Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A AEPD esixe limitar a difusión de datos na solicitude de prazas escolares

Considera que determinadas informacións especialmente protexidas non deben ser accesibles a terceiros
Por mediatrader 9 de Novembro de 2008

Nos procesos de libre concorrencia como solicitude de prazas escolares ou axudas publicas, que poden ser vistos por terceiros en formatos accesibles ao público como taboleiros de anuncios, Internet ou boletíns oficiais, débese limitar a difusión de datos e aplicar o principio de proporcionalidade, particularmente coas informacións especialmente protexidas como os relativos á saúde, segundo a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).

A este respecto, a AEPD ditou recentemente unha resolución por unha infracción “moi grave” da Consellería de Educación da Xunta de Andalucía, que por unha orde de 2004 establecía a obrigación de publicar no taboleiro de anuncios dos centros escolares a relación de solicitantes de praza, indicando a puntuación obtida por cada un dos criterios de baremación, así como a puntuación total. Seguindo esta orde, un colexio andaluz publicou no seu taboleiro de anuncios unha lista de alumnos admitidos no proceso de escolarización na que se daba a coñecer información acerca da concorrencia de minusvalías na unidade familiar e de enfermidade crónica do estudante, así como datos de renda familiar.

A Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD) establece que “os datos de carácter persoal que fagan referencia á orixe racial, á saúde e á vida sexual só poderán ser solicitados, tratados e cedidos cando, por razóns de interese xeral, así o dispoña unha lei ou o afectado consinta expresamente”. Por iso, a AEPD afirma que “aínda que a publicación no taboleiro de anuncios da puntuación referir# a a minusvalía ou á enfermidade crónica do alumno supón unha forma de garantir os principios de transparencia e concorrencia competitiva, pon en coñecemento de terceiros non afectados no proceso unha información sobre a saúde á que non teñen que acceder”.

Por iso, insta á Consellería de Educación da Xunta de Andalucía a modificar a orde e a non divulgar este tipo de información en convocatorias futuras. Neste sentido, considera máis adecuado, para garantir o dereito á concorrencia en igualdade de oportunidades, a publicación do resultado global de valoración e que a subministración de datos de saúde, renda e outros, realícese unicamente previa petición de interesados que formen parte do proceso de concorrencia.