Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Volta ao cole, que axudas hai?

As axudas para as familias con fillos en idade escolar reducíronse, aínda que Cataluña, País Vasco, Comunidade Valenciana, Madrid e Ceuta e Melilla aínda ofrecen algunhas
Por Ana Palomo Trigo 26 de Agosto de 2013
Img ninos clas listado

Setembro iníciase co fin do verán e o regreso á rutina, e as familias con nenos en idade escolar prepáranse para a volta ao cole. Os pais teñen que botar contas para equipar aos seus fillos nun curso que vén marcado polos recortes orzamentarios e polas escasas axudas. O gasto extra que supón a matrícula do colexio, os libros, o uniforme, o material escolar, o transporte e o comedor complica a situación, sobre todo nos fogares con algún dos seus membros en paro. Con todo, segundo a comunidade autónoma onde se resida, aínda quedan algunhas axudas e bolsas, que se ofrecen en función do nivel de rendas da unidade familiar ou se algún dos seus compoñentes está en situación de desemprego. No presente artigo, detállanse as axudas que aínda se poden solicitar para comezar o curso dunha maneira máis desafogada.

Desaparecen numerosas axudas

Facer números é a dedicación principal dos pais con fillos en idade escolar durante o mes de setembro. As matrículas dos colexios, os libros de texto, os uniformes, os equipos de deporte, o material escolar, o comedor e o transporte xeran unha serie de gastos extraordinarios que descuadran o orzamento máis saneado. Mentres en 2012 a volta ao cole supuxo un custo de entre 600 e 1.000 euros por neno, este ano augúrase que os prezos se dispararán por encima dos 1.200 euros.

O nivel de rendas da unidade familiar ou a situación de desemprego dos pais son algúns requisitos que se teñen en conta á hora de conceder as axudas escolares

O novo curso, que comeza entre o 6 e o 16 de setembro, segundo a idade dos nenos e a comunidade autónoma á que pertencen, iníciase con duros recortes orzamentarios, a desaparición das axudas en moitas comunidades autónomas e cunha redución das bolsas escolares por parte das administracións, o que suporá un enorme desembolso económico para os fogares españois. Con todo, aínda quedan algunhas axudas e os beneficiarios poden servirse delas en función do nivel de ingresos da unidade familiar ou se algún dos proxenitores está en paro.

Axudas que aínda conceden as administracións públicas

As seguintes comunidades autónomas aínda ofrecen axudas aos escolares:

 1. Comunidade de Madrid:

  Concede axudas para comprar os libros de texto. O procedemento para seleccionar ás persoas que optarán á axuda económica é similar ao do curso anterior. De acordo coas características dos alumnos e a súa situación socioeconómica, terase en conta, entre outros, estes criterios:

  • A Renda anual familiar ha de ser inferior a 3.500 euros.
  • Familias en situación de intervención social polos Servizos Sociais.

  • Familias receptoras da Renda Mínima de Inserción (RMI).

  • Familias con pai e nai en paro.

  • Alumnos tutelados pola Comunidade de Madrid.

  Para determinar o crédito que se distribuirá entre os centros públicos de Educación Especial, terase en conta o número de alumnos matriculados nestes colexios e as características dos mesmos. Ademais, tomaranse en consideración outros requisitos impostos polo Consello Escolar.

  Cada solicitude hase de entregar no centro escolar onde vaian estudar os pequenos e, a principios de setembro, decídese quen obterán as axudas. Pódese atopar máis información na páxina web da Consellería de Educación, Mocidade e Deporte da Comunidade de Madrid.

 2. Comunidade Valenciana:

  Concede axudas ao transporte escolar. Os beneficiarios das bolsas son alumnos de Educación primaria e Secundaria, PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) e de Educación Especial que cumpren os seguintes requisitos:

  • Escolarizados nun centro dun municipio diferente do seu (se non hai na súa localidade oferta educativa).
  • Escolarizados en centros e aulas específicas de Educación Especial.

  • Con domicilio a 3 quilómetros ou máis en liña recta desde o centro educativo.

  • Certificado de residencia ou certificado de empadroamento, máis o recibo da luz e a auga cunha antigüidade máxima de catro meses.

  Así mesmo, increméntanse as bolsas de comedor para o curso 2013-2014, co fin de atender aos alumnos con menos recursos. O importe da bolsa é de 3,94 euros diarios por estudante. Deste xeito, os alumnos que se beneficien desta axuda recibirán ata 862 euros ao ano. No caso dos alumnos de Educación Especial, a contía ascende a 5,44 euros por persoa e día, e para os alumnos de escola fogar é de 12,25 euros diarios.

