Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aplicacións para o debuxo técnico na Rede

Os estudantes de Secundaria e Bacharelato poden recorrer a distintas aplicacións e recursos en liña para aprender e practicar cos contidos curriculares desta materia
Por Marta Vázquez-Reina 3 de Xullo de 2011
Img escuadralistado
Imagen: angelrravelor

Da escuadra e o cartabón á pantalla e o rato. As novas tecnoloxías revolucionaron o ensino académico da materia de debuxo técnico. Proporcionan aos estudantes unha ampla gama de recursos interactivos e multimedia que lles permiten pór en práctica os contidos curriculares da materia. Grazas ao esforzo de docentes e profesionais deste ámbito de coñecemento, os alumnos de ESO e Bacharelato poden acceder na Rede a unha interesante colección de aplicacións en liña que lles axudan a comprender os principais conceptos do debuxo técnico e que, polas súas características, converten a aprendizaxe nunha actividade máis motivadora.

As novas tecnoloxías achegaron á contorna educativa unha gran variedade de soportes, materiais e aplicacións que favorecen o ensino por parte dos docentes e permiten adoptar un papel máis dinámico aos alumnos na súa aprendizaxe. A área de debuxo técnico, cuxa práctica ten un papel relevante e primordial, benefíciase en gran medida destes novos recursos e ferramentas interactivas, que supoñen vías alternativas ás tradicionais na aplicación real dos coñecementos da materia.

Debuxo e tecnoloxías

Ana Guirao Sánchez, doutora en Belas Artes e Especialista no debuxo e as súas técnicas de expresión, analizou na súa tese doutoral -“Análise comparativa dos programas oficiais de debuxo técnico no ensino medio e a súa implicación nas tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) como recurso metodolóxico”- algúns dos principais beneficios que as novas tecnoloxías reportan.

Para liquidar a falta de formación, pódese recorrer á gran diversidade de soportes dispoñibles na Rede

Guirao destaca que ante a continua redución horaria que experimentaron os ensinos artísticos nos últimos anos, moitos alumnos “chegan ao Bacharelato sen coñecer conceptos básicos para o desenvolvemento da materia de debuxo técnico”. Esta experta propón para liquidar a falta de formación recorrer á gran diversidade de soportes dispoñibles na Rede, xa que son “un instrumento de gran axuda para o desenvolvemento da visión espacial e o razoamento lóxico-deductivo, dúas características que definen a disciplina da docencia desta materia”, apunta.

Vantaxes do TIC

Un dos aspectos positivos que os docentes destacan da utilización das tecnoloxías na materia de debuxo técnico é a súa capacidade de incrementar a motivación dos alumnos. Os estudantes “demostran comprender mellor os problemas xeométricos e perden o medo a equivocarse nos trazados grazas á posibilidade de repetilos varias veces”, afirma Tomás Mendoza, profesor de Informática, Plástica Visual de ESO e Debuxo Técnico de Bacharelato nun centro concertado estremeño, segundo recolle Ana Girao na súa investigación.

O computador permite tamén aos alumnos presentar traballos de maior calidade que os tradicionais

A construción de figuras co computador permite tamén aos alumnos presentar traballos de maior calidade. “Os resultados que se obteñen cos métodos tradicionais desaniman aos alumnos. Con todo, o acabado dos traballos por impresora supón unha motivación engadida”, explica Mendoza. En canto ao modo de asimilar os coñecementos, os especialistas apuntan que o TIC aumentan a capacidade de concentración dos alumnos e permítenlles maior autonomía na aprendizaxe, grazas ao seu compoñente interactivo.

Aplicacións en liña

Son numerosos os recursos dispoñibles na Rede para que os alumnos de debuxo técnico practiquen os contidos curriculares desta materia e aprendan dunha forma autónoma ou dirixida os conceptos esenciais que a configuran. Estes son algúns dos máis destacados:

  • Dibujotecnico.com: esta web proporciona diferentes materiais de apoio para que os alumnos completen a súa formación na materia, como contidos teóricos, prácticas, exercicios ou test. Ademais, os docentes poden obter nela materiais gráficos para complementar as actividades propostas aos estudantes.
  • Internet na aula: un recurso para a aprendizaxe de xeometría e debuxo técnico elaborado a través do convenio entre o Ministerio de Educación e as autonomías. Está dirixido a alumnos de 1º e 2º de Bacharelato, que poden experimentar de forma interactiva cos contidos do currículo e verificar os seus coñecementos cos sistemas de autoevaluación que o complementan.
  • Tododibujo.com: recompila a variedade de contidos académicos da materia para 2º de Bacharelato. Ademais de documentos teóricos da materia, inclúe unha colección de exercicios para executar e outra de exercicios xa resoltos para verificar as solucións.
  • Construcións de Debuxo Técnico: este recurso, dirixido a estudantes de 3º e 4º de ESO, traballa os trazados elementais, polígonos, óvalos e tangencias, entre outros contidos, e propón actividades imprimibles para traballar off line.
  • Normalización: unha aplicación dinámica do Instituto de Tecnoloxía Educativa do Ministerio de Educación para aprender sobre varios aspectos do debuxo técnico, como os cortes, seccións, roturas e anotación. Permite practicar con 90 exercicios organizados por nivel de dificultade, que se poden corrixir na Rede.
  • Exercicios de debuxo técnico: esta aplicación interactiva proporciona exercicios prácticos explicados dun modo moi visual para facilitar o entendemento dos estudantes. Problemas de tangencia, a sección áurea e os polígonos son algúns dos contidos que se traballan nesta web.