Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As universidades españolas contan de media cun computador para cada 15 estudantes

Máis da metade dos postos dos alumnos nas aulas dispón de conexión a Internet
Por mediatrader 4 de Novembro de 2008

O informe da Conferencia de Reitores de Universidades Españolas (CRUE) “Universtic 2008”, que analiza o nivel de implantación das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) nos centros de Educación Superior, revela que o sistema universitario español conta de media cun computador para cada 14,6 alumnos.

A pesar de estar lonxe dos obxectivos do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), que pretende que o TIC suplanten en 2010 ás clases maxistrais tradicionais, a porcentaxe sobre o número de alumnos por computador diminuíu un 11% respecto de 2007, indica o estudo, baseado nunha enquisa a 71 universidades presenciais (49 públicas e 22 privadas).

Tamén sinala que máis da metade (54%) dos postos dos alumnos nas aulas conta con conexión a Internet, dato que mellora “levemente” con respecto ao ano pasado en case cinco puntos. Pola súa banda, un 81% das aulas ofrece conexión inalámbrica á Rede, apreciándose unha mellora dun 15% en relación a 2007. Así mesmo, a metade das materias impartidas nos centros universitarios apoia as súas clases presenciais mediante a utilización dalgunha plataforma en liña de uso educativo, observándose un incremento de case o 10% respecto de 2007.

Reticencia ás lousas dixitais

Só o 3,9% das aulas dispón de lousas dixitais ou tecnoloxías equivalentes, o que “probablemente mostra a reticencia das universidades por investir neste tipo de dotación”, subliña o informe. En canto á disposición por parte dos alumnos dun computador particular para o apoio ao estudo, o estudo reflicte que case o 60% ten un, é dicir, un 12% máis respecto de 2007.

Os centros universitarios españois posúen ademais unha media de 675 computadores de libre acceso, o que supón un número medio de 0,05 por alumno. Así mesmo, hai sete estudantes por cada conexión inalámbrica, o cal mellora o indicador do ano pasado.

Os resultados en canto a docencia virtual mostran que se estende cada vez máis o seu uso, xa que o 96% das universidades posúe un plan institucional para este tipo de ensino, ben xa implantado (78%) ou ben en desenvolvemento (18%).