Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bibliotecas públicas: dereitos e deberes dos usuarios

Os servizos bibliotecarios públicos e os seus usuarios están suxeitos á normativa xeral e específica desenvolvida polas diferentes administracións
Por Marta Vázquez-Reina 29 de Decembro de 2010
Img biblioteca123listado

Preto de 12 millóns de usuarios inscritos, 32 millóns de libros prestados e máis de 100 millóns de visitas. Estas son algunhas das cifras que dan conta da atarefada actividade que se desenvolve cada día nas 4.125 bibliotecas públicas que se reparten por todo o país. Os servizos bibliotecarios permiten aos cidadáns exercer o seu dereito a acceder á información, educación e cultura, pero para poder facer uso deles, é necesario que cumpran e respecten as normas establecidas polas administracións competentes en cada caso.

Imagen: Rubén García / Eroski Consumer

Ir á biblioteca está de moda. Así o constatan os datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o uso destes servizos. Segundo o INE, na última década case se duplicou o número de usuarios das bibliotecas do noso país, 16,3 millóns de cidadáns, que representan un 35,7% do total da poboación. A maioría destes usuarios (72,3%) están inscritos nalgunha das 4.125 bibliotecas públicas españolas, que reciben cada ano máis de 100 millóns de visitas.

Calquera cidadán pode utilizar os servizos das bibliotecas públicas

Este importante crecemento pódese explicar en parte polos novos servizos, máis aló do préstamo e consulta de libros, que iniciaron nos últimos anos a maioría destas institucións públicas para adaptarse á normativa vixente, isto é, á Lei da lectura, do libro e das bibliotecas, promulgada en 2007.

Esta é a primeira lei de ámbito nacional que recoñece á biblioteca pública como un servizo que posibilita o exercicio dun dos dereitos fundamentais dos cidadáns: o acceso á información, a educación e a cultura no contexto da Sociedade da Información e o Coñecemento. Este dereito é universal e, por tanto, calquera cidadán pode utilizar os servizos das bibliotecas públicas, con independencia do seu lugar de orixe ou residencia, de forma libre e gratuíta.

Servizos básicos

Tal como recoñece a Lei de 2007, os usuarios teñen dereito aos seguintes servizos básicos, que debe prestar toda biblioteca de titularidade pública:

 • Consulta en sala das publicacións que integren o seu fondo.
 • Préstamo individual e colectivo.
 • Información e orientación para o uso da biblioteca e a satisfacción das necesidades informativas dos cidadáns.
 • Acceso á información dixital a través de Internet ou redes análogas, así como a formación para o seu mellor manexo.

  Cada biblioteca réxese pola normativa específica ou regulamentos que se estableceron no seu ámbito

  A partir de aquí, cada unha das bibliotecas, en función do organismo administrativo do que dependa, réxese pola normativa específica ou regulamentos que se estableceron no seu ámbito, que regulan as particularidades de cada servizo, así como os deberes e obrigacións dos usuarios dos mesmos.

  Dereitos dos usuarios

  Para facer uso dunha biblioteca pública, xa sexa estatal, rexional ou municipal, é requisito imprescindible rexistrarse de forma previa. Os usuarios inscritos teñen dereito aos servizos básicos mencionados, coas especificacións normativas que se establezan en cada centro:

 • Materiais de préstamo: gravacións de vídeo, CD de música, videoxogos e programas de computador forman parte hoxe en día da maioría dos fondos das bibliotecas do noso país xunto coas tradicionais coleccións de libros e hemeroteca. Todos os materiais que integran o fondo poden ser obxecto de préstamo, a excepción, na maioría dos casos, das obras de referencia, obras descatalogadas ou difíciles de substituír, materiais especiais (mapas, fotografías, planos, etc.) e gran parte das publicacións periódicas, sobre todo, os últimos números.

 • Tempo de préstamo: cada usuario inscrito pode solicitar en préstamo un número determinado de materiais á vez (unha media de 5 a 6). En función do tipo de documento, conta cun tempo máximo de devolución, que rolda 15 días para os libros e 7 días para o resto de materiais. En xeral, o préstamo pode renovarse por un período extra, sempre que outro usuario non reservase o documento.
 • Acceso a Internet: a maioría das bibliotecas públicas do país (93%, segundo o INE) conta xa con postos de acceso a Internet nas súas instalacións. Fóra dunha minoría (116 de 4.125), este servizo é gratuíto para todos os usuarios, aínda que se establecen determinadas limitacións respecto da idade do usuario (maiores de 14 anos), finalidade do uso, contidos aos que se accede e tempo e quendas de navegación (entre 30 e 60 minutos por día e usuario).

  Deberes dos usuarios

  Os usuarios deberán respectar as normas marcadas por cada centro

  Os usuarios das bibliotecas públicas deberán respectar as normas marcadas por cada centro en relación ao uso e aproveitamento das instalacións e o regulamento establecido para cada un dos servizos prestados. O incumprimento destas normas leva en xeral a suspensión ou perda da condición de usuario da biblioteca.

 • Normas de convivencia: dentro das instalacións das bibliotecas, e en especial nas salas de lectura e estudo, os usuarios deben gardar a debida orde, respecto e compostura para non interromper nin dificultar a actividade dos demais usuarios do centro. Utilizar as salas adecuadas para cada público, deixar en orde o posto cando se abandona, manter os teléfonos móbiles apagados ou en silencio e non introducir comidas ou bebidas son algunhas das normas básicas que todo visitante dunha biblioteca debe respectar.
 • Consulta e lectura en sala: os usuarios non deben abandonar o seu posto de lectura por un tempo extralimitado. Se superan a marxe marcada pola biblioteca (ao redor de 30 minutos), o posto pode ser ocupado por outro usuario. Non se permite a reserva de postos.
 • Devolución de documentos: o usuario está obrigado a devolver os documentos prestados no período marcado por cada centro ou solicitar prorrógaa do préstamo dentro do mesmo. O incumprimento dos prazos dá lugar á suspensión do dereito de utilización do servizo de préstamo por un período equivalente á demora.
 • Estado dos materiais: o usuario é responsable, tanto dos materiais usados para consulta en sala, como dos solicitados en préstamo e, por tanto, debe velar pola súa integridade e conservación e devolvelos nas mesmas condicións nas que os retirou. En caso de perda, deterioración ou outra circunstancia que modifique estas condicións, o usuario está obrigado a repor a obra con outro exemplar igual ou das mesmas características (segundo determine o persoal da biblioteca).