da vivenda destinará ao traballo. Ten que atopar unha zona diferenciada do uso común do resto do piso, e despois ten que calcular os metros cadrados para saber que porcentaxe do total do domicilio destinará á oficina. Ademais, non pode esquecerse de comunicalo a Facenda mediante unha declaración censal (modelo 036 ou 037).

Pódense deducir ao 100% os gastos que non gardan relación co lugar no que un autónomo realice o seu traballo

Hai gastos que son deducibles ao 100%. Son todos aqueles relacionados coa tarefa profesional, pero que non gardan relación co lugar onde se realice o traballo: a cota de autónomos, os seguros, o consumo de teléfono (fixo e móbil), a compra de mobles ou de computadores, a subscrición a revistas profesionais, os gastos de asistencia a eventos relacionados coa actividade, etc.

Outras partidas só dedúcense nunha porcentaxe determinada. Son, sobre todo, os gastos relacionados coa vivenda-oficina. Aínda que se poden deducir tanto se se vive de aluguer coma se a casa é propia, hai diferenzas:

  • Se se é propietario, pódese deducir a parte proporcional correspondente ao IBI, á taxa de lixos e a comunidade de propietarios, ao custo do seguro sobre a casa, ou aos intereses da hipoteca. Só é posible deducirse estes gastos se se é titular do inmoble.

  • Cando se vive de aluguer, o contrato ten que estar a nome do autónomo que leve a cabo a súa actividade en casa. Polo demais, como no caso da vivenda en propiedade, tense que calcular a parte proporcional destinada ao traballo respecto ao total do piso, para poder deducir o gasto por aluguer.

As subministracións non se deducen

Aínda que no desenvolvemento do seu traballo desde casa un autónomo gasta auga, luz, calefacción, etc. estes desembolsos non se poden deducir. A razón é que son subministracións que non están individualizados. E para poder diferenciar o que se gasta no fogar do que se utiliza para a oficina, habería que ter diferentes contadores e contratos distintos. Nun controlaríase o que se gasta na zona de vivenda, e no outro se ve canto se gasta na área destinada ao traballo.

Gastos de viaxes e restaurantes

Aínda que se traballe desde casa, ás veces é preciso realizar viaxes. Xa sexa para asistir a unha reunión ou para quedar con algún cliente, será preciso coller o tren, o coche ou o avión. Respecto dos gastos de viaxes, case sempre se considera deducible calquera que se faga no desenvolvemento da actividade.

Os gastos desproporcionados en viaxes ou comidas respecto do que se considera como normal non se poden deducir

Todos os desprazamentos en tren, en avión ou nun turismo pódense deducir. Pero, ás veces, é difícil especificar os gastos do coche particular cando este se utiliza tanto para uso persoal como profesional. Non hai que esquecer que sempre hai que xustificar o gasto con facturas e billetes, e se os dalgún desprazamento non son necesarios para o traballo, non son fiscalmente deducibles.

O mesmo sucede coas comidas en restaurantes relacionadas co traballo, que deben xustificarse. Ademais, en ambos os casos, se o gasto excédese do que se considera normal, tampouco se admite que se desgraven.