Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

150.000 alumnos farán as probas de Selectividade este ano

Ciencias da Saúde é a única área que mantén as dificultades para lograr praza na primeira opción elixida
Por EROSKI Consumer 24 de Maio de 2005

Se a aplicación da Lei Orgánica de Calidade da Educación (LOCE) non se demorou dous anos, este curso desaparecería a temida Selectividade. Esta circunstancia e a elaboración da Lei Orgánica de Educación (LOE) manterán, con todo, o actual modelo de Selectividade -Probas de Acceso á Universidade (PAU)- durante algúns cursos máis, talvez catro.

O descenso do número de estudantes e a maior dispoñibilidade de prazas unido á implantación do distrito aberto para toda España, suavizan un proceso que no fondo non encerra grandes dificultades. Desde o ano 1995, o número de alumnos decrece a un ritmo dun 6% anual, o que se traduce en preto de 80.000 alumnos menos. É dicir, que na convocatoria de xuño deste ano realizarán as probas uns 150.000 alumnos, dos apenas 200.000 matriculados entre xuño e setembro.

O curso pasado inscribíronse nas PAU 206.202 estudantes, sen contar os maiores de 25 anos (20.541). En xuño aprobaron 140.506 fronte aos 30.343 de setembro. A porcentaxe de aprobados foi o maior dos últimos 22 anos. No apartado de maiores de 25 anos, as cifras de éxito foron menores, xa que só o 51,1% logrou superar as probas.

Prazas

En canto á dispoñibilidade de prazas, os últimos datos do Consello de Coordinación Universitaria reflicten que as dificultades para matricularse na carreira elixida en primeira opción mantéñense fundamentalmente na área de Ciencias da Saúde. Nesta continúa unha elevada esixencia académica e o desequilibrio entre a oferta e a demanda alcanza o 300%.

No lado oposto, as Humanidades, que presentan as taxas máis baixas de cobertura da oferta (ao redor do 62%). Os Ensinos Técnicos viven unha situación moi desigual, con reducións de matrícula de ata o 44% (Enxeñaría Técnica, rama Téxtil) ou crecementos de ata o 74% (Técnico Aeronáutico). En conxunto, a oferta de prazas de novo acceso nas universidades públicas para o próximo curso (2005-2006) ascende a 258.949, que sumadas ás 66.965 das carreiras de segundo ciclo, fan un total de 305.914.

A Selectividade comezará nos distritos de Madrid e País Vasco (entre o 8 e o 10 de xuño próximo, e a UNED que o fará o día 1). Cataluña, onde as PAU levarán a cabo entre o 20 e o 22 de xuño, pechará o ciclo. Pola contra, en setembro investirase a orde. Cataluña será a primeira comunidade en convocar os exames (entre o 12 e o 14) e Madrid pechará o proceso (do 19 ao 21). O País Vasco mantén a modalidade de non convocar exames en setembro e a Selectividade extraordinaria terá lugar os días 6, 7 e 8 de xullo.

Os alumnos que estudan fóra de España ou nos colexios estranxeiros no noso país realizarán os exames na Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED), os días 1 e 2 de xuño e 12 e 13 de setembro.

Dous partes

As PAU duran tres días -salvo na UNED, que se completan en dúas- cun máximo de catro horas e media de exame por xornada. As probas divídense en dous partes: unha relacionada coas materias comúns e outra coas da modalidade cursada en segundo de Bacharelato. A primeira ten como finalidade valorar a madurez do alumno e a segunda oriéntase a avaliar os coñecementos da opción elixida.

A cualificación definitiva establécese coa suma do 40% da nota dos exames e o 60% da media do expediente académico. No entanto, para acceder á media é preciso obter polo menos un 4 nos exercicios, aínda que o aprobado final só se logra cun 5. A media de aprobados supera o 80%.