Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Ana Embid, especialista en coaching educativo

Os docentes deben ser os xestores do talento dos seus alumnos
Por Marta Vázquez-Reina 10 de Decembro de 2010
Img embid12portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

O coaching executivo ou empresarial é un proceso individual de acompañamento. Nel toman parte un “coach” e un directivo, quen recorre a este porque desexa unha mellora no seu rendemento, un cambio na súa vida profesional e optimizar as relacións con outros colegas e compañeiros de traballo. Este modelo trasladouse ao ámbito educativo para polo ao alcance dos estudantes no seu camiño cara ao éxito académico. Polo menos, este é a formulación que propón Ana Embid, coach e Máster-Practitioner de Programación Neurolingüística (PNL) e Comunicación non verbal. Especialista en coaching educativo, resalta os beneficios que esta ferramenta de acción achega tanto ao coach ou profesor, como aos coachees ou alumnos na súa procura da excelencia. “Co coaching, o estudante sente considerado, escoitado, útil, auméntase a súa autoestima e motívaselle para dar o mellor de si mesmo”, resume Embid.

Cal é a función dun coach?

Hai momentos na vida nos que temos dificultades que nos provocan un nó ou angustia, unha conversación interna que nos impide chegar ao noso obxectivo. É nese momento, coa asistencia dun coach, coma se dun truco de maxia tratásese, cando o nó se desfai. O coach empondera, é dicir, mostra unha serie de ferramentas, como o cambio de observador, para ser capaz de relativizar, insignia escóitaa para deixar ao carón os xuízos persoais ou destaca a aceptación para ser conscientes das crenzas que nos acompañan. En definitiva, proporciona un plan de acción para organizar as ideas e a toma de decisións, para avanzar cara a un obxectivo.

Cando se expuxo que o coaching podería servir aos estudantes?

“Co coaching achéganse fortalezas que fan que os alumnos se desenvolvan nun ambiente motivador”
Cando me formei como coach pensei que se desde que somos pequenos motivásennos e désennos apoio, valor e respecto, seriamos persoas máis eficaces e felices. Co coaching achéganse fortalezas que fan que os alumnos se desenvolvan nun ambiente motivador, onde o esforzo, o respecto, o traballo e o mérito son os motores impulsores cara ao traballo ben feito.

Como se desenvolve na aula?

O proceso de coaching educativo consiste nunha relación continua entre o profesor/coach e os alumnos/coachees en busca da excelencia. O coach incomoda aos coachees coas súas preguntas para que, a través das súas propias reflexións, sexan capaces de meditar, interiorizar e conseguir por si mesmos os mellores resultados. O coach non aconsella ao estudante, nin lle fai ver o seu punto de vista. A súa función é acompañarlle no seu proceso de aprendizaxe e aceptar a cada un como é. Deste xeito, o alumno saca o mellor de si mesmo para o seu desenvolvemento persoal e mellora o seu rendemento.

Que características debe reunir o docente para actuar como coach?

“O profesor debe ser capaz de escoitar sen prexuízos e porse no lugar de cada un”
O ensino non ha de ser igual para todos, non ten que funcionar como unha educación de mínimos, senón de máximos, onde se dea máis ao estudante que máis o necesite. Os docentes deben ser os xestores do talento dos seus alumnos e para conseguilo é necesario que teñan, ante todo, vocación polo ensino, ilusión por transmitir coñecemento e ganas de acompañar aos seus pupilos no periplo de aprendizaxe. Ademais, o profesor debe ser capaz de escoitar sen prexuízos, porse no lugar de cada un, aceptar ao estudante como é e comunicar de forma efectiva. Por tanto, para exercer de coach hai que ter habilidades que permitan sacar o mellor de cada estudante e proporciónenlle unha aprendizaxe eficaz e motivador que lle responsabilice na toma das súas decisións.

Cales son as metodoloxías educativas que habería que descartar e cales habería que promover?

O docente acompaña aos estudantes dunha forma efectiva a través da conversación, o estímulo do estudo, a comprensión, o respecto e a aceptación. Por iso, todo método que leve unha memorización, sen reflexión, sería descartable, mentres que as metodoloxías que animan ao alumno a indagar, xogar, pensar e esculcar para descubrir que hai detrás de cada porta que abre o docente, permitiranlle desenvolverse. Para estimular e motivar ao alumno, as materias deben transmitirse desde a emoción, a través do maior número de canles sensoriais: vista, oído, gusto, sabor e tacto.

