Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axudas paira comprar os libros de texto

Os alumnos de centros públicos e concertados pódense beneficiar de diferentes programas de axudas paira adquirir os libros de texto
Por Marta Vázquez-Reina 18 de Maio de 2008
Img libros texto
Imagen: Nigel Beale

O mercado editorial factura anualmente máis de 700 millóns de euros pola venda de libros de texto. Cun gasto medio de entre 100 e 240 euros por alumno, as familias de alumnos de centros sostidos con fondos públicos deben afrontar todos os anos tan só una parte deste gasto, xa que tanto o Ministerio de Educación como as diferentes comunidades autónomas colaboran na adquisición deste material escolar a través de diversos programas de axudas.

Cada ano, as distintas comunidades autónomas, do mesmo xeito que algúns concellos e deputacións, ofrecen diversos programas de axuda paira a adquisición de libros de texto e material escolar, de modo que os alumnos dos centros sostidos con fondos públicos (públicos e concertados) poidan beneficiarse dunha redución no gasto que supón cada ano a compra destes libros. Algunhas fórmulas como o cheque libro, bono libro, o préstamo ou axudas paira os máis desfavorecidos economicamente son as máis utilizadas, e o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte xoga un papel fundamental na súa concesión, posto que colabora con parte do seu orzamento nos diferentes programas. Pero ademais desta colaboración, o Ministerio convoca anualmente o seu propio programa de axudas paira a adquisición de libros de texto e material didáctico complementario paira aquelas familias con menor nivel de renda que por algún motivo queden fose dos distintos programas autonómicos.

Na convocatoria do Ministerio paira o próximo curso 2008/2009 concederanse 112.784 axudas por un importe de máis de 11 millóns de euros, das que se beneficiarán os alumnos de centros sostidos con fondos públicos das comunidades autónomas de Canarias, Cantabria, Murcia, A Rioxa, Castela-León, e Illas Baleares. Mentres que nalgunhas destas autonomías as axudas destínanse aos estudantes de todos os cursos de Primaria e Secundaria (ESO), noutras delas están limitados a determinados cursos.

 • Canarias: alumnos de 1º a 4º de Primaria e de 1º e 2º de ESO que non participen no Programa de uso gratuíto dos libros de texto. Todos os alumnos de 5º e 6º de Primaria de centros concertados e de 3º e 4º de ESO de centros públicos e concertados.
 • Cantabria: alumnos de 6º de Primaria e 4º de ESO de centros públicos e concertados.
 • Murcia: alumnos de 4º, 5º e 6º de Primaria e de 3º e 4º de ESO de centros públicos e concertados.
 • A Rioxa: alumnos de 1º, 2º e 3º de Primaria de centros públicos e concertados.
 • Castela-León: todos os cursos de Primaria e de Secundaria de centros públicos e concertados.
 • Illas Baleares: todos os cursos de Primaria e Secundaria de centros públicos e concertados.

  Estas axudas, que teñen una contía máxima de 100 euros por alumno, poden ser solicitadas polas familias de estudantes que o pasado ano foron beneficiarias das mesmas (sempre que o alumno non cambie de nivel educativo), que ademais terán carácter preferente na concesión da axuda. Pero tamén as poden solicitar as familias que non superen en 2007 un determinado limiar de renda, que vai desde os 8.996 euros paira as familias dun membro aos 34.476 euros paira as familias de oito membros. Hai que ter en conta que no caso de familias numerosas, á hora de calcular a renda, deben deducir 1.805 euros do resultado final e a cantidade resultante será a que se contemple paira a concesión das axudas.

  A solicitude da axuda paira adquisición de libros pódese descargar desde a mesma páxina web do Ministerio, as familias teñen de prazo paira presentalas no centro docente onde o alumno estea matriculado até o día 20 de xuño. A solicitude debe ir acompañada da fotocopia do DNI de solicitante e todos os membros computables da familia, así como dos datos identificativos da conta bancaria onde se desexa percibir a axuda.

  Axudas das comunidades autónomas

  As comunidades autónomas de Castela a Mancha, Canarias, Andalucía, Estremadura, Aragón, Cataluña, Galicia, A Rioxa e País Vasco teñen implantado un programa de gratuidade de libros de texto a través da fórmula do préstamo de libros, una fórmula que será así mesmo adoptada por primeira vez o próximo curso 2008/2009 pola Comunidade Foral de Navarra, que prevé ter implantado o programa en todos os niveis educativos no curso 2011/2012.

  Asturias: concédese una axuda familiar directa por cada fillo matriculado en Primaria ou Secundaria nos centros sostidos con fondos públicos, sempre que a familia non reciba rendas superiores a 60.000 euros. No caso de alumnado con necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou de alta capacidade intelectual este limiar increméntase en 5.000 euros, así como no caso de familias numerosas que o incremento será de 3.000 euros se é de categoría xeral e de 5.000 euros se é de categoría especial. As axudas paira os libros de texto no curso 2008/2009 serán en Primaria de 100 euros e en Secundaria de 130 euros.

  Cantabria: no curso 2008/2009 serán beneficiarios dun cheque-libro todos os alumnos de 1º,2º, 3º, 4º e 5º curso de Primaria e 1º, 2º e 3º diso nos centros mantidos con fondos públicos. Aínda non se publicou a contía individual máxima por alumno paira o próximo curso.

  Castela León: o Programa de Gratuidade dos libros de texto diríxese aos alumnos de Primaria e Secundaria con rendas familiares inferiores a 60.000 euros. Este límite non se aplica ás familias numerosas ou as que contan cun membro con minusvalía superior ao 33%, victimas de actos terroristas ou de violencia de xénero. A contía da axuda paira Primaria é de 116 euros, paira 1º e 2º diso de 136 euros e paira 3º e 4º diso de 150 euros. Estas cantidades increméntanse a 200 euros paira Primaria e 300 euros paira Secundaria no caso que os alumnos cursen ensinos en centros bilingües.

  Madrid: a comunidade madrileña realiza una convocatoria de axudas con carácter de subvención paira a adquisición de libros de texto e material didáctico das que se benefician os alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil e dos niveis obrigatorios de ensino, independentemente do tipo de centro en que se atopen matriculados. A Administración rexional outorga un trato favorable ás familias numerosas, ás que destina o 50% do crédito orzado. O importe máximo das axudas será de 90 euros paira os alumnos de Infantil, 110 euros paira os de Primaria e de 130 euros paira os de Secundaria.

  Murcia: o pasado ano estreou o bono-libro, axuda destinada a todos os alumnos de 1º e 2º de Primaria (100 euros) así como aos de 1º diso (150 euros) dos centros sostidos por fondos públicos. Por outra banda, os alumnos dos restantes cursos de Primaria e Secundaria poderán solicitar una axuda de 95 euros sempre que a renda familiar sitúese entre 14.003 euros paira familias dun membro e 47.842 paira familias de 8 membros.

  Valencia: o próximo curso entregarase un bono-libro a todos os alumnos de 1º, 2º, 3º e 4º de Primaria de centros sostidos con fondos públicos, no caso de que o custo dos libros sexa inferior ao bono, os pais poderán utilizar o resto paira a compra de material escolar. No 2008-2009 serán ademais beneficiarios dunha axuda paira libros de texto os alumnos de 5º e 6º de Primaria (105 euros), así como os de todos os cursos de Secundaria (125 euros) dos centros sostidos por fondos públicos cuxa renda familiar se sitúe entre 9.072 euros paira familias dun membro e 34.767 paira familias de oito membros.