Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Trámites necesarios para casar polo civil

Nunha voda civil os trámites son sinxelos, pero deben realizarse con suficiente antelación
Por Laura Sali 20 de Xullo de 2012
Img alianza listado

As vodas polo civil superaron ás celebracións relixiosas desde 2009, chegando a dobralas en número nalgunhas comunidades autónomas. Crenzas aparte, ademais de resultar máis económico que unha ligazón relixiosa, os trámites necesarios para celebrar un matrimonio civil son un pouco máis sinxelos. Aínda así, hai que presentar diversos documentos cuxa expedición leva o seu tempo, polo que convén que se realicen coa suficiente antelación á data desexada para casar.

Casar polo civil

Os matrimonios en España poden ser civís ou relixiosos. Ambos demandan uns trámites cuxa expedición require algún tempo de antelación, variable en función da cantidade de solicitudes que reciba a institución en cuestión. Na voda civil é máis sinxelo levalos a cabo porque no matrimonio canónico engádense, ademais, as amoestacións ou a realización de cursos prematrimoniales.

Como un signo máis da crise, nalgúns lugares de España, incluso as ligazóns civís han baixado en número fronte ás unións de feito. E iso que no matrimonio polo civil, a celebración da voda é gratuíta nos xulgados e só ten algún cargo se se desenvolve nos concellos que ofrecen o servizo de matrimonio, onde adoita cobrarse entre 150 e 300 euros.

A celebración da voda é gratuíta nos xulgados e ten algún cargo se se desenvolve nos concellos que ofrecen o servizo de matrimonio

Debido a que o matrimonio civil é un acto onde se contraen compromisos legais, a lei española ordena que se celebren nunha institución pública como é o concello da cidade dos noivos ou no xulgado correspondente ao seu domicilio. Neste último, quen oficiará a cerimonia será o xuíz de paz, mentres que nas casas consistoriais pode facelo o alcalde ou calquera dos concelleiros, en quen o primeiro edil adoita delegar esta función.

Documentación necesaria

Tanto se a ligazón celébrase nun concello como nun xulgado, o primeiro que haberá que facer é acudir ao Rexistro Civil para abrir o proceso legal. Alí haberá que presentar:

 • Certificado literal de nacemento actualizado de cada un dos contraentes. Obtense no Rexistro Civil do lugar de nacemento. Tárdase preto de cinco días en recibirse.

 • Certificado de soltería dos futuros esposos. É unha declaración xurada do estado civil. O impreso o expende o Rexistro Civil.

 • Certificado de empadroamento . Outórgao o concello onde se residiu os dous últimos anos. Nas grandes cidades, tamén o proporcionan as xuntas municipais.

 • Fotocopia do Documento Nacional de Identidade, pasaporte ou cartón de residencia de ambos e o orixinal.

 • Testemuñas, co seu DNI ou pasaporte.

Pasos para poder casar

Tramitada toda a documentación, os pasos que deberán seguirse para casar no concello ou no xulgado variarán.

1. Voda no concello

 • O Rexistro Civil ou algún dos contraentes, segundo sexa a práctica do lugar, deberá trasladar ao concello a solicitude.
 • Deberase abonar a cantidade que o concello determine como taxa para matrimonio e elixir a data ou datas posibles (segundo a antelación con que se faga o trámite) para celebrar a voda.

 • Os padriños e testemuñas deberán entregar o seu DNI xunto á solicitude do Rexistro Civil polo menos 15 días antes da unión.

2. Voda no xulgado

 • O primeiro paso será solicitar un impreso no Xulgado de Familia ou no de Primeira Instancia, para enchelo debidamente. No mesmo acto haberá que pedir cita para presentar a documentación e que o xuíz autorice o matrimonio.
 • O impreso presentarase na data acordada, xunto coa documentación presentada no Rexistro Civil, máis unha declaración xurada do estado civil dos contraentes.

 • As dúas testemuñas presentarán a súa documentación.

Casos especiais de matrimonio

 1. Dispensa. Haberá que solicitala se algún dos cónxuxes é menor de 16 e maior de 14 (idade mínima para casar). Tramítase no Rexistro Civil.
 2. Autorización dos pais para contraentes entre 16 e 18 anos. Requirirase a solicitude do certificado literal de nacemento coa inscrición marxinal de libre emancipación.

 3. Certificado literal do matrimonio anterior. É para os divorciados. Debe figurar a anotación do divorcio ou nulidade. Se esta nota non se realizou antes, poderá presentarse o testemuño da sentenza con declaración de firmeza. Para as sentenzas de divorcio ditadas fóra de España, haberá que convalidarla segundo as indicacións do Rexistro Civil.

 4. Certificado de defunción do anterior cónxuxe, se un dos contraentes é viúvo.
 5. Os estranxeiros necesitarán o certificado de inscrición consular, domicilio, tempo de residencia e lugar de procedencia. Tamén se lles pode solicitar que acrediten se a lexislación do seu país esixe a publicación de edictos ao contraer matrimonio civil en España ou o certificado de capacidade matrimonial.

 6. Os asilados, refuxiados políticos ou solicitantes de asilo ou refuxio deberán acreditar a súa condición mediante certificado da Dirección Xeral da Policía, do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR), de Cruz Vermella Española ou doutro organismo competente.