Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Valores que cotizan por baixo do euro

Contratar valores que cotizan por baixo do euro leva un elevado risco para o investidor doméstico porque aínda que a súa revalorización pode ser enorme, tamén o é a súa depreciación
Por José Ignacio Recio, Miguel Moreno 21 de Xaneiro de 2008
Img euro
Imagen: sanja gjenero

Recentemente inaugurado un novo ano bolsista, son moitos os pequenos e medianos investidores que buscan oportunidades de compra no mercado continuo español para rendibilizar os seus aforros. Entre as devanditas opcións atópanse unha decena de valores que cotizan por baixo do euro, e que poden atraer a atención do aforrador polas súas posibles revalorizacións. A súa baixa cotización, con todo, non debe provocar confusión, xa que aínda que un valor cotice a eses prezos non necesariamente significa que estea barato. De feito, en moitos casos é todo o contrario e a súa cotización está baseada en que os mercados non prevén expectativas de crecemento nestes valores para os próximos exercicios, nin proxectos sólidos. Esta é a razón de que algunhas destas empresas teñan un alto compoñente especulativo ou problemas no seu financiamento. As expectativas de revalorización desta decena de valores poden ser enormes, pero tamén o é a posibilidade de depreciarse, polo que a súa contratación só é apta para investidores cun perfil agresivo.

Máis accións polo mesmo prezo

Teñen pouca liquidez, son moi volátiles e poden ser movidas polas mans fortes do mercado, as dos brokers, que moven a cotización da acción nunha ou outra dirección, en función dos seus intereses. Estas son as principais características que presentan os valores que cotizan por baixo do euro, e polas que poden ser detectados facilmente polo usuario bolsista. Por exemplo, un investidor que invista 12.000 euros nun valor que cotice a 0,35 euros e experimente unha subida de 0,08 euros, obterá unha plusvalía bruta de 2.743 euros (o 22,9% sobre o investimento realizado). Pero igual que se dá esta situación, en períodos baixistas as perdas poden ser moi importantes e difíciles de asumir por parte dalgúns investidores. De aí o perigo de contratar esta clase de valores que, en opinión dos analistas, están máis orientados a perfís agresivos con amplos coñecementos do mercado que saiban operar nos movementos como trading (operacións de compra-venda no mesmo día), cando vender, coñecer o apoio en soportes e resistencias (áreas da cotización nas que a posibilidade de cambio de dirección do mercado ou do valor é alta por ser a presión de compra sensiblemente superior á de venda, ou viceversa), etc.

Por que, entón, o investidor compra nestas empresas que non superan o listón da unidade de euro? En gran medida, polo seu efecto psicolóxico, xa que permite dispor de maior número de accións pola mesma cantidade de diñeiro subscrito. Investindo, por exemplo, 6.000 euros nunha empresa que cotiza a 0,45 euros terase un total de 13.333 accións, mentres que se o investimento prodúcese nunha empresa que cotiza a 23,56 euros, o investidor soamente disporá de 255 accións.

O efecto psicolóxico desempeña un gran papel, xa que a compra estes valores permite dispor de maior número de accións pola mesma cantidade de diñeiro subscrito

A oferta que pode atopar o investidor para a contratación dun dos valores con estas características non é realmente ampla, pero si o suficientemente representativa dos principais índices sectoriais do mercado continuo como para seleccionar aquel que mellor se adapte á análise de cada investidor, aínda que sen perder de vista todas as precaucións que recomendan os analistas. En principio, trátase de compañías de baixa capitalización ou con expectativas de crecemento moi débiles, que nalgún momento poden dar o salto na súa cotización, pasando a barreira psicolóxica do euro. Ercros (0,40 euros), Jazztel (0,39), Natraceutical (0,99), Reno de Medici (0,60) e Urbas (0,90) son as empresas que cumpren con estes requisitos, aínda que tamén existen outras compañías, que pertencendo a esta categoría, abandonárono tras superar este soporte como é o caso Dogi, ou remontándose a máis anos, co grupo Picking Pack (Services Point Solutions).

Baixa contratación

En calquera caso, trátase de valores con pouca contratación. A modo de exemplo, pódese comprobar que os títulos de Urbas de cando en cando superan os dous millóns, e noutros casos mesmo non se chega a superar o medio millón de títulos, como ocorre con Reno de Medici. Caso aparte é Ercros, que tras levar anos sen apenas movementos na súa contratación, conseguiu durante os dous últimos exercicios chegar a mover ata 10.000.000 de títulos por sesión. Máis agudizada está esta tendencia na “teleco” Jazztel, que en determinados períodos moveu máis de 60.000.000 de títulos por sesión. Que quere dicir que haxa unha maior contratación de títulos? Sinxelamente, que existe un maior interese por parte dos investidores, o que provoca un incremento da liquidez da acción e dá lugar a que exista unha maior facilidade para realizar as operacións de compra e venda da acción.

