Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

ISBN: a matrícula dos libros

O Sistema Internacional de Numeración de Libros permite identificar e localizar as producións editoriais de preto de 155 países
Por Marta Vázquez-Reina 18 de Febreiro de 2009
Img bibliotecalistado
Imagen: gary tamin

Nin polo título, nin polo autor… Se alguén quere localizar unha obra editorial concreta, a maneira máis rápida de facelo é a través do International Standar Book Number, máis coñecido como ISBN. Este díxito de 13 cifras é o aceno de identidade de todas as obras publicadas e recolle de forma sinxela a información máis relevante sobre elas.

Imagen: gary tamin

978-84-7888-612-8. A moitos este conxunto de díxitos non lles di nada. Con todo, esta combinación de cifras foi probablemente tecleada en miles de establecementos nos últimos anos, e é que o que se esconde tras elas non é máis que un dos libros máis vendidos no noso país nos últimos anos: Harry Potter e a pedra filosofal, unha obra, que do mesmo xeito que o resto de publicacións que se editan cada ano no mundo, sería imposible de distribuír se non fose grazas a este código que representa o International Standar Book Number, ou o que é o mesmo o ISBN.

Este sistema internacional de numeración de libros foi creado no Reino Unido en 1966 para dotar a cada libro editado dun código numérico que permitise identificalo sen dar lugar a ningún tipo de erro; desde entón e ata agora, máis de 170 países adoptaron o sistema ISBN para identificar a produción editorial que se xera neles. No noso país, a ordenación do Decreto 2984 do ano 1972 estableceu a obrigación de consignar en toda clase de libros e folletos o número ISBN, de modo que agora en España están catalogadas por este sistema máis de 900.000 referencias de edicións tanto en castelán como nas distintas linguas autonómicas.

Este sistema é o utilizado por todos os distribuidores e comercializadores de libros para catalogar as obras

Pero, para que serve o ISBN?. O usuario final, é dicir o lector, aínda que sexa o que menos uso faga desta referencia numérica, é o principal beneficiario da súa existencia, xa que este código é o que permite a circulación dos libros no mercado editorial e, por tanto, o responsable de que chegue ás súas mans. Isto é así porque este sistema é o utilizado por todos os distribuidores e comercializadores de libros para catalogar as obras das que dispoñen, de modo que cada unha delas sexa identificable con facilidade por todos os actores que participan no proceso de edición-distribución-venda para que este sexa rápido e eficaz.

Así mesmo, o ISBN facilita o labor das editoriais: permítelles identificar os proxectos editoriais da empresa desde o principio ata o final; catalogalos nos distintos folletos e na publicidade que realizan, ou incluílo en directorios impresos e páxinas web para facilitar a procura aos usuarios. Por outra banda, no ámbito administrativo o ISBN constitúe o mellor código para controlar as existencias das que dispoñen, xestionar os dereitos de autor e o pago destes, así como procesar os pedidos e realizar a contabilidade e facturación.

Estrutura do ISBN

Ata xaneiro do 2007 o ISBN estaba formado por tan só dez díxitos, pero a partir desa data incorporáronse tres díxitos máis, de modo que agora todos o ISBN confórmanse por 13 cifras. Tomemos como exemplo para ilustrar a súa estrutura o ISBN 978-84-932320-2-3, correspondente á Guía práctica CONSUMER EROSKI: alimentarnos con seguridade.

  • Prefixo Bookland EAN: o código 978 acompaña desde hai dous anos a todos o ISBN como un modo de identificar un produto editorial entre os demais produtos que se comercializan, de modo que se consiga a compatibilidade total do ISBN co código EAN-13, o sistema de código de barras máis utilizado no mundo.

  • Identificador de Grupo: a primeira parte do ISBN identifica o país ou a área xeográfica ou lingüística na que ten a súa sede a editorial do libro. Neste caso o código “84” representa só a España, pero noutros casos o código agrupa a un maior número de países, como o “3”, que engloba a todo o grupo de lingua alemá. Este identificador é asignado pola Axencia Internacional de ISBN, con sede en Londres.

  • Prefixo editorial: o seguinte grupo de números do ISBN identifica o editor concreto que publica o libro, neste caso o código “932320” identifica a FUNDACIÓN EROSKI como a editora deste libro en cuestión. O prefixo editorial é asignado pola axencia nacional de ISBN correspondente, no caso do noso país, responsabilidade da Dirección Xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas do Ministerio de Cultura. Esta axencia, que asigna ás editoriais este código de forma gratuíta, conta na actualidade con máis de 18.000 editoriais españolas en activo rexistradas na súa base de datos.

  • Identificador do título: esta parte do ISBN (o díxito “2” neste caso”) é a que identifica unha edición concreta dunha publicación dunha editorial específica, de modo que o diferencia de calquera outro. Poden haber no noso país 25 edicións da mesma obra do mesmo autor, pero cada unha delas, aínda que fose editada pola mesma editorial, conta cun ISBN distinto.

  • Díxito de comprobación: este último díxito, composto sempre por unha soa cifra, é o resultante de realizar unha operación numérica entre todos os outros díxitos do ISBN para comprobar que se utiliza correctamente.