Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Vodas e divorcios ante notario

O matrimonio e o divorcio serán procesos máis áxiles e económicos para as parellas, cun custo de 95 euros
Por José Ignacio Recio 8 de Novembro de 2013
Img boda
Imagen: Rob Owen-Wahl

O Anteproxecto de Lei de Xurisdición Voluntaria abre unha nova vía para casar ou divorciarse ante notario. Ao mesmo tempo que desconxestionará os xulgados, esta nova posibilidade fará que ambos os procesos sexan máis áxiles e teñan un menor custo económico para as parellas, xa que, a partir de agora, poderanse formalizar pola mesma tarifa: 95 euros. O seguinte artigo describe esta nova forma para obter a ligazón ou a ruptura matrimonial e que requisitos son necesarios para o proceso de divorcio ante notario.

Vodas e divorcios rápidos e baratos

Un dos momentos máis desagradables para as parellas é afrontar o seu proceso de divorcio . É traumático polo compoñente emocional que leva a desaparición dos lazos de unión entre marido e muller, pero non menos polas elevadas cotas que xera este cambio no estado civil dos contraentes. Mesmo nas modalidades máis económicas como son os divorcios exprés, as tarifas poden chegar ata os 500 euros, aínda que menos elevado que a través do proceso convencional, onde un divorcio de mutuo acordo tramitado nun despacho de avogados custa entre 700 e 1.000 euros, a haberíao que engadir os honorarios do procurador que estarían estipuladon en preto de 250 euros.

Mesmo nas modalidades máis económicas como son os divorcios exprés, as tarifas poden chegar ata 500 euros

No Anteproxecto de Lei de Xurisdición Voluntaria, estas cantidades non serán tan gravosas para as parellas, ao autorizarse que tanto matrimonio como divorcio poidan realizarse ante notario pagando un arancel de 95 euros, unha cantidade máis barata que a cobrada polos consistorios pola celebración de unións civís.

O potencial de persoas afectadas pola nova regulación é bastante similar, se se aten aos datos provisionais do pasado ano proporcionados polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Neles constátase que se produciron 168.835 ligazóns, dos cales 104.309 foron civís e 61.070 relixiosos, mentres que os divorcios foron case os mesmos que as vodas civís, cun total de 104.262 procesos de ruptura.

Outra das principais consecuencias que xerará esta medida social imposta polo Goberno será a axilización nas listas de espera no Rexistro Civil e que poderán acurtarse os días para conseguir o novo estado, tanto no caso dos matrimonios como nos divorcios.

Requisitos e documentos necesarios para divorciarse ante notario

No caso dos divorcios, acollerse á nova modalidade non será tan sinxelo como en aparencia póidase crer, xa que haberá unha serie de requisitos que cumprir:

  • Non deben existir fillos menores de idade, nin persoas con discapacidade .

  • O proceso debe ser de mutuo acordo entre a parella.

Para que o divorcio sexa tramitado ante notario, sempre baixo mutuo acordo de ambas as partes, deberase achegar ademais unha serie de documentos :

  • Certificado de matrimonio: este documento será proporcionado de forma gratuíta polo Rexistro Civil da cidade onde se celebrou a ligazón, que se expedirá nun prazo non inferior ao sete días desde a súa solicitude.

  • Certificado de nacemento dos fillos, no caso de que os houbese, e que tamén se expedirá sen custo algún no Rexistro Civil.

  • Poder xeral para preitos: é un documento polo que se outorgan poderes ao avogado e ao procurador, para que poidan actuar no xulgado en defensa e representación dos cónxuxes. Formalízase en notaríaa por uns 50 euros.

  • Nos procesos en que se pidan medidas de carácter patrimonial, haberá que achegar tamén outro documento que permita avaliar a situación económica dos cónxuxes.

  • Nalgúns casos esíxese mesmo o certificado de empadroamento ou residencia dos esposos.

  • Proposta de convenio regulador, que debe estar asinado por ambos os cónxuxes.