Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

“Un IPC baixo continuado podería implicar o peche de empresas e a baixada de salarios”

José Antonio Muñoz, economista de Analistas Económicos de Andalucía
Por Blanca Álvarez 4 de Xuño de 2020
economista jose antonio munoz andalucia

O Índice de Prezos ao Consumo (IPC) encadea catro meses de retrocesos, con dous deles en taxas negativas. De feito, a de maio é a maior taxa negativa desde o mesmo mes de 2016. A razón, obviamente, está sobre todo en a COVID-19, pero hai quen se pregunta se persistirá no tempo ou que efectos pode ter no consumidor un IPC baixo. Como asegura José Antonio Muñoz, economista de Analistas Económicos de Andalucía, unha baixada continuada por descenso da demanda é moi prexudicial para a economía e pode supor o peche de empresas ou unha baixada dos salarios. Con todo, estima que estes datos deben tomarse con cautela —pois responden a unha situación excepcional— e espera que os prezos se incrementen a medida que se vaia recuperando a actividade.

O IPC recortou en maio tres décimas a súa taxa interanual, ata chegar ao -1 %. Que significa que o IPC estea en terreo negativo?

Produciuse unha caída dos prezos dunha parte dos bens e servizos que compoñen a cesta da compra coa que se elabora o IPC. Dado que unha parte substancial destes produtos non tivo mercado desde o inicio do estado de alarma, a caída sinalada hai que tomala con certa cautela.

Unha baixada dos prezos debe ser unha circunstancia positiva para o consumidor, ou non?

En circunstancias normais, unha caída transitoria do IPC pode deberse a factores de oferta ou de demanda. No primeiro caso, podería deberse, por exemplo, a un aumento xeneralizado da competencia entre provedores de determinados bens ou servizos, ou a melloras tecnolóxicas transversais, que afectan a un amplo número de produtores e que propician a diminución do prezo dos bens e servizos. Se este fóra o caso, os posibles descensos de prezos teñen efectos positivos, tanto para os consumidores individualmente como para o conxunto da economía, aínda que hai que salientar que terían un carácter transitorio.

E se se debe a un descenso da demanda?

Se o descenso de prezos estivese ocasionado por un descenso da demanda, non resulta positivo desde o punto de vista macroeconómico e, de persistir no tempo, podería dar lugar a un proceso deflacionario que pode ter consecuencias moi negativas. Por exemplo, suporía o peche de empresas que non poden facer fronte aos custos de produción cos novos prezos ou, na súa falta, unha redución xeneralizada dos salarios nas compañías menos competitivas ou nos traballadores menos cualificados. E isto, nun efecto de segunda rolda, podería volver presionar os prezos á baixa e entrar nunha espiral deflacionaria.

Que está a suceder?

As circunstancias actuais, tanto desde o punto de vista do comportamento dos prezos como desde a medición dos mesmos, son claramente excepcionais. A cuestión é que o proceso comezou por un shock de oferta (deixáronse de producir e comercializar bens e servizos, especialmente vinculados ao turismo, transporte e comercio), que derivou nunha caída do emprego, ben sexa por despedimentos ou ERTE. E isto ocasionou unha perda de renda ou ingresos notoria para unha parte significativa de traballadores e empresas, cunha redución da demanda. No entanto, da cesta de ‘bens e servizos Covid’ (os que continuaron durante o estado de alarma declarado polo Goberno) utilizados no IPC de abril e maio, a maioría dos produtos rexistraron un crecemento interanual dos prezos, mentres que a dos servizos vinculados a subministracións enerxéticas experimentaron unha forte redución. Parece evidente que os prezos destes servizos incrementaranse a medida que se vaia recuperando a actividade.

Pode haber algún efecto negativo dun IPC baixo?

O feito de que a inflación estea, de maneira conxuntural, en niveis baixos, por baixo do 2 % que se fixa como obxectivo o Banco Central Europeo, non debe ter efectos negativos, especialmente se se comprenden as causas que a produciron. De persistir no tempo, o principal efecto negativo podería supor unha posible caída da demanda dos bens de investimento (por exemplo, automóbiles ou vivendas).

E se se producisen estes efectos negativos, cal é a solución?

A solución a este tipo de problemas adoita ser unha combinación de políticas de oferta, de carácter máis estrutural e cun menor impacto a curto prazo, e de demanda, caso das monetarias e das fiscais, en función das causas que provocasen a deflación. Pero na actualidade, a política monetaria ten pouco marxe de actuación, debido principalmente a que foi o instrumento empregado para tentar impulsar a economía da eurozona desde a crise de 2008.