Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Valores “blue chips”: Investir en empresas sólidas

Os "blue chips" rexistran un alto grao de liquidez e permiten beneficiarse dun rendemento medio por dividendo do 4,9%
Por José Ignacio Recio 14 de Abril de 2008
Img centronegocios
Imagen: Carlos Paes

Valores sólidos

Aproveitar a incerteza bolsista paira comprar valores de compañías sólidas que sen dúbida repuntarán. Este é a mensaxe que algunhas entidades financeiras envían aos seus clientes con obxecto de que compren os grandes valores, ante a posibilidade de que se revaloricen durante os próximos meses. Entre as mellores opcións que ofrece agora mesmo o mercado atópase a de facerse cos “blue chips”, os máis sólidos do mercado, pertencentes ás empresas máis estables, con pouca volatilidade, gran volume de contratación e subidas moderadas no tempo.

O investimento neste tipo de valores é a do medio ou longo prazo, a do inversionista que busca una empresa cun negocio asentado, que dea recurrentemente beneficios e non estea suxeita ao movemento que poidan realizar accionistas individuais. Tradicionalmente, considerouse “blue chips” aos bancos, as eléctricas ou os operadores de telefonía. En España, están constituídos por cinco empresas cuxo peso específico no “Ibex-35” é maioritario: Banco Santander, BBVA, Endesa, Iberdrola e Telefónica.

Os “blue chips” en España están representados polas cinco empresas que teñen maior peso específico no Ibex-35: Banco Santander, BBVA, Endesa, Iberdrola e Telefónica

Os valores “blue chips” son una excelente opción paira aquelas persoas que desexen diversificar a súa carteira de valores sen asumir un alto risco. Por que? Basicamente, porque son empresas que se atopan nun óptimo estado financeiro e son consideradas polos analistas bolsistas como una investimento seguro ou de baixo risco, ademais de ter a cualificación de compañías de alta calidade. Outro motivo que fai interesante a súa contratación, e máis en momentos de crises como o que atravesan as economías internacionais, é que estes valores pagan dividendos, é dicir, recompensan ao accionista de acordo ás ganancias que obteña a compañía.

Motivos paira investir en “blue chips”

Entre as vantaxes de depositar os aforros nos “blue chips” está o feito de que estes valores levan no mercado máis tempo que o resto de accións, polo que o seu grao de aceptación e información no pequeno e mediano investidor é maior que o que puidesen proporcionar outras compañías que cotizan no parqué bolsista, o que indubidablemente lles confire a denominación de investimento seguro ou, cando menos, de baixo risco.

En tempos de crises como o actual, cando a bolsa cae os valores “blue chips” tenden a manter una evolución mellor que as restantes accións do mercado

E precisamente en tempos de crises como os que viven tanto a economía como o sector bolsista, pode ser una boa estratexia apostar por este tipo de valores que na presente situación tenden a manter mellor a súa posición que o resto de valores que constitúen o Mercado Continuo. Ademais, o pequeno investidor conta coa vantaxe de que sempre os poderá comprar ou vender antes, debido á súa alta liquidez.

Rendibilidade por dividendo superior á media

Os “blue chips”, ao ser empresas sólidamente constituídas e con economías saneadas, permiten ofrecer un dividendo por encima do que ofrecen outras compañías que cotizan no “Ibex-35”. Polo momento, proporcionan aos seus accionistas catro dividendos ao ano, repartidos nun por cada trimestre, polo que parecen estar especialmente dirixidos aos investidores máis tradicionais que buscan, a través deste pago, una especie de renda fixa dentro da variable.

No seu conxunto, os cinco valores españois pertencentes a esta categoría permiten obter una retribución por esta vía do 4,9%, moi por encima da media bolsista nacional. Concretamente son as compañías eléctricas (Iberdrola e Endesa) as máis xenerosas á hora de repartilo, cun rendibilidade por dividendo durante os últimos 12 meses do 7,04% e 4,87%, respectivamente, seguidas polos dous grandes grupos bancarios nacionais: BBVA e Banco Santander cunha retribución anual do 4,80% e 4,30% paira cada un deles. Telefónica retribuye só o 3,44%, pero aínda así está por encima das empresas competidoras do índice bolsista nacional.

Características dos “blue-chips”

Á hora de decantarse por investir nestes valores o usuario financeiro debe coñecer de que empresas trátase, e cales son as súas características e diferenzas con respecto aos doutras compañías do mercado bolsista nacional.

  • Dividendo: Son valores que reparten una alta retribución por este aspecto, una media do 4,9%, por encima da que proporcionan as restantes empresas cotizadas no “Ibex-35”.

  • Liquidez: A súa alta liquidez permite aos investidores contratalos en calquera momento e vendelos cando se desexe, a diferenza doutro tipo de valores que, debido á súa falta de liquidez, poden tardar tempo na compra ou venda. É una notable vantaxe, sobre todo paira aqueles usuarios que realizan as súas operacións de forma “online”, onde a rapidez xoga un papel decisivo.

  • Volume de contratación: O seu alto grao de contratación permite aos usuarios beneficiarse do dinamismo da súa cotización, xa que indica que hai moitas persoas ou investidores colectivos que están interesados na compañía. Con frecuencia, una subida na súa cotización acompañada dun gran volume de contratación é sinal inequívoco de que as revalorizacións poden seguir no curto prazo, e viceversa.

  • Valores estables: Polo xeral, a súa evolución é uniforme, non contemplan grandes baixadas nin subidas a non ser en períodos convulsos que pode propiciar que se disparen nun ou outro sentido. O investidor pode contar con que non haberá grandes sobresaltos na súa cotización.

  • Pouca volatilidade: Ao ser empresas fortemente consolidadas, a súa volatilidade é moi baixa. Non son aptas nin paira especuladores nin paira operacións “intradia” (as que se realizan no mesmo día).

  • Empresas sólidas: Todas as empresas que pertencen a esta categoría presentan unhas contas saneadas e constitúense como o referente da economía dun país. Son os líderes dos sectores aos que representan.

  • PER baixo: Outra particularidade que distingue a estes valores é que teñen un PER baixo. Esta sigla, que provén do inglés (“Price to Earnings Cociente”), é una razón xeométrica que se usa na análise fundamental das empresas. O seu valor indica o número de veces que o beneficio neto dunha empresa determinada atópase incluído no prezo dunha acción desta. Consiguientemente, un PER máis elevado implica que os investidores están a pagar máis por cada unidade de beneficio. Por exemplo, supondo que Telefónica cotice a 18,50 euros e tivese un beneficio neto por acción de 1,70 euros, o seu PER sería de 11,5. Este cociente viría determinado de dividir a súa cotización actual (18,50) entre o beneficio por acción (1,70).