Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Amplíase e flexibiliza a oferta dos ensinos de Formación Profesional

Crearanse pasarelas entre os diferentes niveis educativos para que non haxa ningunha vía pechada para os estudantes
Por EROSKI Consumer 1 de Agosto de 2011

O Goberno aprobou o Real Decreto que amplía e flexibiliza a oferta dos ensinos de Formación Profesional (FP) co fin de permitir unha mellor cualificación das persoas para o desempeño das diversas profesións e para mellorar a súa empregabilidade. Entre as novidades contempladas destaca a creación de pasarelas entre os diferentes niveis educativos para que non exista ningunha vía pechada para os estudantes. A implantación de todas as novidades incluídas na reforma da FP será obrigatoria a partir do curso 2012-2013, aínda que as administracións educativas poderán adiantar a súa implantación no próximo curso 2011-2012.

A reforma da Formación Profesional inclúe a introdución de novos programas como os módulos profesionais dos Programas de Cualificación Profesional Inicial e os cursos de especialización dos ciclos formativos, que teñen por obxecto complementar as competencias dos que teñen un título de FP. Tamén se contemplan programas formativos dirixidos a mozos maiores de 17 anos que abandonaron prematuramente o sistema educativo sen ningunha cualificación profesional. Ata agora a Formación Profesional consta só de dous ciclos (medio e superior).

Coa reforma da Formación Profesional amplíanse as posibilidades de acceder aos diferentes niveis de FP

O Ministerio de Educación destaca que coa reforma da Formación Profesional amplíanse as posibilidades de acceder aos diferentes niveis de FP (ciclos de Grao Medio e Superior). Ata a actualidade, á FP de Grao Medio podía accederse previa obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou se se tiñan 17 anos, mediante a superación de probas previstas para o efecto. Ao segundo ciclo accedíase co título de Bacharel ou con 19 anos e a superación de probas previstas para o efecto.

Co Real Decreto aprobado o 29 de xullo permítese acceder aos Ciclos Formativos de Grao Medio a quen superen os módulos obrigatorios dos Programas de Cualificación Profesional Inicial. De igual modo, poderase acceder aos ciclos de FP de Grao Superior mediante a superación dun curso ponte dirixida ao alumnado que finaliza a FP de Grao Medio e quere continuar formándose. Ata agora os alumnos tiñan que volver atrás e matricularse en primeiro de bacharelato ou preparar unha proba libre de acceso.

Flexibilización da oferta formativa

Os centros poderán organizar programas formativos dirixidos a mozos maiores de 17 anos que abandonaron prematuramente o sistema educativo

Coa reforma da Formación Profesional flexibilízase ademais a oferta formativa “para lograr unha mellor adaptación ás demandas da contorna socioeconómica”, asegurou Educación. Potenciarase a oferta parcial de títulos de FP á poboación adulta para facilitar o acceso a estes estudos, incrementarase a oferta semipresencial ou a distancia a través da Plataforma en liña do Ministerio de Educación. Esta plataforma permite ás persoas que participan no programa de recoñecemento de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia profesional que poidan cursar a formación complementaria que necesiten para obter un título de FP.

Os centros poderán organizar programas formativos dirixidos a mozos maiores de 17 anos que abandonaron prematuramente o sistema educativo sen ningunha cualificación profesional, co obxectivo de favorecer a súa incorporación ao mercado laboral. Estes programas poderanse realizar en centros ou mediante acordos con empresas nos que unha parte da formación desenvólvase nos centros e outra parte nas empresas.

Por outra banda, mellórase e ampla os sistemas de acreditación de competencias adquiridas. O alumnado que se matricule parcialmente en determinados módulos profesionais recibirá unha certificación académica que acreditará os módulos superados. A superación do curso de especialización acreditarase mediante certificación académica e terá validez en todo o territorio nacional. Por último, a certificación académica que se expida aos titulados que superen un curso de especialización mencionará o título ao que esta se refire e acreditará, no seu caso, as respectivas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.