Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Traballos dunha hora diaria

O labor como acompañante no transporte escolar e o paseo de cans son as opcións que rexistran unha maior demanda
Por Mara Tomaino 2 de Maio de 2007

O ritmo de vida actual transformou o tempo nun ben escaso e moi prezado, algo que xerou o nacemento de novos traballos como o de acompañante de transporte escolar ou coidador de cans, dúas opcións que atraen a estudantes e persoas que queren gañar un diñeiro extra. Estes traballos teñen como principal vantaxe a posibilidade de alternalos coas ocupacións que demandan o estudo ou o fogar, á marxe de que non se necesita unha formación previa. Son empregos esporádicos, con flexibilidade horaria, de pouca esixencia, pero que poden compensar e equilibrar a economía familiar.

“Paseador” de cans

Pasear cans é unha actividade nova en España, aínda que cada vez é máis habitual ver a mozas que pasean polos parques xunto cunha boa cantidade de mascotas alleas. A demanda de paseadores “” é crecente debido ao ritmo de vida típico das grandes cidades, que non deixa tempo aos donos para sacar de casa aos seus animais coa frecuencia desexada.

As vantaxes para quen se dedican a pasear as mascotas doutras persoas son varias. Un novo estudante ou un xubilado poden achar en leste traballo xornadas reducidas -desde unha a seis horas diarias- e un soldo final que pode compensar se se ten en conta que a media da hora de paseo do animal rolda os 8 euros e nunha hora pódense pasear varias mascotas á vez.

A tarifa media dun “paseador” de cans é de 8 euros por hora e animal

O investimento inicial é nulo, xa que basta con colocar carteis na zona de residencia do interesado para conseguir os primeiros clientes. A boca a boca funciona moi ben neste tipo de traballos.

Unha modalidade diferente é realizar o traballo para un centro veterinario, pero nese caso a remuneración e a forma de contratación é diferente.

Os requisitos para poder realizar este traballo son mínimos: gusto polos animais e destreza para manexalos en situacións conflitivas. Esta práctica pódese levar a cabo nun primeiro momento con mascotas pequenas e tranquilas que garantan a ausencia de problemas e situacións violentas.

Acompañante escolar, outra saída laboral

A presenza dun acompañante no autocar é obrigatoria desde 2007. Ten como obxectivo garantir a seguridade dos nenos durante o traxecto de casa ao colexio e viceversa.

O perfil característico actual do acompañante escolar corresponde con amas de casa de 30 a 50 anos, que poden compaxinar xornadas laborais de curta duración coas súas actividades diarias, e xubilados que complementan a súa pensión cos ingresos obtidos por realizar esta tarefa.

O motivo principal de que sexan os preferidos para esta tarefa é que reúnen as cualidades indispensables para este tipo de emprego, como a responsabilidade e a experiencia de coidar xa aos seus propios fillos.

Os acompañantes escolares son, sobre todo, amas de casa de 30 a 50 anos e xubilados

Os eventuais aspirantes obteñen unha capacitación básica mediante a realización de cursos de curta duración -hainos de apenas 24 horas-, que inclúen nocións de primeiros auxilios, pautas pedagóxicas e educación viaria. A miúdo, impárteos a mesma empresa que ofrece estes postos de traballo.

O servizo de acompañamento comeza na primeira parada do transporte escolar e finaliza no colexio, co mesmo percorrido en sentido inverso. É un traballo que non require máis dunha hora ao día e cuxa remuneración mensual oscila entre 120 e 250 euros brutos. En xeral, quen se dedican a este labor cobren dúas rutas ao día, o que representa o 25% dunha xornada laboral estándar.