A maior oscilación nas súas cotizacións é outro dos parámetros que distingue a estes valores. Neste sentido, hai que indicar que o grao de oscilación que presenta unha acción mídese cun indicador denominado “Beta”. Este indicador compara a volatilidade da acción coa que presenta a bolsa no seu conxunto.

 • Se a beta do valor é igual a un, o seu prezo moverase en consonancia xunto co mercado. Se o mercado sobe un 3%, en teoría o valor subirá un 3%. Cando se refire ao mercado, fálase do mercado do que forma parte o valor. Por exemplo, falaríase de Sacyr Vallehermoso, en relación ao Ibex 35.
 • No caso que a beta do valor sexa maior que uno, o valor será mais volátil que o mercado, e o seu risco será maior en relación aos movementos do mercado, porque subirá ou baixase unha porcentaxe maior do que o faga o mercado.
 • No caso de que a beta do valor sexa menor que uno, o valor será menos volátil que o mercado, o seu risco será menor en comparación co mercado. Subirá ou baixase unha porcentaxe menor do que o faga o mercado.

Como consecuencia diso, os valores con betas mais altas son mais volátiles e implican unha maior posibilidade de obter un maior rendemento, aínda que tamén entrañan un maior risco, debido á posibilidade de perder unha maior porcentaxe.

Outro aspecto que caracteriza a estes valores é que non reparten ningún dividendo durante oano , ao ser empresas que de momento non obteñen beneficios ou están en períodos de crecemento, o que tamén resta atractivo para aqueles perfís máis conservadores que buscan este tipo de rendibilidade.

Como se determina o prezo da acción?

Que un valor cotice por baixo do euro non indica que sexa barato

Non convén confundir os valores que cotizan por baixo do euro con accións baratas. Un valor que cotice a 0,56 euros, por exemplo, pode estar moi caro, mentres que outra compañía que ten fixado o seu prezo en 34,56 euros pode ser realmente unha oportunidade de compra para o futuro. Entón, que é o que determina que se estea ante unha acción cara ou barata? Unha forma rápida e segura de detectar se unha compañía cotiza en niveis adecuados consiste en comparar os beneficios que obtén coa cotización. Isto conséguese a través do PER (prezo da acción), un cociente que indica cantas veces están contidas as ganancias nos prezos das accións. Para ver se unha compañía está ou non no seu prezo, hai que fixarse no múltiplo a que cotiza e ver se está en sintonía co doutras empresas homólogas ou comparables.

En principio, o PER ten a seguinte lectura: un prezo por acción alto determina que o prezo da acción está caro, mentres que se é baixo quererá dicir que o prezo da acción está barato. Pero, cando se pode considerar que o PER é baixo, e cando que é alto? Un mesmo nivel de PER pode ser baixo para unha acción e alto para outra. No entanto, pódense utilizar algunhas referencias para valorar o nivel deste parámetro bolsista.

 • Comparando co PER histórico da acción, é dicir, se unha acción presentou historicamente un PER ao redor de 15 e o actual é de 25, interprétase como que a acción está cara para comprala. Se pola contra, esta mesma acción presentou durante os últimos exercicios un cociente de 20 e actualmente é de 10, indica todo o contrario, que a acción está barata.
 • Comparando co PER medio do sector bolsista a que pertenza. Desta forma, se as empresas do sector financeiro presentan un PER medio de 20, e unha delas cotiza cun PER de 30, quere dicir que, comparativamente, está acción está cara e non representa ningunha oportunidade de compra.
  • Características dos valores por baixo dun euro
   • Son empresas con problemas de financiamento ou que están en procesos de crecemento.
   • Unha subida ou baixada dun só céntimo pode facer subir ou caer a acción entre un 5% e un 8%.
   • Pode haber problemas de liquidez, que poden prexudicar ao investidor no momento de saír do valor, é dicir, vender.
   • Os brokers poden mover o valor ao seu antollo.
   • Estes valores non están representados nas carteiras que realizan os principais intermediarios financeiros.
   • A pesar do seu baixo prezo, poida que atópense sobrevalorados, é dicir, coticen por encima das súas expectativas.
   • Teñen un compoñente altamente especulativo.