  O prazo de presentación de todas estas solicitudes é ata o 16 de setembro en convocatoria extraordinaria.

  Á súa vez, a Comunidade Valenciana ofrece axudas directas aos fillos de familias de acollida, aos beneficiarios de transporte que residen en municipios distintos de onde están escolarizados, a alumnos de centros de educación especial, a orfos e a fillos de vítimas de violencia de xénero e de vítimas do terrorismo.Pódese solicitar máis información na páxina web da Consellería de Educación da Comunidade Valenciana.

 3. País Vasco:

  O Departamento de Educación, Política Lingüística e Cultura do Goberno Vasco concede bolsas para estudantes de ensino superior con veciñanza administrativa no País Vasco, que durante o ano académico 2013-2014 realicen estudos universitarios ou superiores nun centro situado no ámbito territorial desta comunidade autónoma ou do resto de España.

  Ademais, ofrécense axudas ao transporte para alumnos con discapacidade con veciñanza administrativa no País Vasco, que durante o curso 2013-2014 cursen estudos universitarios ou superiores nun centro situado no ámbito territorial desta comunidade autónoma, para sufragar os gastos de traslado ao centro docente.

  O prazo de presentación para ambas as solicitudes finaliza o 30 de setembro de 2013.

  Para obter máis información pódese acudir á páxina web do Departamento de Educación, Política Lingüística e Cultura do Goberno Vasco.

 4. Cataluña:

  O Departamento de Educación e Formación da Generalitat de Cataluña ofrece axudas ao desprazamento e de comedor aos estudantes dos centros educativos da súa titularidade para o curso 2013-2014. Respecto ao servizo de comedor, a axuda é de 6,20 euros por alumno e día (IVE incluído).

  Pódese solicitar máis información no portal web do Departamento de Educación e Formación da Generalitat de Cataluña.

 5. Melilla:

  Ofrécense 5.970 bolsas para a adquisición de libros de texto e material didáctico aos alumnos de Educación primaria e Secundaria Obrigatoria da Cidade de Melilla, para o curso 2013-2014. A dotación é de 105 euros e o prazo de presentación de solicitudes finaliza o 19 de setembro de 2013. Os requisitos necesarios son:

  • Estar matriculado en calquera dos cursos de Educación primaria ou de Educación Secundaria Obrigatoria, no curso académico 2013-2014.
  • Non estar a repetir curso no ano escolar para o que se solicita a axuda.

  • Non obter outra axuda para a mesma finalidade, calquera que sexa o organismo, entidade ou institución, público ou privado, que a outorgou.

  Pódese solicitar estas bolsas a través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, mediante formulario en liña.

 6. Ceuta:

  Convócanse 5.970 axudas para os alumnos matriculados en Educación primaria e Educación Secundaria Obrigatoria da Cidade de Ceuta co fin de adquirir libros de texto e material didáctico, durante o curso 2013-2014. O prazo de presentación de solicitudes termina o 19 de setembro de 2013 e a dotación é de 105 euros. Requírese:

  • Estar matriculado en calquera dos cursos de Educación primaria ou de Educación Secundaria Obrigatoria, no curso académico 2013-2014.
  • Non estar a repetir curso no ano escolar para o que se solicita a axuda.

  • Non obter outra axuda para a mesma finalidade, calquera que sexa o organismo, entidade ou institución, público ou privado, que a concedeu.

  A presentación da solicitude debe facerse a través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, mediante formulario en liña.

Axudas para alumnos no estranxeiro

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ofrece 381 bolsas de 105 euros cada unha para a adquisición de libros de texto e material didáctico, nos niveis obrigatorios do ensino, para alumnos matriculados en centros docentes españois no exterior e no CIDEAD (Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia), para o curso 2013-2014.

Hai que presentar as solicitudes antes do 19 de setembro de 2013. Para iso requírese:

 • Estar matriculado en calquera dos cursos de Educación primaria ou de Educación Secundaria Obrigatoria, no curso académico 2013-2014.

 • Non estar a repetir curso no ano escolar para o que se solicita a axuda.

 • Non obter outra axuda para a mesma finalidade calquera que sexa o organismo, entidade ou institución, público ou privado, que a outorgou.

Para máis información convén consultar a web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.