Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Tres consellos imprescindibles para non endebedarse en Nadal

Para evitar débedas, convén planificar os gastos e ingresos co fin de equilibrar o orzamento do Nadal
Por José Ignacio Recio 23 de Decembro de 2011
Img compras navidad
Imagen: markhillary

Evitar un endebedamento excesivo en datas tan especiais como o Nadal implica planificar tanto os gastos que se realizarán como os ingresos que se xerarán durante estes días. Como se indica no seguinte artigo, así se logrará equilibrar o orzamento do Nadal e saber a que tipo de financiamento hai que recorrer (créditos, cartóns, anticipos, etc.) e se de verdade é necesario. Ademais, na reportaxe sinálase a importancia de utilizar dun modo racional os cartóns de crédito, non abusar das vías de financiamento que as entidades de crédito pon a disposición dos seus clientes e evitar a contratación de préstamos abusivos con elevados intereses. Aínda que solucionan un problema puntual de liquidez, tamén farán que os esforzos nos próximos anos ou meses sexan maiores, ata amortizar a débeda contraída.

Planificarse para evitar débedas

Os días en que se celebran as festas do Nadal esixen un desembolso superior ao doutros períodos do ano, co perigo de que o nivel de endebedamento das familias españolas elévese ata cotas que poden cualificarse como perigosas. Os agasallos, as festas familiares, as comidas de empresa, actividades de lecer e viaxes levan unha gran parte do orzamento do Nadal.

Por iso, os usuarios deben conter os gastos, eliminar os inútiles ou innecesarios, como certas festas cuxa asistencia non é obrigatoria, viaxes a destinos exóticos ou de longa distancia. Convén tamén limitar ou minorar o prezo dos agasallos para familiares ou amizades.

Os cartóns deben usarse para afrontar gastos imprevistos ou situacións nas que sexa apremiante a liquidez

Ademais, convén aprender a utilizar os instrumentos financeiros dos que se dispón para que as débedas xeradas durante estes días non prexudiquen de gravidade á economía doméstica.

O uso dos cartóns de crédito debe ser racional e é imprescindible non abusar das vías de financiamento que pon a disposición dos clientes os bancos e caixas de aforro, así como evitar a contratación de créditos abusivos con intereses por encima da media. Estes poden ser a solución a un problema puntual de liquidez, pero tamén farán que os esforzos nos próximos anos ou meses sexan maiores para saldar a débeda.

Estas son as mellores leccións para evitar que a “costa de xaneiro” fágase demasiado empinada, longa e carrexe graves consecuencias, xa que todos os adiantos económicos haberá que repolos desde o primeiro día de 2012.

1. Racionalizar o uso do cartón

Entre todos os produtos financeiros, os cartóns de crédito quizá sexan o máis socorrido para afrontar os gastos do Nadal. Son fáciles de utilizar, están ao alcance de case todo o mundo e non necesitan dunha concesión previa para retirar o importe desexado. Pero se non se empregan con rigor, poden ocasionar serios contratempos, xa que haberá que cumprir os seus prazos de devolución nos próximos meses, cos seus correspondentes intereses e comisións. Este medio de pago, por tanto, debe usarse sen abusar e, sobre todo, para afrontar gastos imprevistos ou situacións nas que sexa apremiante a liquidez.

 • Nunca se debe abusar dos cartóns de crédito e só hai que utilizalas para gastos puntuais nestes días, como viaxes ou ceas familiares.
 • Antes de usalas, débese ter claro que se cobrarán intereses por dispor dos efectivos anticipados. Convén coñecer o seu importe, así como o das comisións.

 • É preferible “tirar” moitas veces dos cartóns de débito ou combinar o seu emprego, para contrarrestar o efecto de endebedamento que xeran as de crédito.

 • Non hai que esquecer que as súas condicións non son negociables, como si o son no caso dos créditos persoais ou ao consumo. Son un produto financeiro máis estático e sen marxe de manobra, que se rexe por unhas normas xa determinadas de antemán.

2. Fuxir dos créditos persoais

Un produto financeiro moi demandado en Nadal son os créditos persoais ou ao consumo, cos que contan todos os bancos e caixas de aforro. Contrátanse, sobre todo, para afrontar grandes gastos que non están cubertos polos cartóns de crédito, en especial, para importes superiores a 5.000 euros.

Pero convén fuxir deles, xa que non están exentos de riscos. Aplican uns intereses que poden alcanzar o 11%, máis as comisións, o que encarecen o produto entre un 1% e un 3%.

Os créditos persoais aplican uns intereses que poden alcanzar o 11%, máis as comisións

Hai outras vías de financiamento máis rápidas -os créditos exprés-, que solicitan menos requisitos para a súa concesión. No entanto, son moi perigosos, xa que aplican intereses moi elevados, que se sitúan entre un 20% e un 25%. Iso pode elevar de maneira preocupante o nivel de endebedamento das familias.

Tamén nestes casos, un uso racional das vías de financiamento habituais do mercado é o mellor antídoto para non endebedarse en exceso en decembro e xaneiro. Basta con aplicar unhas pautas moi sinxelas:

 • Solicitar un crédito só cando se esgotaron outras vías de financiamento (familiares, adiantos de nómina, etc.) a través dunha ampla gama de modelos que poden supor un aforro de entre o 5% e o 10%, en función da proposta elixida.
 • Elixir o modelo de crédito que mellores condicións brinde, xa que pode supor pagar ata un 10% menos nas próximas cotas mensuais.

 • Evitar os créditos de financiamento rápido a través de entidades extrabancarias, posto que a súa contratación pode elevar de maneira sensible os niveis de endebedamento, cuns tipos de interese abusivos, case sempre por encima do 20%.

 • Pedir un adianto o máis baixo posible e sempre en función das necesidades reais. Nunca se debe contratar por cantidades maiores ás demandadas, xa que de non ser así, haberá que facer máis esforzos para devolvelo despois.

 • Planificar os ingresos mensuais para detectar que importe poderase asumir sen que represente un grave risco para a economía familiar.

 • Se se opta polo endebedamento, sempre han de ser cantidades asumibles polos usuarios a través dos seus ingresos regulares.

3. Actuación respecto de depósitos e Bolsa

Os consellos a este respecto son:

 • Non realizar rescates puntuais nos depósitos para sufragar os gastos das festas do Nadal. Aplicaranse penalizacións en forma de comisións que farán minguar a rendibilidade da imposición.
 • É necesario subscribir produtos financeiros que permitan unha total liquidez, como ferramentas para asumir gastos que non estean orzados en inicio.

 • Nas operacións de renda variable, é desexable non aplicar vendas con minusvalías para paliar os problemas de financiamento que se teñan nestes días. É máis racional optar por outros modelos financeiros para dotarse dos importes necesarios.

 • As compras de accións nunca deben pasar o 20% ou 40% do capital dispoñible dos usuarios, a non ser que se queira asumir riscos que non son beneficiosos para os intereses dos pequenos investidores.