Con que ferramentas conta o docente para exercer como coach nas aulas?

“O factor que menos favorece ao profesor é o elevado número de alumnos por clase”
O feito de tomar a decisión de ser docente e de querer transmitir coñecemento xa presupón que dispón de ferramentas fundamentais, como interese, paciencia, flexibilidade ou respecto. Pero hai outras actitudes que se deben traballar cada día, como a escoita ou o saber comunicar, motivar, agradecer, empatizar, aplaudir ou silenciar. O profesor ten que partir do punto de que os seus alumnos son perfectos, que deben ser aceptados como son, coas súas capacidades, cos seus intereses, coas súas dúbidas. O factor que menos favorece a un profesor para actuar como coach é o elevado número de estudantes por clase.

En que aspectos benefíciase o alumno do coaching?

Desde o momento en que se trata ás persoas segundo as súas capacidades, a resposta é positiva. Co coaching, o estudante sente considerado, escoitado, útil, auméntase a súa autoestima e motívaselle para dar o mellor de si mesmo. Se imaxinamos o caso dun alumno que ten un problema de aprendizaxe que non se manifesta a primeira ollada, o cambio de tratarlle como un neno problemático que non consegue os resultados do grupo a considerarlle como un alumno potencialmente capacitado, provoca nel unha motivación en todo o que fai e impúlsalle á excelencia.

Funciona entón como unha ferramenta eficaz contra o fracaso escolar?

“Os estudantes son as vítimas do fracaso, pero os adultos somos os culpables”
As principais causas do fracaso son as carencias afectivas, problemas sociais ou de aprendizaxe, o non ser comprendidos ou a falta de vontade. Os estudantes son as vítimas, pero os adultos -titores, profesores e pais- somos os culpables de que cheguen a esa situación, os responsables dos resultados dos alumnos. Por iso, debemos ocuparnos en lugar de preocuparnos, é necesario que aceptemos aos alumnos como son e axudémoslles a atopar o seu camiño para o éxito.

Na liña da loita contra o fracaso, realizou procesos de coaching individuais a menores en situación de reeducación e reinserción social.

Traballamos de forma individual con menores que están baixo a tutela da Axencia do Menor Infractor da Comunidade de Madrid. Cando lles presentamos a charla explicativa sobre que é o coaching e para que serve, pídennos que empecemos canto antes para poder demostrar todo o potencial e capacidades que teñen dentro. Saber que van ter unha persoa ao seu lado que lles acompañará a atopar o seu camiño, que lles guiará cara ás súas metas, failles sentirse moi ilusionados e agradecidos.

Como desenvolven o seu potencial?

“Todo o que facemos na vida, facémolo para sentirnos ben e para que outros nos recoñezan”
Todo o que facemos na vida, facémolo para sentirnos ben e para que outros nos recoñezan. Se un neno non alcanza o baremo establecido polo sistema educativo actual, ou cometeu unha falta contra o próximo, a miúdo é porque ten un problema que os seus titores non souberon detectar e tratar a tempo. Sempre hai algunha causa que lles fai actuar da forma en que o fan, sen que eles mesmos enténdano. Cando lles empoderas, descobren as súas capacidades e elixen e adoptan o que mellor lles pode convir.

O coaching no ámbito escolar debe ser individualizado ou pode ser grupal?

No ámbito escolar non debe ser individual, a non ser que haxa algún caso especial. O coaching educativo que eu defendo pretende chegar dunha forma natural, mentres os alumnos fórmanse na aula. Á vez que aprenden coñecementos, os estudantes adquiren habilidades e valores que determinarán a súa intelixencia emocional e a súa forma de ser.

Que papel corresponde ás familias no coaching educativo?

O coaching debe empezar polas mesmas familias, desde que os nenos son pequenos. A familia é a base dos valores, a cultura, os principios, as normas, as crenzas e o afecto. Canto máis sólidos son estes, maior será a intelixencia emocional que nos conectará coa sociedade e máis sinxelo será a aprendizaxe. Hai que ter en conta que todos facemos as cousas o mellor que coñecemos ou que nos ensinaron. Quen se educa entre berros, gritará para facerse ouvir. Quen coñeza o respecto, respectará aos demais.