Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As familias de Castela e León que non colaboren contra o absentismo escolar terán informes negativos para as prestacións sociais

Unha das medidas máis novas consiste na emisión de certificados de asistencia escolar
Por EROSKI Consumer 10 de Outubro de 2005

A Consellería de Educación de Castela e León elaborou o primeiro Plan de Prevención e Control do Absentismo Escolar, cunha vixencia inicial de tres anos, ao obxecto de reducir no máximo posible o número de alumnos que non acoden a clase de maneira continua ou intermitente. De feito, considérase alumnado con absentismo desde aquel que ten ausencias puntuais non xustificadas ata o que chega a non matricularse ou abandona prematuramente os estudos obrigatorios.

Ao obxecto de realizar un recoñecemento máis completo sobre esta cuestión, a Consellería de Educación contará cunha base de datos onde se incluirá aos alumnos absentistas cos seus datos educativos e socio-familiares, os informes que realicen respecto diso o centro escolar e as comisións provinciais de absentismo escolar, os certificados de asistencia e as notificacións remitidas ás familias.

As direccións provinciais de Educación terán como principais competencias, unha vez detectadas as irregulares escolarizacións, enviar ás familias os avisos sobre a situación dos seus fillos e citalas en caso necesario, emitir certificados de escolarización, recibir os informes da Policía Municipal, propor cambios de escolarización, así como remitir informes a Fiscalía de Menores nos casos máis graves.

Tutoría específica

Entre as medidas máis novas atópase a emisión de certificados de asistencia escolar. Tal como indica o director xeral de Formación Profesional e Innovación Educativa, Mariño Arranz, “só en casos extremos, de falta total de colaboración e cando se certifique que non se prexudica a terceiros, como poden ser irmáns”, a Comisión de Absentismo Escolar “acordará remitir o certificado de escolarización ás entidades que conceden prestacións escolares ou sociais a familias para a súa consideración”, tal como figura na orde que contén o plan.

Pola contra, se a irregular escolarización corrixísese, remitiríase á familia unha carta de felicitación ao obxecto de que avale ante as mesmas entidades a colaboración.

Antes de chegar a estas medidas, o Plan de Prevención e Control do Absentismo Escolar propón unha serie de medidas preventivas desde as primeiras etapas educativas, incluída a Infantil, que non é obrigatoria. Para iso, os centros escolares contarán con plans de acollida para aqueles alumnos en situación de risco en canto á súa integración, constitución de aulas para a adaptación lingüística e social para os novos alumnos que non dominen o castelán, adaptarán os historiais persoais a estas situacións e crearán unha tutoría específica.

A detección dos casos corresponderalle ao centro escolar, desde o mesmo titor ata á dirección. Para facilitar esta tarefa utilizarase un sistema automatizado para o control da asistencia que permitirá un coñecemento inmediato da situación do alumno por parte dos distintos responsables da súa educación, incluíndo á familia, que a través do portal Infoeduc@ ten un acceso directo a esta información.

Unha vez detectada a incidencia, contactarase desde o centro escolar coa familia para coñecer as causas do absentismo, e se esta medida non causase efecto reparador, un traballador social, profesorado especializado ou técnicos acudirán ao domicilio familiar. Se houbese dificultades, estudaríase a posibilidade de contar con persoas afíns á familia.

Se non hai máis remedio, se non desen resultados as anteriores medidas e no caso de que as familias tivesen expedientes na Xerencia Territorial de Servizos Sociais que afectase á protección do menor, esta tomaría as medidas contempladas na normativa vixente.