Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Abandono escolar

Un 31% dos mozos españois entre 18 e 24 anos non continúa os seus estudos despois da ESO
Por EROSKI Consumer 16 de Decembro de 2008
Img ninos
Imagen: CONSUMER EROSKI

O principal obxectivo de calquera sistema educativo é que os alumnos consigan o máximo nivel de formación que poidan alcanzar, e cumprilo só é posible se os estudantes permanecen nas aulas. As cifras de abandono escolar en España son alarmantes respecto da media da Unión Europea, por iso, as administracións educativas han posto en marcha un “Plan de Redución do Abandono” que consiga elevar o nivel de formación dos cidadáns españois.

Reducir o abandono escolar en España á metade no 2012, ou o que é o mesmo, lograr que 570.000 mozos estuden máis aló da educación obrigatoria é o obxectivo que se marcaron as distintas administracións educativas do noso país no “Plan para Reducir o Abandono Escolar” aprobado o pasado mes de novembro. E é que a situación non é moi alentadora se temos en conta que en España a taxa de abandono escolar cedo en 2007 duplicou á media de de a Unión Europea, unha 31% fronte ao 14,8% dos nosos veciños europeos. Isto quere dicir que un 31% dos mozos españois con idade comprendida entre os 18 e os 24 anos obtivo como máxima titulación o Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e non está a estudar ensinos superiores a ese nivel.

Causas do abandono escolar temperán

No abandono escolar inflúen tanto as circunstancias da escola como a contorna social, cultural e familiar

Todas as investigacións levadas a cabo sobre os motivos que inducen o abandono escolar cedo conclúen en que este é un proceso complexo, no que inflúen tanto circunstancias da escola e a contorna escolar, como a contorna social, cultural e familiar no que se move o alumno. Segundo o informe elaborado pola Comisión Europea “Progreso cara á consecución dos obxectivos de Lisboa en educación e formación”, os factores que provocan o abandono escolar cedo se poden clasificar do seguinte modo:

 • Características individuais propias dos alumnos: como poden ser as dificultades na aprendizaxe, problemas de saúde, descoñecemento da lingua ou calquera outro tipo de problema psíquico ou físico.

 • Razóns educativas: a mala relación co profesorado ou a falta de recursos e apoio nos centros poden ser tamén algunhas das razóns que motiven o abandono escolar dos estudantes, xa que non atopan satisfactorio a contorna de aprendizaxe. Por outra banda, a discriminación ou acoso que se desenvolve en determinados centros escolares pode ser motivo tamén de abandono por parte dos estudantes.

 • Razóns familiares: se nas familias non se recoñece o valor da educación, dificilmente o escolar poderá aprecialo e, por tanto, poderá producirse un abandono temperán con maior probabilidade respecto das familias onde se valora e dáselle a importancia que lle corresponde á formación. Así mesmo, se os pais teñen pobres expectativas sobre a educación dos seus fillos, pode ter efectos negativos posteriores no seu rendemento e favorecer o abandono.

 • Comunidade e amigos: tanto os amigos como a contorna social no que se mova o estudante poden influír en que abandone os estudos antes de tempo.

  Medidas para reducir o abandono escolar

  As propostas para reducir o abandono escolar no noso país viran ao redor de catro ámbitos de actuación:

  Unha das medidas é desenvolver plans e programas especiais preventivos para os grupos de risco

  Administracións educativas: os plans previstos polas autoridades educativas para reducir o abandono escolar en España céntranse en dous eixos. Por unha banda, en crear unha oferta educativa máis ampla para aqueles escolares susceptibles de abandono, xa sexa a través da ampliación de prazas en Programas de Cualificación Inicial Profesional ou do aumento da oferta nos ciclos formativos de grao medio de Formación Profesional, artes plásticas e deseño ou ensinos deportivos. O seguinte eixo baséase no desenvolvemento de medidas, plans e programas especiais preventivos dirixidos aos grupos nos que se producen maiores taxas de abandono escolar temperán.

  Centros educativos e profesorado: a actuación tanto dos colexios como dos docentes é fundamental para reducir a taxa de abandono escolar. A ampliación da formación dos profesores en técnicas de aproveitamento do potencial dos alumnos, diagnóstico precoz ou atención educativa e seguimento de estudantes en risco de abandono, así como a dotación de recursos de apoio para iso, pode resultar beneficioso. Ademais, os centros escolares no ámbito da súa xestión poden crear e promocionar medidas e programas de reforzo para favorecer o descenso do abandono.

  A implicación das familias é un factor esencial na motivación dos alumnos

  Familias e novas: os estudantes son os actores principais do sistema educativo, pero as súas familias ocupan tamén un papel relevante neste, xa que a súa implicación é un factor esencial na motivación do alumno. Neste sentido, unha das medidas para reducir o abandono escolar cedo se centra en promover e fomentar a comunicación entre pais e centros educativos, de modo que se poidan implicar e seguir máis de preto a educación dos seus fillos. Por outra banda, entre as medidas dirixidas aos mozos que abandonaron o sistema educativo sen ningunha cualificación destacan: o recoñecemento da aprendizaxe non formal, a promoción de servizos de orientación e seguimento que lles acheguen maior información sobre as posibles vías a seguir ou a ampliación da oferta formativa a distancia ou virtual.

  Ámbito laboral: no terreo laboral o primeiro cambio tería que aplicarse na cultura educativo-laboral que impera no noso país, de modo que unha titulación en Educación Secundaria ou unha cualificación profesional inicial primen á hora de acceder os mozos a un posto de traballo. Desta maneira, eles serán conscientes da importancia de alcanzar estes niveis. Así mesmo, o establecemento de medidas que facilitan que os traballadores novos compatibilicen o emprego e a formación ou o fomento das relacións entre os centros educativos e a contorna laboral son medidas que favorecen o retorno dos estudantes ao sistema educativo.