Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Clasificación por idades das películas cinematográficas

As novas cualificacións das obras audiovisuais adáptanse aos niveis do sistema educativo
Por Marta Vázquez-Reina 24 de Febreiro de 2010
Img cineplistado

Non recomendada para menores de 7 anos (educación Infantil), menores de 12 (Primaria), de 16 (Secundaria) ou de 18 (Bacharelato). Estes son os novos tramos de idade cos que o Ministerio de Cultura actualiza o sistema de cualificación de películas e obras audiovisuais no noso país. A opinión de pais, educadores, asociacións xuvenís e distintos organismos públicos tívose en conta para elaborar os criterios que se deben aplicar para cualificar cada película.

Imagen: Ministerio de Cultura

Non é un imperativo, tan só unha recomendación. Desde fai tres décadas, a Comisión de Cualificación de Películas Cinematográficas, órgano dependente do Instituto da Cinematografía e as Artes Audiovisuais (ICAA), é o responsable de emitir informes sobre a cualificación por grupos de idade das películas que se exhiben nas salas de cinema do noso país. Salvo no caso das “películas X”, que só poden proxectarse nas salas denominadas como tal, onde está prohibido o acceso aos menores de 18 anos, as cualificacións que outorga este organismo ás obras audiovisuais serven de orientación a pais e educadores para que actúen de maneira responsable e oportuna cando os menores ao seu cargo asisten a unha proxección.

Engádese a nova cualificación de non “recomendada a menores de 16 anos” e substitúese “menores de 13 anos” por menores “de 12 anos”

Ás obras audiovisuais podíaselles outorgar as seguintes categorías: especialmente recomendada para a infancia, apta para todos os públicos, non recomendada para menores de 7 anos, de 13 anos, de 18 anos ou película X. Con todo, a partir de agora, tal como establece a nova normativa ditada polo Ministerio de Cultura, os tramos de idade para a clasificación varían de forma significativa. Engádese a nova cualificación de non “recomendada a menores de 16 anos” e substitúese “menores de 13 anos” por menores “de 12 anos”. A clasificación queda do seguinte modo:

 • Especialmente recomendada para a infancia.
 • Apta para todos os públicos.
 • Non recomendada para menores de 7 anos.
 • Non recomendada para menores de 12 anos.
 • Non recomendada para menores de 16 anos.
 • Non recomendada para menores de 18 anos.
 • Película X.

  Estes cambios implantar despois dun amplo período de consultas con expertos no ámbito educativo, de defensa de consumidores e usuarios e asociacións representativas de pais de alumnos. Todos coinciden en afirmar que entre a franxa de 13 a 18 anos hai “un espazo de tempo demasiado grande que non reflicte de forma suficiente a evolución na formación da persoa”. As novas modificacións permiten que as películas se poidan clasificar para grupos máis homoxéneos no grao de madurez, que se corresponden coas distintas etapas do sistema educativo español. Tamén se adaptan así ás categorías implementadas na maioría de países europeos e á utilizada no sector dos videoxogos.

  Criterios de cualificación

  Os criterios permiten que pais e educadores coñezan que hai detrás da cualificación que ten unha obra audiovisual

  Para considerar que unha película era apta para un determinado grupo de idade, ata agora, os membros da Comisión de Cualificación de Películas Cinematográficas outorgaban esta segundo o seu punto de vista particular. Non había ningún principio nin norma que puidesen utilizar para guiarse nas súas decisións. Para unha maior obxectividade no procedemento, o pasado 16 de febreiro aprobouse a resolución do ICAA que establece os criterios básicos para a cualificación por grupos de idades das películas. Por unha banda, servirán de orientación á Comisión para emitir o seu xuízo e, por outra, permitirá que pais e educadores coñezan que hai detrás da cualificación que ten unha obra audiovisual. Estes son os principais criterios outorgados ás distintas categorías:

  Apta para todos os públicos: esta clasificación non implica que a película sexa recomendable para o público infantil, senón que non contén ningún elemento que resulte prexudicial para el. Carecen de escenas que poidan xerar ansiedade, medo ou dor, así como accións violentas. Se recollen condutas antisociais, ilegais ou discriminatorias, entre outros aspectos, exponse como non modélicas e, se hai escenas de nudez ou de carácter sexual, non deben ferir a sensibilidade do espectador polo seu contido ou duración.

  Non deben recoller escenas de crueldade ou de gran violencia, nin contidos que xeren inquietude e tensión

  Non recomendada para menores de 7 anos: as películas catalogadas nesta categoría non deben contar con escenas de crueldade ou de gran violencia, nin xerar inquietude e tensión nos menores. Do mesmo xeito que na anterior categoría, as referencias a condutas non apropiadas deben enmarcarse nun contexto que permita que os nenos non as perciban como tal. As escenas con contido erótico ou sexual, se as hai, deben ser as mesmas que este público poida observar nunha contorna cotiá normal.

  Especialmente recomendada para a infancia: as películas destinadas a este público distinguiranse con esta categoría, xunto a unha das anteriores, sempre que cumpran os requisitos de cualificación e teñan unha narración atractiva e comprensible para os nenos. Son obras que transmiten valores educativos, estimulan a imaxinación e entreteñen aos máis pequenos.

  É importante que non se faga apoloxía ou se banalicen temas relacionados co consumo de drogas

  Non recomendada para menores de 12 anos: o límite para catalogar unha película nesta categoría márcao o grao de madurez da primeira adolescencia. Poden recoller condutas incívicas, ilegais, discriminatorias ou escenas de violencia, pero nun contexto que permita a este público razoar sobre as súas causas e efectos e sen escenas detalladas de crueldade. É importante que non se faga apoloxía ou se banalicen temas relacionados co consumo de drogas ou outras actitudes non apropiadas para esta idade. As escenas sexuais deben adaptarse á madurez do público.

  Non recomendada para menores de 16 anos: neste tramo, ata os 18, clasifícanse películas que reproducen calquera das condutas que se poden dar entre os adultos na sociedade actual. Con todo, non deben mostrar violencia extrema, contido pornográfico, nin exaltar ou idealizar condutas criminais ou discriminatorias.

  Non recomendada para menores de 18 anos: as obras catalogadas para este tramo non superaron os criterios das categorías anteriores, pero non alcanzan os límites da categoría X. Advirte de que o contido non debe ser accesible aos menores de idade.

  Película X: ademais das películas de contido pornográfico explícito e reiterativo, tamén poden recibir esta cualificación as obras que manifesten de forma clara unha apoloxía da violencia, con descricións detalladas de dano físico grave, crueldade e actitudes degradantes e inhumanas.