Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As autonomías iniciarán en xuño a acreditación da experiencia laboral adquirida en FP

O Executivo central ha destinado 59 millóns de euros a esta medida, que beneficiará a 60.000 persoas
Por mediatrader 15 de Abril de 2011

As comunidades autónomas comezarán o próximo mes de xuño o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación (Programa Acredita) para convalidarla por módulos de Formación Profesional (FP), segundo anunciaron os ministros de Educación, Anxo Gabilondo, e de Traballo e Inmigración, Valeriano Gómez. O Executivo central ha destinado 59 millóns de euros a esta medida que beneficiará a 60.000 persoas.

As autonomías fixarán o seu propio calendario de convocatorias en función do número de participantes, unidades de competencia susceptibles de acreditar e outros elementos, como os medios materiais e humanos dispoñibles. Unha comisión interministerial creada pola Educación e Traballo disporá de toda a información sobre os procedementos realizados en cada comunidade e “garantirá que cumpren os principios previstos”, explicaron ambos os ministerios.

Na primeira convocatoria que realicen as comunidades incentivarase, sobre todo, a acreditación dos perfís profesionais relacionados coa educación infantil e coa posta en funcionamento da Lei de Dependencia, ao ser considerados “sectores estratéxicos”. Decidiuse priorizar tamén perfís relacionados coa Hostalaría e o Turismo e coa Reparación e Mantemento de vehículos, sinalaron Educación e Traballo.

Os dous ministerios estiman que este procedemento pode beneficiar a preto de 60.000 persoas no conxunto de España. O 75% delas (45.000) corresponderán aos perfís profesionais do catro sectores mencionados, mentres o 25% restante (15.000 persoas) será determinado por cada comunidade autónoma en función das súas necesidades.

Procedemento para a acreditación

Tras o lanzamento da convocatoria para acreditar unhas competencias profesionais determinadas por parte das comunidades autónomas, a persoa interesada deberá inscribirse (www.educacion.es e www.redtrabaja.es), un asesor aconsellaralle para preparar a documentación necesaria e comezará a fase de avaliación, para a que se prepararon e acreditado a 3.000 avaliadores. A comisión de avaliación proporá a expedición da acreditación de cada unha das unidades de competencia que a persoa superase.

Os participantes acreditarán “unidades de competencia” incluídas en Títulos de Formación Profesional ou en Certificados de Profesionalidade. Ao finalizar o procedemento, a comisión de avaliación pertinente indicaralles a formación complementaria que teñen que cursar para poder obter o Título de Formación Profesional ou o Certificado de Profesionalidade (este Certificado é unha acreditación oficial emitida pola administración laboral competente que demostra a capacitación para desenvolver unha actividade laboral con significación para o emprego).

Para participar será necesario ter a nacionalidade española, certificado de residente comunitario ou cartón de familiar de cidadán da Unión Europea, ou ser titular dunha autorización de residencia e traballo en España en vigor. Ademais, en función do nivel das unidades de competencia que queiran acreditarse deberán cumprirse outros requisitos, que se especificarán nas convocatorias.

Os candidatos terán que demostrar experiencia laboral ou formación, pero poden inscribirse provisionalmente aqueles que non poidan xustificar ningún dos dous aspectos. Neste caso, os asesores informarán caso por caso da procedencia ou non da candidatura.

No portal TodoFP (www.educacion.es) e na Redtrabaj@ do Servizo Público de Emprego Estatal (www.redtrabaja.es) ofrécese máis información sobre a acreditación de competencias, así como cuestionarios de autoevaluación para que as persoas interesadas identifiquen se reúnen ou non os coñecementos e capacidades esixidos, indican os ministerios implicados na iniciativa.