Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Vivir cos pais ou avós desgrava

Por cada ascendiente maior de 65 anos que conviva co contribuínte, aplícanse uns mínimos libres de impostos na Declaración da Renda
Por Cristina Henales 25 de Novembro de 2010
Img abuelos familia
Imagen: roblisameehan

As persoas que conviven en casa cun pai, unha nai ou os avós poden beneficiarse, por cada ascendiente maior de 65 anos, duns mínimos libres de impostos na Declaración da Renda: entre 918 e 2.040 euros anuais, segundo as circunstancias. Máis de 306.000 persoas obtiveron este tipo de axuda fiscal no exercicio 2008, un beneficio medio de 1.878 euros.

Os requisitos

As circunstancias persoais e familiares de cada contribuínte tamén inflúen ao realizar a Declaración da Renda. A Axencia Tributaria cuantifica a parte da renda destinada a satisfacer as necesidades básicas persoais e familiares de cada contribuínte e déixaa libre de impostos.

Para a campaña de 2009, o mínimo por cada contribuínte foi de 5.151 euros anuais, sen ter en conta o número de membros integrados na unidade familiar. Se ademais o contribuínte tiña 65 anos ou máis, a cifra ascendía a 6.069 euros anuais, mentres que cunha idade superior a 75 anos, foi de 7.191 euros anuais. A partir destas cifras, súmanse outras bonificacións en función da situación familiar do contribuínte, entre elas, a dos pais, avós ou bisavós.

Para obter estes mínimos por ascendientes, hai que cumprir unha serie de requisitos:

 • O contribuínte ten que convivir durante polo menos a metade do ano cun pai, avó ou bisavó, etc. con quen teña un vínculo de parentesco en liña recta por consanguinidade ou por adopción (tamén se admiten os ascendientes discapacitados que se internen en centros especializados).

 • O ascendiente debe ser maior de 65 anos ou ben, calquera que sexa a súa idade, ser unha persoa cunha discapacidade cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33%. Non ten que obter rendas superiores a 8.000 euros anuais nin presentar unha declaración do IRPF con rendas superiores a 1.800 euros.

Contía da axuda

As contías por cada ascendiente de idade superior a 65 anos -ou con discapacidade, calquera que sexa a súa idade- son 918 euros anuais. Se ten 75 anos ou máis, a esta cifra súmanselle 1.122 euros anuais. Por tanto, o mínimo persoal e familiar por contribuínte pode ascender a 6.069 ou a 7.191 euros (sen ter en conta outras circunstancias familiares ou persoais do contribuínte).

Se dous ou máis contribuíntes teñen dereito á aplicación deste mínimo, o importe distribuirase a partes iguais

Estas deducións aplícanse a 31 de decembro, na data de deveño do imposto. Por tanto, se o ascendiente morrese durante o ano, o contribuínte non se beneficiaría desta axuda fiscal, aínda que convivise máis da metade do período impositivo co falecido. Ademais, cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación deste mínimo por ascendientes, o seu importe distribuirase entre eles a partes iguais.

Outras situacións persoais e familiares que desgravan

Mínimo por descendentes

1. Requisitos:

 • O descendente ten que ser menor de 25 anos, salvo que sexan descendentes con discapacidade, cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33%, calquera que sexa a súa idade.
 • O descendente debe convivir co contribuínte. En casos de separación matrimonial legal, o mínimo familiar por descendentes corresponderá a quen teña atribuída a garda e custodia dos fillos. Se é compartida, o mínimo por descendentes distribuirase entre ambas as partes.
 • O descendente non debe ingresar rendas superiores a 8.000 euros anuais.
 • O descendente non pode presentar declaración do IRPF con rendas superiores a 1.800 euros.

2. Contías aplicables (renda 2009):

 • 1.836 euros anuais polo primeiro.
 • 2.040 euros anuais polo segundo.
 • 3.672 euros anuais polo terceiro.
 • 4.182 euro anuais polo cuarto e seguintes.
 • En caso de falecemento dun descendente que xere dereito a practicar a redución por este concepto, a contía aplicable é de 1.836 euros.
 • Cando o descendente sexa menor de tres anos, o mínimo que corresponda -dos indicados- incrementarase en 2.244 euros anuais.

3. Número de persoas beneficiadas e importe destas axudas fiscais (exercicio 2008):

 • 7.323.562 persoas.
 • 18.611.199.485 euros (2.541 euros por persoa).

Mínimo por discapacidade

1. Do contribuínte. Contías aplicables (renda 2009): en función do grao de minusvalía do contribuínte con discapacidade, o mínimo poderá ser algunha das seguintes contías:

 • Con grao igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%: 2.316 euros anuais.
 • Con grao igual ou superior ao 65%: 7.038 euros anuais. O mínimo por discapacidade do contribuínte incrementarase en concepto de gastos de asistencia en 2.316 euros anuais, cando acredite necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida, ou cun grao de minusvalía igual ou superior ao 65%.

2. De ascendientes ou descendentes. Contías aplicables (renda 2009):

 • Con grao de discapacidade igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%: 2.316 euros anuais por cada descendente ou ascendiente que xere dereito á aplicación do seu respectivo mínimo.
 • Con grao de discapacidade igual ou superior ao 65%: 7.038 euros por cada descendente ou ascendiente que xere dereito á aplicación do seu respectivo mínimo. O mínimo por discapacidade de ascendientes ou descendentes incrementarase en concepto de gastos de asistencia en 2.316 euros anuais por cada ascendiente ou descendente que acredite necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida, ou cun grao de minusvalía igual ou superior ao 65%.

3. Número de persoas beneficiadas e importe destas axudas fiscais (exercicio 2008):

 • 1.480.665 persoas.
 • 7.294.421.741 euros (4.926 euros por persoa).