Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bolsas 2013-2014, requisitos en Bacharelato, FP e universidade

Para obter unha axuda, os estudantes deberán ter unha nota media de 5,5 ou 6,5, segundo os casos, e unha porcentaxe variable de créditos universitarios aprobados
Por Azucena García 3 de Xullo de 2013
Img clase portada
Imagen: Sigurd Decroos

Os requisitos para obter unha bolsa en Bacharelato, FP e universidade variarán o próximo curso 2013-2014. Nalgúns casos, a nota media esixida para beneficiarse desta axuda económica ascende un punto con respecto ao ano anterior e será necesario unha porcentaxe maior de. créditos universitarios aprobados . Neste artigo debúllanse as novidades e compáranse cos requisitos requiridos o curso pasado.

O novo decreto que regulará a concesión de bolsas de estudos en Bacharelato, Formación Profesional e universidade supón cambios nos requisitos que deberán cumprir os estudantes. O próximo curso 2013-2014, os alumnos que desexen beneficiarse destas axudas deberán ter unha nota media que, nalgúns casos, deberá ser superior á do curso recentemente terminado. Os universitarios tamén terán que ter aprobado unha porcentaxe maior de créditos, aínda que a cifra variará segundo os estudos que se cursen.

Requisitos para obter unha bolsa en Bacharelato e FP

O Ministerio de Educación modificou os requisitos para conseguir unha bolsa nos estudos posteriores ao ensino obrigatorio. Tras os cambios, pídese aos alumnos o seguinte:

  • 1º de Bacharelato. Quen accedan por primeira vez este ano a Bacharelato e queiran obter unha bolsa deberán conseguir unha nota media mínima de 5,5 en cuarto de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).

  • 1º FP ciclo medio. Do mesmo xeito que o ano pasado, o requisito que se pide para lograr unha bolsa é aprobar o curso anterior, é dicir, ter unha media mínima de 5.

  • 1º FP ciclo superior. Neste caso, pídese conseguir unha nota igual ou superior a 5,5 no título de Bacharelato.

  • Segundos cursos. Mentres o pasado curso podían obter unha bolsa os alumnos que promocionasen de curso, para o próximo período lectivo esixirase superar todas as materias excepto unha.

Requisitos para obter unha bolsa na universidade

Quen queiran conseguir unha bolsa en niveis universitarios, deben cumprir uns requisitos que varían en función do curso para o cal se solicite a axuda.

  • Primeiro curso. Para obter unha axuda que subvencione o pago da matrícula, os alumnos deben ter unha nota mínima de 5,5, como media de Bacharelato e fase xeral da PAU ou selectividade . Para a cantidade fixa e variable da axuda, así como para conseguir unha bolsa de residencia, pídese unha cualificación media de 6,5.

  • Segundo curso e posteriores de ensinos técnicos. Mantense o requisito de aprobar o 65% dos créditos cursados o ano anterior. Para a cantidade fixa, variable e unha bolsa de residencia, será necesario ter aprobados o 85% dos créditos ou, polo menos, o 65% dos créditos e unha nota media de 6.

  • Segundo curso e posteriores de ciencias. As bolsas que cobren a matrícula tamén esixen o 65% dos créditos aprobados (o curso pasado pedíase o 80%). Para a cantidade fixa, variable e unha bolsa de residencia, solicitarase o 100% ou o 80% e unha media de 6.

  • Segundo curso e posteriores de Ciencias da Saúde. Como o curso pasado, pídese aprobar o 80% dos créditos. Para a cantidade fixa, variable e unha bolsa de residencia, esixirase o 100% dos créditos aprobados ou, como mínimo, o 80% e unha media de 6,5.

  • Segundo curso e posteriores de Ciencias Sociais e Xurídicas, Artes e Humanidades. Para a bolsa matrícula, mantense o requisito de ter aprobado o 90% dos créditos. Para a cantidade fixa, variable e unha bolsa de residencia, pídese o 100% ou o 90% e unha cualificación media de 6,5.

Contía das axudas e requisitos de renda

Os cambios previstos na concesión de bolsas afectan tamén ás contías das mesmas. Para unha familia de catro membros, establécese un limiar máximo de 38.831 euros . Este importe dá dereito a percibir o custo da matrícula (créditos matriculados en primeira matrícula). Cando os ingresos non superen 36.421 euros , ademais desta bolsa matrícula, poderase optar a unha contía fixa por mobilidade de 1.500 euros e unha variable mínima de 60 euros, segundo nota, a renda e o crédito dispoñible. As familias cuns ingresos máximos de. 13.909 euros poderán percibir, ademais das anteriores axudas, unha cantidade fixa de 1.500 euros, en función da renda.

Beneficiaranse do máximo de axudas as familias cuns ingresos inferiores a 13.909 euros

A contía variable é unha novidade deste curso e terá un carácter personalizado. Pero á súa vez, a Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) lamenta a desaparición de varias axudas recollidas no decreto vixente, como as axudas a desprazamento, residencia, material para estudos, rendemento académico, proxectos fin de carreira e axudas compensatorias en másteres.

Precisamente, a CRUE rexeitou o proxecto de Real Decreto de bolsas e pediu que non se confundan “as bolsas de carácter asistencial coas de excelencia académica” e considerou que a redución de contías ou o endurecemento de requisitos académicos, nalgúns casos, traducirase “nun número importante de abandonos de estudantes próximos a finalizar os seus estudos”. Estima que se fomentará o localismo, fronte á mobilidade, e que os alumnos que residan en zonas rurais ou áreas urbanas onde carezan de universidade “veranse enormemente prexudicados ao ter moito máis difícil o seu acceso á universidade”.