Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Alumnos xornalistas, unha iniciativa para traballar as competencias básicas na aula

O proxecto "Notipeques" motiva aos estudantes de Primaria para buscar noticias positivas e traballar as competencias básicas de maneira amena
Por Azucena García 6 de Outubro de 2013
Img notipeques
Imagen: Notipeques

Ser xornalista esixe reunir varias habilidades: hai que buscar información que resulte interesante a quen a recibe, comprender os feitos para poder explicalos, saber comunicar, realizar un seguimento do narrado e, sobre todo, ter iniciativa. Estas son algunhas das competencias que o proxecto “Notipeques” transmite aos alumnos de Primaria dos centros onde se desenvolve. De momento, está activo en Granada, pero poderíase ampliar a outras provincias. Neste artigo explícase en que consiste este proxecto, que permite traballar unha serie de competencias básicas mediante a expresión e que require a coordinación de alumnos, profesores e pais.

Durante o curso 2010-2011 púxose en marcha “Notipeques”, un informativo infantil realizado por nenos de Primaria da provincia de Granada cuxo obxectivo é que aprendan a buscar noticias e xeren conciencia crítica. Non se pretende que os nenos encamiñen o seu futuro cara ao xornalismo, senón que dominen a expresión e as ferramentas que esta profesión esixe, para fomentar así a aprendizaxe por competencias.

Os estudantes propoñen as noticias. Outras veces parten dos proxenitores, os profesores ou os creadores do proxecto. Pero sempre han de ter un denominador común: ser positivas. “A nosa filosofía é traballar cos alumnos noticias con valores e moi orixinais, xurdidas na nosa contorna mais próximo”, explica un dos impulsores de “Notipeques”. Estes acompañan aos alumnos durante todo o proceso, ata a emisión dos informativos nunha canle local de televisión, e danlles a oportunidade de publicar as noticias nunha revista.

Os alumnos que exercen de xornalistas melloran a expresión, a lectura e a síntese das ideas

A través desta iniciativa, os alumnos melloran a expresión, a lectura e a síntese das ideas, ademais de desenvolver unha actitude crítica, que refuga as noticias negativas en beneficio doutras “esperanzadoras”. Á vez, promóvese o traballo en equipo, posto que os nenos han de coordinarse cos seus compañeiros, intercambiar opinións e dar o visto e prace ao resultado. En definitiva, a proposta permite traballar as seguintes competencias básicas:

  • Comunicación lingüística, posto que a linguaxe é a súa principal ferramenta para redactar as noticias e expresalas, ademais de adquirir novo vocabulario relacionado co xornalismo ou co tema das noticias que seleccionen.
  • Coñecemento e interacción co mundo físico e natural, para comprender o que ocorre e predicir as súas consecuencias.
  • Competencia dixital e tratamento da información, xa que deben buscar, obter, procesar e comunicar unha información, que con frecuencia localizarán grazas ao TIC.
  • Competencia social e cidadá, como cidadáns que son e que comprenden a realidade social que lles rodea.
  • Competencia cultural e artística, posto que moitas noticias que deben buscar relaciónanse con este ámbito.
  • Actitude para aprender de forma autónoma.
  • Autonomía e iniciativa persoal, tanto para buscar unha información como para comunicala, decidir unha entrevista ou seleccionar uns contidos fronte a outros.

Coordinación entre alumnos, profesores e pais

Img
Imaxe: Notipeques

Neste proxecto hai tres actores fundamentais: alumnos, profesores e pais. Os adultos son unha peza esencial como supervisores e apoio dos estudantes. Respecto dos profesores, eles traballan a diario cos nenos. “Ceden as súas clases para impartir talleres de inicio á comunicación, ademais de estimular e complementar as súas materias coas nosas propostas”, apuntan desde o proxecto “Notipeques”.

As familias participan na selección das noticias e acceden aos informativos, que se emiten con carácter semanal, durante os fins de semana (tres reposicións diarias). Deste xeito aprovéitase para implicarlles no traballo desempeñado polos fillos no colexio e favorecer a súa comunicación co centro.

Todos eles contan co apoio dos membros que conforman “Notipeques”, xa sexa de maneira puntual ou continua. O equipo está composto por profesionais do xornalismo, a fotografía, a comunicación en redes, o vídeo ou o son, así como do ámbito da educación, a psicoloxía, o coaching, a publicidade e, mesmo, un profesional no campo da enxeñaría de sistemas.

Grazas a eles conseguiuse a difusión en medios e redes sociais, onde contan cunha páxina de Facebook e un perfil en Twitter, e puxéronse en marcha distintas colaboracións con colexios de Perú, Colombia e Arxentina. “Nestes casos, eles fan os seus vídeos e fotos e os nosos compañeiros dan ao material un tratamento profesional”, aclaran.

Competencias básicas en Primaria

Xunto coas competencias citadas, a participación neste proxecto mellora a capacidade de organización dos estudantes, xa que deben realizar unhas tarefas concretas nun tempo determinado, e as técnicas de estudo, grazas ao subliñado das partes destacadas das noticias ou das palabras crave. Pero ademais, a redacción de contidos e o seu locución axuda á expresión oral e a fluidez na lectura.

Reforzar estas competencias básicas en Primaria é fundamental para os alumnos. Segundo os datos recolleitos no último informe PISA, o nivel de comprensión lectora no noso país é inferior á media dos países do OCDE: ocupa o posto 25º dun total de 33. Os resultados de PIRLS: Estudo Internacional de Progreso en Comprensión Lectora non son mellores. En 2011 ocupou o posto 24º de 26.

Un grupo de investigadores da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED), a Universidade de Valencia e a Universidade de Cantabria desenvolveron un programa para mellorar a comprensión lectora en Primaria. Este método incide en tarefas que melloran a atención e a memoria durante a lectura, para que os nenos decodifiquen a mensaxe e superen as dificultades para entendelo.