Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aplicacións didácticas gratuítas

Os docentes poden crear contidos e exercicios educativos multimedia personalizados
Por Marta Vázquez-Reina 24 de Xullo de 2011
Img pizarra digitallistado123
Imagen: Wikimedia

Un caderno de exercicios co que aprenderon hoxe os alumnos de terceiro, un boletín de noticias co máis destacado da aula de segundo neste trimestre ou un calendario coa programación didáctica do próximo mes. Grazas ás ferramentas dixitais dispoñibles na Rede, os docentes poden personalizar os seus materiais didácticos e conseguir con iso responder as necesidades particulares dos seus alumnos. Ademais, a maioría destas aplicacións son gratuítas.

Novos modos de traballar

Traballar en clase cun teclado e un rato é xa algo habitual en miles de aulas do país. As lousas dixitais, os computadores persoais e outros soportes tecnolóxicos han irrompido no ámbito educativo con forza e con vocación segura de permanecer. Nun principio, os docentes tiñan que conformarse con utilizar estas ferramentas cos materiais educativos deseñados previamente para este fin. Con todo, hoxe en día estes recursos xa non son imprescindibles.

Grazas ás aplicacións, creadas por especialistas, os profesores elaboran os seus propios materiais didácticos

Grazas ás numerosas aplicacións, creadas por especialistas en educación e outras áreas de coñecemento, os profesores elaboran os seus propios materiais didácticos adaptados ás necesidades e características do seu alumnado. O proceso é sinxelo, xa que estes recursos teñen accesibilidade inmediata e gratuíta desde Internet e non requiren, polo xeral, de coñecementos expertos en tecnoloxías por parte dos seus usuarios.

Que se pode facer?

A principal característica destas ferramentas é que serven para facilitar o traballo aos docentes que desexan traballar cos seus alumnos con materiais didácticos personalizados. Nesta categoría entran, por unha banda, os recursos interactivos. Con eles o estudante pode traballar en liña desde o seu propio computador ou o propio docente utilizalos durante a súa clase coa lousa dixital. Exercicios que aborden de forma específica os contidos que se tratan na aula, mapas conceptuais multimedia ou xogos en liña son algúns materiais que se xeran con estas aplicacións.

Transmítense por medios diferentes, como o correo electrónico, redes sociais ou blogues

Por outra banda, con estas ferramentas tamén se poden crear materiais estáticos que, aínda que en moitos casos trabállanse posteriormente sobre un soporte tradicional como o papel, ao crearse nun formato tecnolóxico, amplían as posibilidades de transmitirse entre o docente e os receptores por medios como o correo electrónico, redes sociais ou blogues, entre outros. Destacan os boletíns de noticias, cadernos pequenos de traballo persoais ou listas de tarefas.

Onde atopalas?

Unha primeira aproximación á multitude de recursos para crear materiais didácticos dispoñibles na Rede pódese atopar na excelente recompilación realizada pola web Caderno Intercultural. Inclúe unha extensa colección con máis de 150 ferramentas gratuítas clasificadas por áreas de traballo e conceptos, como xeradores para crear vídeos, carteis e pósteres, para elaborar webquest ou para personalizar cuestionarios e exercicios en liña.

As aplicacións están clasificadas en función da actitude que se quere lograr nos alumnos

No portal plataformas e ferramentas educativas 2.0, sinálanse tamén máis de 30 aplicacións de utilidade tanto para a representación e visualización gráfica da información, como para crear actividades curriculares interactivas. Entre estas últimas inclúense varias ferramentas de autor, fáciles de instalar e de usar e sinxelas para a utilización do alumno.

Outro sitio interesante para atopar aplicacións didácticas gratuítas é a completa listaxe de 100 ferramentas 2.0 para a aula elaborada por Juan Domingo Farnós, formador e investigador de tecnoloxías educativas. O máis orixinal desta lista é que as aplicacións están clasificadas en función da actitude que se quere lograr nos alumnos. Recompílanse ferramentas que serven para a participación activa en clase, para crear compromiso de aprendizaxe, para motivar aos estudantes a participar nas tarefas ou para ensinarlles a aprender con distintos estilos de aprendizaxe.

A organización das ferramentas baséase en experiencias da aula doutros docentes

O Catálogo de recursos didácticos da Web 2.0 está creado de forma específica para o uso do profesorado. As aplicacións que inclúe organízanse nunha clasificación pedagóxica baseada en experiencias da aula doutros docentes.