Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Volve a banca a dar crédito a particulares?

No caso de que se dese de novo financiamento a particulares, sería de maneira progresiva, con importes pequenos e niveis de esixencia moi duros
Por José Ignacio Recio 25 de Febreiro de 2013
Img dinero linea

O responsable do Banco Popular, Anxo Ron, augurou que as entidades financeiras terán mellores condicións para dar crédito ao longo de 2013, pero “de maneira progresiva”. Máis pesimista é o presidente de BBVA, Francisco González, quen opina que o sistema continuará sen funcionar polo menos ata finais de ano. Se ao final, en 2013 chega o crédito aos particulares, farao con certas limitacións, e con máis requisitos para a súa concesión. A continuación profúndase nesta problemática, así como nas circunstancias e condicións en que se concederían, xa que os importes serían menores que ata agora e os seus prazos de amortización, máis dilatados. O único positivo consistiría en que os intereses serían menores, debido á baixada dos tipos ata mínimos históricos.

Fluirá de novo o crédito?

O ano pasado pechouse sen ningún síntoma obxectivo que faga pensar que o crédito pode outra vez fluír aos fogares españois. Esta tendencia constátase a través dos últimos datos publicados polo Banco de España, que admite que o saldo dos créditos bancarios concedidos aos fogares baixou en decembro ata algo máis de 835.000 millóns de euros, tras mostrar un descenso dun 4,08% respecto ao mesmo mes do exercicio anterior.

A baixada dos tipos de interese ata mínimos históricos fará que os créditos sexan máis atractivos para os seus demandantes

O único apuntamento positivo deste informe reside en que a baixada para dotar de liquidez aos españois parece que se contivo algo e a súa tendencia non se agudizou durante este período, en comparación cos datos dos meses precedentes: novembro (-3,9%) e outubro (-4,05%).

Dous importantes responsables do sector bancario han dado senllas opinións que non abren á esperanza de que os créditos flúan de novo de maneira maioritaria entre os particulares, aínda que con matices. Por unha banda, o presidente de BBVA, Francisco González, afirmou que seguirá caendo, “porque o sistema continuará sen funcionar polo menos ata finais de ano”. Menos pesimistas son as declaracións realizadas polo máximo responsable do Banco Popular, Anxo Ron, que augurou que as entidades financeiras terán “mellores condicións para dar crédito” ao longo do ano, pero de maneira progresiva.

Este acceso progresivo aos créditos deberíase en parte á chegada dos 100.000 millóns da reestruturación bancaria. A liquidez tamén se ve favorecida pola capacidade de acceso aos mercados dalgúns bancos.

Condicións do crédito

En calquera caso, o que ao usuario interésalle é saber se poderá dispor de crédito para os seus gastos persoais ou para o consumo, e en que condicións poderíanse contratar. As declaracións do presidente do Banco Popular respecto de que haberá mellores condicións para dar crédito aos particulares, e tal e como apuntan algúns directores de sucursais bancarias, refírese a que a baixada dos tipos de interese de referencia (ata mínimos históricos) fará que estes créditos sexan moitos máis atractivos para os seus demandantes, con menos intereses.

As condicións dun hipotético crédito serían as seguintes:

 1. Maior limitación nos importes

  O importe destes créditos será máis limitado, os préstamos serán de menor contía. De feito, na actual oferta bancaria sobre este tipo de produtos financeiros, albíscase unha baixada na liquidez que ofrecen aos seus clientes a través das súas principais vías de financiamento.

 2. Requisitos máis esixentes

  Os requisitos comezan a aumentar de forma sensible, e xa non basta con achegar unha nómina ou ingresos regulares, como ata hai uns meses, senón que teñen que estar apoiados por unha conta boiante e, sobre todo, un historial bancario inmaculado.

 3. Control na demanda excesiva

  Se o usuario bancario xa dispón dun ou varios créditos na súa ficha, seralle máis difícil obter outro novo, mesmo en situacións de notable solvencia.

 4. Prazos máis curtos

  Outro aspecto ao que apunta a concesión de novos créditos é ao acortamiento nos seus prazos de devolución, tal e como sucederá nos créditos hipotecarios que non poderán superar os 30 anos.

Máis esixencias para conceder un crédito

No caso de que se abrise a “billa” da liquidez para os particulares durante este ano, sen dúbida -como avalan desde as propias sucursais bancarias- os niveis de esixencia serán maiores, e mirarase con lupa a contabilidade dos demandantes.

 1. Estudo de cada caso

  Mirarase o nivel de endebedamento, e canto maiores sexan os ingresos sobre os gastos en créditos, mellor valorarase a solicitude dos demandantes. Por iso, serán os usuarios bancarios con menor poder adquisitivo quen estean en peor posición para que llo concedan nos próximos meses.

 2. Condicións laborais

  As condicións laborais tamén determinarán este labor, xa que hai que demostrar a solvencia a través da estabilidade laboral dos usuarios. Cun traballo fixo, e se os ingresos son maiores que os gastos, quizais se acepte a solicitude.

 3. Proxecto que se desexa financiar

  Outro aspecto que será clave para que se conceda un préstamo, no caso dun emprendedor, é o proxecto. O risco de leste é determinante, pois non é o mesmo pedir un crédito para os pequenos gastos do fogar (que poden supor entre 500 e 3.000 euros) que unha hipoteca ou axuda para a posta en marcha dun negocio, algo que implica a concesión de cantidades moi superiores.

  Nos primeiros non é usual que haxa problemas (sempre que se cumpra coas esixencias bancarias); nos outros, será moito máis difícil, pois os requirimentos do banco serán maiores: respaldo económico, viabilidade do proxecto, ingresos anuais satisfactorios ou avais…

 4. Clientes preferentes

  Outro caso distinto é o dos clientes preferentes ou saneados, que teñen créditos, en función do estado das súas contas, coas cantidades que os bancos consideran que non implican risco.

Decisivo ter vinculación coa entidade

Ata hai pouco tempo era normal contratar un crédito nunha entidade allea á nosa, ao contar cunha oferta moi ampla e cunha diversidade de propostas que facilitaba a elección dunha aceptable vía de financiamento. Os bancos e caixas de aforros trataban por todos os medios de comercializar os seus produtos, tanto a antigas como novos clientes.

Agora esta estratexia comercial ha variado de maneira substancial, e unha das formas de asegurarse unha vía de financiamento é a través do banco do usuario, sobre todo se ten un alto grao de vinculación con el. Se xa se é cliente, será máis fácil conseguir un préstamo, xa que por unha banda confiarán máis na persoa e, por outro, saberán a súa propia historial como cliente, ao momento e con toda exactitude. As opcións de conseguilo aumentarán de forma notable, sobre todo nos casos en que se gozou de préstamos con eles con anterioridade e cumpríronse cos prazos de devolución.

Nestas situacións será moi difícil que rexeiten o financiamento solicitado, e se isto non é así se pode cambiar de banco sen problemas para optar por outras ofertas (traspaso de valores, fondos ou plans de pensións). Ademais, pódense rebaixar as condicións de contratación do crédito, se se subscriben outros produtos comercializados pola entidade bancaria (seguros, domiciliación de nómina, plan de pensións, fondos de investimento, etc.).